Subscribe to RSS - Peter Naglič

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Peter Naglič

Peter Naglič se je rodil leta 1883 v Šmarci pri Kamniku v družini, ki se je že dve generaciji ukvarjala s ščetarsko obrtjo. Tudi sam se je v Gradcu izšolal za ščetarskega mojstra in po očetovi smrti leta 1922 sta skupaj z bratom Karlom prevzela obrt in podjetje preimenovala v Tovarna Brata Naglič. V dobrih 20. letih je njuno podjetje postalo eno izmed vodilnih v ščetarski panogi na tedanjem slovenskem področju. Peter je bil zanimiv in vsestranski človek, ki se je udejstvoval na raznih področjih človekovega delovanja.

Bil je član kulturno-prosvetnega in kmetijskega društva v Šmarci, aktiven je bil v telovadnem društvu Orel, zelo rad je hodil v hribe, kot zelo veren človek se je pogosto udeleževal romanj v bližnje kraje pa vse do Jeruzalema. Ljubiteljsko se je ukvarjal s petrografijo – zbiral je kamnine s svojih potovanj in izletov, zanimalo ga je vse, kar je dišalo po tehniki, predvsem pa je bila njegov največji hobi in strast fotografija, ki ji je nedvomno posvetil  največ svojega prostega časa. Fotografske izobrazbe sicer ni imel, a je sledil razvoju fotografske tehnike in z zanimanjem prebiral tedaj dostopno fotografsko literaturo. Imel je srečo, da je bil rojen ravno v obdobju, ko je s  tovarniško izdelanimi suhimi fotografskimi ploščami po letu 1880 v fotografiji nastopilo novo obdobje. Fotografiranje je postalo lažje, cenejše in hitrejše, kar je povečalo dostopnost širšemu krogu tehničnih navdušencev in k fotografiranju privabilo številne amaterje. Čeprav je bil amaterski fotograf, je v svojem začetnem fotografskem obdobju precej fotografiral po naročilu in fotografije tudi prodajal, vendar se s fotografijo ni nikoli preživljal, njegov primarni vir za preživetje je vedno bilo ščetarstvo.

Fotografsko zbirko Petra Nagliča tvori preko 10.000 steklenih in poliestrskih negativov ter njim pripadajočih pozitivov, ki so nastali med letoma 1899 in 1959. Njegova najstarejša znana fotografija je hkrati tudi njegova najzgodnejša upodobitev, saj gre za avtoportret s pripisano letnico 1899. Velika večina  zbirke Petra Nagliča je popisana, saj je avtor vodil zgledno evidenco posameznih posnetkov.  Beležil je kraj in čas fotografiranja ter opisal vsebino.  Poleg fotografske dokumentacije so za določena leta ohranjeni tudi njegovi osebni dnevniki in koledarji, s pomočjo katerih lahko rekonstruiramo nekatere manjkajoče podatke. Pogosto je na fotografije dopisoval tudi lastne komentarje, s čimer je fotografijam dodal še dodaten osebni pogled ali pečat.

Med letoma 1900 in 1930 je fotografiral na steklene negative, z letom  1931 pa je začel fotografirati na poliestrske filme.  Po letu 1940 je fotografiral precej manj, a je še vedno ohranjal stik s fotografijo. Tematsko lahko njegovo fotografijo v grobem razdelimo na portretno, krajinsko, arhitekturno in dokumentarno. Portretni fotografiji se je bolj posvečal v svojem zgodnjem obdobju, na začetku kar z improvizirano scensko postavitvijo pred fasado domače hiše.  Kasneje si je na podstrešju domače hiše uredil atelje s stekleno streho, kar se lepo vidi na posnetku iz leta 1915. Pri portretiranju je začel uporabljati razna ozadja, ki mu jih je naslikal lokalni slikopleskar  in razne rekvizite (stol, klop, mizo, ograjo, podstavek, vazo). V tem obdobju je portretiral tudi po naročilu ter fotografije prodajal. V njegovem dnevniku za leto 1910 večkrat zasledimo, da je šel fotografirat to ali ono družino, pogosto tudi pokojnike. Fotografije je lepil na kartone, na katere je dal natisniti svoje ime, za označevanje svojih fotografij pa je uporabljal tudi različne žige s svojim imenom. Uporabljal je vizitni, portretni in secesijski format.

Tudi s krajinsko fotografijo se je bolj ukvarjal v zgodnjem obdobju, ko je v objektiv ujel predvsem kraje in vedute kamniške okolice ter zabeležil svoje planinske izlete na Krvavec, Veliko planino, Kamniško sedlo, Jezersko, Škrlatico, Golico,...

Pri arhitekturni fotografiji številčno izstopajo predvsem notranji in zunanji posnetki cerkva in ostalih sakralnih objektov s področja celotne Slovenije ter posnetki gradbene prenove Ljubljane v 30. letih 20.stoletja. Fotografiral je na primer betoniranje struge Ljubljanice, gradnjo tramvajske proge, Nebotičnika, raznih ljubljanskih palač. Naredil je veliko posnetkov gradnje Plečnikovih stvaritev: Narodna in univerzitetna knjižnica, stadion za Bežigradom,  pokopališče Žale, ljubljanska tržnica in nekaj Plečnikovih cerkva.

Veliko večino njegovih posnetkov pa lahko uvrstimo v dokumentarno fotografijo, s katero je beležil tako vsakdanje, kot tudi slovesne dogodke v ožji in širši okolici. Fotografiral je šege letnega in življenjskega kroga v svoji okolici, društveno in družabno življenje v domačem kraju in kamniški okolici, vaje in nastope telovadnega društva Orel, nenavadne dogodke, kot sta izkopavanje mamutovih fosilov v Nevljah ali pristanek letala na Mengeškem polju, cela serija fotografij pa je nastala v obdobju prve svetovne vojne, ki jo je preživel na Vrhniki in na Ljubljanskem gradu. Podrobno je fotografiral širitev in gradnjo domačih obrtnih objektov ter delovne procese in razne faze ščetarske obrti. Velik del Nagličeve dokumentarne fotografije pa lahko posredno ali neposredno povežemo z verskim življenjem in krščansko tematiko; v mislih imamo predvsem številna romanja, razne  cerkvene slovesnosti in kongrese, blagoslove, pogrebe cerkvenih dostojanstvenikov in še bi lahko naštevali. S fotografskim aparatom je zabeležil prvo vseslovensko romanje v Jeruzalem 1910, ki se ga je med drugimi udeležilo tudi 11 Hrvatov iz Istre. Fotografiral je tudi romanje na Trsat leta 1933 in potovanje po Dalmaciji leta 1935.

Za etnološko stroko je Nagličev fotografski opus nedvomno zelo pomemben, saj so njegove fotografije neprecenljiv vir za proučevanje lokalne zgodovine in življenja v Kamniški okolici v prvi polovici 20. stoletja. Pomembne so tudi za proučevanje razvoja ščetarske obrti v obdobju med obema vojnama, za raziskovalce cerkvene zgodovine in sakralne arhitekturne dediščine. S fotografskim aparatom je Naglič zabeležil spreminjanje ljubljanskih ulic in večje gradbene posege ter ovekovečil številne pomembnejše dogodke. Predvsem pa so Nagličeve fotografije za stroko dragocene zato, ker so zgledno dokumentirane in urejene ter opremljene s podatki o kraju, času in vsebini posnetkov.

30.05.1937
V-8152
Fotografije Petra Nagliča na razstavi Katoliško-prosvetnega društva Homec leta 1937 ob 30...
28.06.1936
V-8122
Slomškovi dnevi leta 1936 v Mariboru.
28.06.1935
V-8118
II. evharistični kongres na Plečnikovem štadionu v Ljubljani leta 1935. V treh dneh se je v...
26.12.1934
V-8117
Prodaja votivnih konjičkov na Štefanovo leta 1934 pred cerkvijo na Homcu.
26.08.1934
V-8137
Blagoslov križa na Škrlatici leta 1934. Križ je blagoslovil škof Rožman.
11.09.1910
V-8237
Jeruzalem - Naglič je s ploščadi avstrijskega hospica naredil nekaj panoramskih posnetkov. Napisi...
11.09.1910
V-8238
Jeruzalem - Naglič je s ploščadi avstrijskega hospica naredil nekaj panoramskih posnetkov. Napisi...
11.09.1910
V-8239
Janez Može, pekovski mojster iz Trsata, si je romarsko pot olajšal z ježo na oslu. Ob njem je bila...
11.09.1910
V-8240
Naglič je naredil veliko različnih slik romarjev, saj si je s prodajo fotografij pokril stroške...
11.09.1910
V-8241
Proti plačilu se je nekaj romarjev odpeljalo k Mrtvemu morju. Iz ohranjenih zapisov je razvidno, da...
11.09.1910
V-8242
Ko so romarji prispeli do Mrtvega morja, so najprej naredili postanek v leseni hišici, kjer so...
11.09.1910
V-8243
Ko so romarji prispeli do Mrtvega morja, so najprej naredili postanek v leseni hišici, kjer so...
11.09.1910
V-8244
V kraju Ain Karim so si romarji ogledali cerkev, ki je posvečena Janezu Krstniku, saj naj bi se tu...
11.09.1910
V-8245
Na ladji »Tirol« je Naglič naredil enega zadnjih posnetkov iz romanja v Sveto deželo. S palmovo...
11.09.1910
V-8234
Jeruzalem - v nedeljo, 11. septembra 1910 je imel na Sijonu novo mašo Frančišek Šmit iz Ribnega pri...
11.09.1910
V-8235
Peter Naglič z uslužbencem avstrijskega hospica, ki v roki verjetno drži knjigo gostov. Nad vhodom...
11.09.1910
V-8236
Romarji pred jeruzalemskim obzidjem. Procesijo je vodil ljubljanski knezoškof Anton Bonaventura...
02.09.1910
V-8230
Petek, 2. september 1910 - romarji se v Trstu vkrcavajo na ladjo »Tirol«. Pred njimi je bilo pet...
02.09.1910
V-8231
Na ladji je bilo dobro poskrbljeno za prehrano 540 potnikov. Na jedilniku so se med drugim znašli...
02.09.1910
V-8232
Jeruzalem - cerkev Božjega groba je bila osrednji cilj velikega romanja.
02.09.1910
V-8233
Jeruzalem - v posebni kapeli znotraj cerkve Božjega groba se nahaja za Kristjane najsvetejši kraj...
V-8225
Budimpešta - prizorišče 34. svetovnega evharističnega kongresa maja 1938.
V-8226
Budimpešta - prizorišče 34. svetovnega evharističnega kongresa maja 1938.
V-8227
Budimpešta - prizorišče 34. svetovnega evharističnega kongresa maja 1938.
V-8228
Budimpešta - prizorišče 34. svetovnega evharističnega kongresa maja 1938. Udeleženci kongresa pred...
01.01.1940
V-8081
Obrezovanje lesenih delov krtač pred Nagličevo delavnico leta 1940.
01.01.1940
V-8132
Pogled na koče na Veliki planini leta 1940.
01.01.1940
V-8068
Družina naglič na romanju na Brezjah leta 1940.
01.01.1940
V-8198
Povodenj Bistrice v Nožicah leta 1940.
01.01.1940
V-8141
Gradnja Plečnikove tržnice leta 1940.
01.01.1939
V-8148
Gradnja Baragovega semenišča (danes Akademski kolegij) leta 1939.
01.01.1939
V-8149
Gradnja Plečnikovih Žal leta 1939.
01.01.1939
V-8150
Gradnja palače Slavija (danes MNZ) leta 1939.
V-8229
Sredipolje (Redipuglia) - obisk znamenitega spominskega kompleksa v čast padlim italijanskim...
01.01.1939
V-8199
Romarska skupina na trgu pred cerkvijo sv. Ignacija v Gorici leta 1939.
01.01.1939
V-8200
Romarska skupina na trgu pred cerkvijo sv. Ignacija v Gorici leta 1939.
01.01.1938
V-8161
Odkritje spominske plošče generalu Maistru leta 1938 v Kamniku.
01.01.1938
V-8177
Sekanje šote na Ljubljanskem barju leta 1938.
01.01.1938
V-8071
Surovina za izdelavo ščetarskih izdelkov na dvorišču Nagličeve domačije v Šmarci št. 1 leta 1938.
01.01.1938
V-8153
Izkopavanje mamuta v Nevljah pri Kamniku leta 1938.
01.01.1938
V-8155
Kulturno prosvetni dom na Homcu leta 1938.
01.01.1938
V-8042
Marija Naglič bere časopis leta 1938.
01.01.1938
V-8076
Nagličeva hčerka pripravlja lesene osnove krtač za sušenje pred Nagličevo delavnico leta 1938.
01.01.1938
V-8125
Blagoslov kapele Marije Snežne na Veliki planini leta 1938. Kapelo je posvetil škof Rožman.
01.01.1938
V-8077
Marija Naglič s hčerkama pripravlja lesene ročaje metel in ribaric za sušenje, leta 1938.
01.01.1937
V-8146
Rušenje starega Hotela Slon leta 1937.
01.01.1937
V-8138
Začetek gradnje Narodne in univerzitetne knjižnice leta 1937.
01.01.1936
V-8066
Katarina Naglič na travniku leta 1936.
01.01.1936
V-8067
Nagličevi otroci s staro mamo pri izdelovanju krtač leta 1936.
01.01.1936
V-8169
Koline na Nagličevem dvoriščuv Šmarci leta 1936. Na vratih stranišča je šaljiv napis: »Tukaj se...
01.01.1935
V-8113
Velikonočni blagoslov jedil v Šmarci leta 1935.
01.01.1935
V-8065
Peter Naglič s hčerko Katarino na domačem vrtu leta 1935.
01.01.1935
V-8194
Cvetoče drevje leta 1935.
01.01.1935
V-8171
Sejem govedi na Homcu leta 1935.
01.01.1935
V-8061
Nagličeva družina pred domačo hišo leta 1935.
01.01.1934
V-8143
Betoniranje struge Ljubljanice leta 1934.
01.01.1934
V-8063
Nagličevi otroci na sankah leta 1934.
01.01.1934
V-8205
Assisi - cerkev sv. Frančiška.
01.01.1934
V-8221
Angelski grad ob Tiberi - grobnica cesarja Hadrijana iz 2. stoletja.
01.01.1934
V-8144
Asfaltiranje Bleiweisove (današnje Prešernove) ceste leta 1934.
01.01.1934
V-8064
Marija Naglič z novorojenko Katarino leta 1934.
01.01.1934
V-8206
Na trgu pred baziliko sv. Petra v Rimu.
01.01.1934
V-8222
Cestijeva grobnica v obliki piramide iz 1. stol. pr. Kr. V ozadju so mestna vrata Porta San Paolo.
01.01.1934
V-8207
Slovenski romarji na trgu sv. Petra v Rimu.
01.01.1934
V-8223
Vsakdanji prizor pred vrati Porta San Paolo.
01.01.1934
V-8208
Slovenski romarji na trgu sv. Petra v Rimu.
01.01.1934
V-8224
Slavolok in amfiteater.
01.01.1934
V-8195
Pogled na Martuljkovo skupino leta 1934.
01.01.1934
V-8209
Slovenski romarji na trgu sv. Petra v Rimu.
01.01.1934
V-8196
Blejski vintgar leta 1934.
01.01.1934
V-8212
Pod rimskim soncem z novimi pokrivali.
01.01.1934
V-8135
Pogled z Golice na Triglavsko pogorje leta 1934.
01.01.1934
V-8197
Bukev, sestavljena iz 13 debel ob poti k izviru Bistrice leta 1912. Poleg stojita Anton Peterlin in...
01.01.1934
V-8213
Slovenski in italijanski romarji v družbi švicarskega gardista iz papeževe osebne straže.
01.01.1934
V-8214
Slovenski in italijanski romarji v družbi švicarskega gardista iz papeževe osebne straže.
01.01.1934
V-8215
Kolosej - antični amfiteater iz 1. stoletja.
01.01.1934
V-8216
Kolosej - antični amfiteater iz 1. stoletja.
01.01.1934
V-8123
Telovska procesija leta 1934 na Prešernovem trgu v Ljubljani.
01.01.1934
V-8139
Gradnja tramvajske proge na Čopovi ulici leta 1934.
01.01.1934
V-8217
Kolosej - antični amfiteater iz 1. stoletja.
01.01.1934
V-8124
Romanje v Brestanico, Slovenski Lurd leta 1934.
01.01.1934
V-8218
Kolosej - antični amfiteater iz 1. stoletja.
01.01.1934
V-8219
Skupina duhovnikov na poti proti papeški baziliki sv. Janeza v Lateranu (Lateranska bazilika). To...
01.01.1934
V-8142
Novozgrajeni Dukičevi bloki leta 1934.
01.01.1934
V-8204
Na trgu sv. Marka v Benetkah.
01.01.1934
V-8220
Konstantinov slavolok je bil zgrajen v spomin na Konstantinovo zmago pri Milvijskem mostu 28...
01.01.1933
V-8116
Prinašanje blagoslovljenega ognja v hišo leta 1933.
01.01.1933
V-8070
Voz, naložen s surovino za izdelavo ribaric in metel , na poti mimo Homca proti Nagličevemu domu v...
01.01.1933
V-8055
Nagličevi otroci za mizo leta 1933.
01.01.1933
V-8072
Surovina (svinjske ščetine ali konjska žima) za izdelavo čopičev se po pranju sušijo na dvorišču...
01.01.1933
V-8059
Nagličevi otroci s cvetnonedeljskimi butarami na poti k homški cerkvi leta 1933.
01.01.1933
V-8190
Rominji z otroki na cesti v Šmarci leta 1933.
01.01.1932
V-8175
Postavljanje apnenice v Stranjah leta 1932.
01.01.1932
V-8112
Mavricijevo znamenje, v ozadju cerkev Sv. Mavricija v Šmarci leta 1932.
01.01.1932
V-8080
Strojna izdelava ščetk v Nagličevi delavnici leta 1932.
01.01.1932
V-8176
Kuhanje žganja leta 1932.
01.01.1932
V-8129
Na vrhu Grintavca leta 1932. Peter Naglič sedi drugi z leve.
01.01.1932
V-8115
S cvetnonedeljskimi butarami gredo od maše v cerkvi na Homcu leta 1932.
01.01.1932
V-8131
Skupina planincev pred kočo na Kamniškem sedlu leta 1932. Peter Naglič stoji tretji z leve.
01.01.1932
V-8163
Pristanek letala na Mengeškem polju leta 1932.
01.01.1932
V-8083
Ročna izdelava metel v Nagličevi delavnici leta 1932.
01.01.1932
V-8133
Družina Petra Nagliča na izletu na Veliki planini 1932. Z leve sedijo svak Stanko Švigelj, hči...
01.01.1932
V-8134
Logarska dolina leta 1932.
01.01.1932
V-8166
Preizkušanje motornih sani v Šmarci leta 1932.
01.01.1932
V-8088
Barvanje oziroma lakiranje ščetk v Nagličevi delavnici leta 1932.
01.01.1932
V-8089
Voz, naložen z Nagličevimi ribaricami, na dvorišču Krisperjeve trgovine v Ljubljani leta 1932.
01.01.1932
V-8187
Puščavnik pred svojim bivališčem leta 1932.
01.01.1932
V-8140
Gradnja ljubljanskega nebotičnika leta 1932.
01.01.1932
V-8078
Vrtanje lukenj v lesne osnove za ščetke ribarice v Nagličevi delavnici leta 1932.
01.01.1931
V-8174
Postavljanje oglarske kope leta 1931.
01.01.1930
V-8050
Pogled na kompleks tovarne Brata Naglič v Šmarci leta 1930.
01.01.1930
V-8082
Nagličeve delavke sortirajo in prirezujejo surovino ter izdelujejo industrijske ščetke leta 1930.
01.01.1930
V-8086
Delavke v smolilnici izdelujejo »šajbe« - okrogle pleskarske čopiče leta 1930.
01.01.1930
V-8057
Nagličevi otroci z mamo na cesti pred Končkovim znamenjem čistijo deščice leta 1930.
01.01.1930
V-8058
Nagličevi otroci oblečeni v Svete tri kralje in angelčka leta 1930.
01.01.1930
V-8091
Nagličev razstavni paviljon s ščetarskimi izdelki na 10. Ljubljanskem velesejmu maja 1930.
01.01.1930
V-8060
Nagličeva družina ob 10. Obletnici poroke leta 1930.
01.01.1928
V-8069
Panoramski pogled na Nagličev ščetarski obrat v Šmarci leta 1928.
01.01.1928
V-8056
Nagličevi otroci z babico na cesti pred Končkovim znamenjem leta 1928.
01.01.1927
V-8052
Ženske pri delu v ročni delavnici leta 1927.
01.01.1927
V-8164
Vgradnja turbine pri Nagličevih v Šmarci leta 1927.
01.01.1922
V-8041
Jožef Naglič na mrtvaškem odru leta 1922.
01.01.1920
V-8053
Poroka Petra Nagliča in Marije Bonač leta 1920.
01.01.1920
V-8154
Prosvetni dom, prostori kmetijskega društva in zadružna mlekarna v Šmarci leta 1920.
01.01.1919
V-8114
Gradnja Končkove kapelice leta 1919 v Šmarci.
01.01.1917
V-8105
Razdeljevanje hrane leta 1917 na Ljubljanskem gradu, kjer je bila v času 1. svetovne vojne...
01.01.1915
V-8034
Jožef Naglič, ščetar iz Šmarce, okoli leta 1915.
01.01.1915
V-8035
"Končkova" hiša gospodarja Jožefa Nagliča leta 1915. Na levem robu strehe je viden pas,...
01.01.1915
V-8104
Razdeljevanje hrane leta 1915 na Vrhniki, kjer je Peter Naglič nastopil vojaško službo.
01.01.1913
V-8039
Družina Jožefa Nagliča okoli leta 1913. Z leve sin Peter, žena Marija, hči Ivana, Jožef Naglič in...
01.01.1913
V-8126
Na vrhu Krvavca leta 1913. Levo sedi Peter Naglič.
01.01.1911
V-8179
Antonija Mifka in njen sin Špiro leta 1911 v Nagličevem ateljeju.
01.01.1910
V-8162
Gospod Šmid iz Ljubljane s snaho v avtomobilu v Šmarci leta 1910.
01.01.1910
V-8040
Jožef Naglič z družbo pri studencu na Homcu okoli leta 1910. Drugi z leve stoji župnik Anton Mrkun...
01.01.1910
V-8156
Igralci igre Slovanska apostola Sv. Ciril in Metod v Šmarci leta 1910.
01.01.1910
V-8157
Prizor iz igre V tem znamenju bodeš zmagal iz leta 1910.
01.01.1910
V-8158
Igralci igre Naša kri v Šmarci okoli 1910.
01.01.1910
V-8094
Orli na Homcu pred vodnjakom leta 1910. Peter Naglič sedi v prvi vrsti spodaj levo.
01.01.1903
V-8036
Družina Jožefa Nagliča leta 1903. Z leve hči Ivana, sin Peter, sin Karel, žena Marija (rojena...
01.01.1902
V-8047
Avtoportret Petra Nagliča s fotoaparatom in fotografsko opremo v svojem ateljeju leta 1902.
01.01.1900
V-8180
Ančka Peterlin iz Preserja leta 1900 v Nagličevem ateljeju.
V-8045
Notranjost šmarske cerkve Sv. Mavricija.
V-8079
Prva »štanca« - stroj za izdelavo krtač v Nagličevi ščetarski delavnici, 20. leta 20. stoletja.
V-8095
Homški Orli in Orlice s podmladkom okoli leta 1910.
V-8096
Telovadne vaje pred zadružnim domom v Šmarci okoli leta 1910.
V-8048
Peter Naglič pri izdelovanju šablon.
V-8097
Telovadne vaje pri Končkovih v Šmarci okoli leta 1910.
V-8178
Anton Peterlin iz Preserja v Nagličevem ateljeju okoli leta 1900.
V-8051
Kolektiv tovarne Brata Naglič okoli leta 1930.
V-8084
Zaposlene v Nagličevi delavnici šivajo metle na dvorišču obrtne delavnice, 30. leta 20. stoletja.
V-8165
Notranjost šmarske elektrarne okoli leta 1925, ob stikalni plošči Franc Slevec.
V-8085
Nagličeve delavke izdelujejo metle "Record" , 30. leta 20. stoletja...
V-8181
Ivana Jeran in sinovi Juli, Jaka in Ivan v Nagličevem ateljeju.
V-8101
Telovadni nastop leta 1936 na Jesenicah ob 40 letnici jeseniških Orlov.
V-8054
Nagličevi otroci pri večerji v domači kuhinji okoli leta 1927.
V-8103
Vojaška soba na Ljubljanskem gradu med prvo svetovno vojno. Na levi Peter Naglič pri branju...
V-8119
Cerkev Marije Pomočnice na Rakovniku, zgrajena samo do višine korov, pred letom 1924, ko sta bila...
V-8037
Anton Peterlin z ženo Marijo (rojena Bonač) pred letom 1903.
V-8087
Peter Naglič v strojni delavnici pri striženju konjskih krtač.
V-8168
Peter Naglič z domačimi otroki pri spravilu sena v Šmarci.
V-8184
Orlova družina pred Nagličevo hišo v Šmarci okoli leta 1910.
V-8073
Ročno sortiranje ščetin.
V-8106
Italijanski vojni ujetniki pri izdelovanju metel in krtač. Med njimi narednik na gradu.
V-8074
Sušenje razrezane hlodovine, 20. leta 20. stoletja.
V-8170
Drmal Marija in Loboda Marija pri žetvi v Šmarci.
V-8090
Del Nagličevih izdelkov, fotografiranih za komercialne namene, 30. leta 20. Stoletja.
V-8186
Vaški posebnež, fotografiran v Nagličevem ateljeju.
V-8075
V strojni delavnici Nagličevega ščetarskega obrata – Julij Jeran žaga, Peter Naglič struži in Janez...
V-8172
Strojna mlatev pšenice v Šmarci pri Vavpetiču okoli leta 1930.
V-8043
Pogled proti Šmarci in Kamniškim planinam s homškega zvonika.
V-8093
Orli na Homcu okoli leta 1910. V sredini sedi homški župnik Anton Mrkun.
V-8110
Zbirka kamnin s potovanj in romanj.
V-8044
Portret dveh Orlov v pozi. Viden je fotografski atelje z opremo na podstrešju domače hiše.
V-8062
Družina Naglič na izletu na Bledu okoli leta 1930.
V-8173
Izdelovanje cekarjev in slamnatih kit za vojaške potrebe pred kulturno prosvetnim domom na Homcu...