Subscribe to RSS - Dijaški, študentski, upokojenski dom

Slovenski etnografski muzej

Dijaški, študentski, upokojenski dom

23.10.1936
630:LJU;F-0048080
Dijaški dom Žingarica. V: album VIII.
01.01.1939
V-8148
Gradnja Baragovega semenišča (danes Akademski kolegij) leta 1939.