Subscribe to RSS - Skomarje
1.7.1963
Otroci nabirajo gobe v gozdu, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Del vasi Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Rezljan stol, Jelenko Anton, Skomarje št. 37. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 54, "pri Tujšnik", Hrovat Franc, ofarska koča (detajl). Teren 20 - Južno Pohorje...
1.7.1963
Skomarje 54, "pri Tujšnik", Hrovat Franc, ofarska koča (detajl). Teren 20 - Južno Pohorje...
1.7.1963
Hajanje kruha, Gor. Videčnik, Ravnjak Janez, Skomarje 20. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 58, pri Petrelu, Madona (2. polovica 19. stoletja), iz znamenja nad domačijo. Teren 20 -...
1.7.1963
Član ekipe G. Makarovič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje, pletje korenja pri Medvedu. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Moška noša, Skomarje 20, Ravnjak Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje - naselje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 54, "pri Tujšnik", Hrovat Franc, ofarska koča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Pogled na vas iz zvonika. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sušilnica za lan (frjača, frnaža), Skomarje 11. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Borovnice sušijo na kmetiji pod Skomarji. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga v grapi na poti od Sv. Vida v Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Omara, Skomarje 11, Anton Iršič.
1.7.1963
Skomarje 54, "pri Tujšnik", Hrovat Franc, ofarska koča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Kapelica v Skomarju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Posoda, Skomarje.
1.7.1963
Žena na Skomarju obira lipo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Križ s kota, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pobirkova "kašta" (kašča), Hren Ludvik, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Žena v nedeljski noši, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Delovna noša, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pogled na vas iz zvonika. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, vhod v hišo, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
14.7.1963
Kovačija, Skomarje 2.
1.7.1963
Skomarje 54, "pri Tujšnik", Hrovat Franc, ofarska koča (vhod). Teren 20 - Južno Pohorje (...
1.7.1963
Skomarje - naselje ob cerkvi. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 2, "pri Kovaču", Ošlak Ignac, detajl kope. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Beškovnik (mlajši), Skomarje, z oplenjenim srnjakom. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Rifel za borovnice nabirat in klepc za koso klepat, Rozman Vinko, Skomarje št. 17. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Kristus iz kapelice v Skomarju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje, pogled na del vasi. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zibka (zibelka), pri Kladniku, Vinko Rozman, Skomarje 17. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Trlica za lan (trlca), Skomarje 33, Franc Potočnik, pri Tomažič.
1.7.1963
Dvorišče z gospodarskim poslopjem, Jelenko Anton, Skomarje št. 37. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Žena v nedeljski noši, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pobreznikova domačija, Vidmar Marija, Skomarje 7. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ženska v coklah, Skomarje 20, Ravnjak Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spomenik Juriju Vodovniku, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Telege, Skomarje 33, Franc Potočnik, pri Tomažič.
1.7.1963
Mladi Beškovnik s Skomarja z ustreljenim srnjakom. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kapelica in "cimpr" pri Kladniku (Vinko Rozman), Skomarje št. 17. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, kašča (detajl nad vrati z napisom). Teren 20...
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, ofarska koča (detajl). Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Kapelica v Skomarju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 54, "pri Tujšnik", Hrovat Franc, ofarska koča (lega). Teren 20 - Južno Pohorje (...
1.7.1963
Skomarje, spomenik padlim borcem NOB. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Križ na tamkajšnjem pokopališču, detajl. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hiša v Skomarjih. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, pogled na kaščo, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Skomarje 2, "pri Kovaču", Ošlak Ignac, detajl kope. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Skomarje, detajl pokopališča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Telege, Gor. Videčnik, Ravnjak Janez, Skomarje 20. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Otrok v zibki (zibelki), Jelenko Anton, Skomarje 37. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zbičajnikova domačija, zadaj levo Ločnik, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žena v nedeljski noši, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Kovačija, Skomarje 2, Ignac Ošlajh.
1.7.1963
Marija z Jezusom (iz kapelice ob cesti). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, pogled na kaščo, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 53, znamenje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pri Pobrezniku v hiši, Vidmar Marija, Skomarje 7. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje, pokopališče. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
01.12.1956
630:LJU;F-0000409/I
Spomenik Juriju Vodovniku, ljudskemu pesniku, Skomarje nad Vitanjem. Teren I - Koroška, Štajerska,...
1.7.1963
Skomarje 23, Jurkovča koča, del zadnje fasade. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Dvojne "vile", veselca, greblca, lopar in omelo, pri Kladniku, Vinko Rozman, Skomarje 17...
14.7.1963
Motovilo, Skomarje 33, Franc Potočnik, pri Tomažič.
1.7.1963
Skomarje, gradnja počitniškega doma gozdarskega podjetja Celje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Skomarje, košnja sena. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje, spomenik padlim borcem NOB. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Družina pri Jelenko Antonu, Skomarje 37. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga ob Dravinji pod Skomarjem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 7, pri Pobreznik, Vidmar Anton. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zdravljenje šena na obrazu z ovčjim mlekom in smodnikom, Potočnik Lukež, Skomarje 4. Teren 20 -...
1.7.1963
Gospodarsko poslopje, Jelenko Anton, Skomarje št. 37. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 7, pri Pobreznik, Vidmar Anton, ognjišče in kurišče. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Novejša lesena hiša (stara je pogorela v zadnji vojni), Skomarje (pod Slemenjakom). Teren 20 -...
14.7.1963
Skrinja (škrinja) za obleko, skica, Skomarje 11, Anton Iršič.
1.7.1963
Ivan Romih, člane ekipe, na poti na delo, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Sveder, Skomarje 12, Blaž Kotnik (coklar).
20. stoletje
deščica
Deščica je iz smrekovega lesa, z zarezami na ožji zgornji strani. Zarez je 9. Material: smerkov les...
1.7.1963
Sušilna jama (frjača) na poti na Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pobreznikov cimpr, Vidmar Marija, Skomarje 7. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 29, pri Vodniku. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Svetnik". Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, ofarska koča (detajl stopnišča). Teren 20 -...
1.7.1963
Še zadnja poteza časovnega obrednega zdravljenja grla s figo in slino, Potočnik Lukež, Skomarje 4...
1.7.1963
Peč pri Pobrezniku, Vidmar Marija, Skomarje 7. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Jurkovča koča, Skomarje 23. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje, pletje korenja pri Medvedu. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 7, pri Pobreznik, Vidmar Anton, del zatrepne fasade. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Skomarje, gradnja počitniškega doma gozdarskega podjetja Celje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Pred Zbičajnikovo hišo, Skomarje 39. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 23, Jurkovča koča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 29, pri Vodniku. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Štala (hlev) ali cimpr, pri Zbičajniku, Skomarje 39. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
V mehu nese v mlin, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 58, pri Petrelu, domačija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje, cerkev. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Štenge" (stopnice) v hišo (iz sivega kamna), pri Kladniku, Vinko Rozman, Skomarje 17...
14.7.1963
Napis nad vrati kašče, skica, Skomarje 17, pri Beškovniku.
1.7.1963
Otrok v zibki pri Jelenko Antonu, Skomarje 37. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Ornamentiran stol, Skomarje 37, Anton Jelenko.
1.7.1963
Gospodarsko poslopje, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Sveder, Skomarje 12, Blaž Kotnik (coklar).
1.7.1963
Skomarje 23, Jurkovča koča, zadnja zatrepna fasada. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 29, pri Vodniku. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 2, "pri Kovaču", Ošlak Ignac, kopo nalagajo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Žena v nedeljski noši, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kašča na Kavšej?, Skomarje 43. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zgornji del Skomarjev (zgoraj levo najvišje ležeča kmetija v tem delu, pri Krajniku). Teren 20 -...
1.7.1963
Novo krita streha na marofu (gospodarskem poslopju) v Skomarju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Skomarje 54, "pri Tujšnik", Hrovat Franc, ofarska koča (detajl). Teren 20 - Južno Pohorje...
1.7.1963
Pogled na Resnik s Skomarja. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje, kip Marije Božje v kapelici pod cerkvijo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje- kritina. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vidmar Marija, Skomarje 7, Pobreznikova hiša in del cimpra. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Skomarje 54,Tušnek. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Marija z Jezusom (iz kapelice ob cesti). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Nagrobni spomenik na pokopališču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ovce na paši. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Otroški voziček (igrača) Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 34, Kovše Alojz, škopljenje krompirja. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 54,Tušnek. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 7, pri Pobreznik, Vidmar Anton, del zatrepne fasade. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Oglarska kopa pri Kovaču (Ošlak Ignac), Skomarje 2. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Stol, Skomarje 37, Anton Jelenko.
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, pogled na kaščo, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Žena v nedeljski noši, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kašta (kašča) pri Zbičajniku (za žito in preužitkarje), Skomarje 39. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-...
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, ofarska koča (vhod v klet). Teren 20 - Južno...
14.7.1963
Postelja s pokrovom, Skomarje 11, Anton Iršič.
1.7.1963
Detajl hiše, Skomarje 58. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 58, pri Petrelu, Madona (2. polovica 19. stoletja), iz znamenja nad domačijo. Teren 20 -...
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, Skomarje 28, pogled na kaščo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Žaga ob Dravinji pod Skomarjem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Nosilo (kraksl) za drva nositi, Skomarje 28, Ludvik Hren.
1.7.1963
Pogled na vas iz zvonika. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Voz, Gor. Videčnik, Ravnjak Janez, Skomarje 20. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, detajl hiše, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Skomarje 58, pri Petrelu, Madona (2. polovica 19. stoletja), iz znamenja nad domačijo. Teren 20 -...
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, ofarska koča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Skomarje 23, Jurkovča koča, del zadnje fasade. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Bogec", Vodovnik Marija, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, pogled na hišo, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Perilo se suši na tleh, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, del hiše, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Dve tabli: Marija Celjena in Sv. Florjan, Marija Vidmar, Skomarje 7. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-...
1.7.1963
Pogled na kmetijo (lega), Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zdravljenje grla s figo in slino, Potočnik Lukež, Skomarje 4. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Žaga ob Dravinji pod Skomarjem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, ofarska koča (detajl vrat v podstrešju)...
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, ofarska koča (detajl). Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Skomarje 54,Tušnek. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kapelica v Skomarju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga ob Dravinji pod Skomarjem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Vrata na skedenj, Skomarje 28, Ludvik Hren.
1.7.1963
Član ekipe, tov. Mihevc, riše kopo pri Kovaču, Skomarje 2. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963...
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija, "portal". Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Voz - lojtrski, Gor. Videčnik, Ravnjak Janez, Skomarje 20. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963...
1.7.1963
Slemenjakova hiša, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Razpelo v hiši Skomarje, z značilnimi papirnatimi rožami. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje (del vasi). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje, cerkev. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vidmar Marija, Skomarje 7, spira omelo pri koritu. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vidmar Marija, Skomarje 7, stara posoda: "dežica" (lesena) za mast, "piskri" (...
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Štrucova stara hiša, Marija Ledinek, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 2, "pri Kovaču", Ošlak Ignac, detajl kope. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Skomarje 54, "pri Tujšnik", Hrovat Franc, ofarska koča (detajl). Teren 20 - Južno Pohorje...
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje, spravljanje sena. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Otroci nabirajo gobe v gozdu, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje, Repasova hiša. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje (del). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Delavci pokrivajo počitniški dom Gozdnega gospodarstva Celje, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1...
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija, "portal". Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, Skomarje 28, pogled na kaščo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Marof (gospodarsko poslopje) (detajl), Skomarje 58. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Glava angela iz znamenja (detajl), Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 2, "pri Kovaču", Ošlak Ignac, pogled na oglarsko kopo (še ne pokrita). Teren 20...
1.7.1963
Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Detajl okrasa na omari, skica, Skomarje 12, Blaž Kotnik.
1.7.1963
Skomarje 23, Jurkovča koča, del zadnje fasade. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Telege, Gor. Videčnik, Ravnjak Janez, Skomarje 20. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Posvojenec pri Juhartu, Skomarje (Beškovnik Karel). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kmetija Zbičajnik, Viktor Kovše, Skomarje 39. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pripovedovalec Potočnik Lukež, Skomarje 4. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vidmar Marija, Skomarje 7, stara posoda: "dežica" (lesena) za mast, "piskri" (...
1.7.1963
Skomarje 53, znamenje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kopo za oglje delajo, Skomarje 1. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, ofarska koča (detajl). Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, ofarska koča (čelni pogled z vhodnimi vrati...
1.7.1963
Skomarje 54, "pri Tujšnik", Hrovat Franc, ofarska koča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Detajl Marije z mrtvim Kristusom. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sušilnica za lan (frjača, frnaža), Skomarje 11. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vidmar Marija, Skomarje 7, "cimpr", pri Pobrezniku. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Detajl Marije z mrtvim Kristusom. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, pogled na čelno stran hiše, Skomarje 28. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Član ekipe G. Makarovič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kapelica v Skomarju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vidmar Marija, Skomarje 7, Pobreznikova hiša. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Zibelka, skica z detajli, Skomarje 12.
1.7.1963
Žaga ob Dravinji pod Skomarjem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Marof (gospodarsko poslopje) (detajl), Skomarje 58. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kladnikova hiša, Vinko Rozman, Skomarje št. 17. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Član ekipe tov. Romih, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vidmar Marija, Skomarje 7, metla, "smetišjenk" (smetišnica) in "žesl" (stol)...
1.7.1963
"Prelok" (prehod čez plot), Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Križ na tamkajšnjem pokopališču, detajl. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, del hiše, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, ofarska koča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Skomarje 28, pri Pobirk, zidana kašča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Kovačija, Skomarje 2.
1.7.1963
Marof (gospodarsko poslopje), Skomarje 58. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje, pokrajina. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zibka (zibelka), Jelenko Anton, Skomarje 37. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 54, "pri Tujšnik", Hrovat Franc, ofarska koča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Skomarje 7, pri Pobreznik, Vidmar Anton, ognjišče. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Omara, Skomarje 12, Blaž Kotnik.
1.7.1963
Skomarje, naselje pri cerkvi. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Svetnik". Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Križ iz kota, Skomarje 20, Ravnjak. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, ofarska koča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Povirkova kašča, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Marija z Jezusom (iz kapelice ob cesti). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zbičajnikova kašta (kašča), Skomarje 39. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 7, pri Pobreznik, Vidmar Anton, del zatrepne fasade. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Skomarje 7, pri Pobreznik, Vidmar Anton, skedenj (marof). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Zibka (zibelka), Skomarje 33, Franc Potočnik, pri Tomažič.
1.7.1963
Lopar za kruh in metla za pometanje peči, Gor. Videčnik, Ravnjak Janez, Skomarje 20. Teren 20 -...
1.7.1963
Skomarje 54, "pri Tujšnik", Hrovat Franc, ofarska koča (vhod). Teren 20 - Južno Pohorje (...
1.7.1963
Pri Pobrezniku v hiši, Vidmar Marija, Skomarje 7. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zvezda in riba na marofu (gospodarskem poslopju) pri Petretu, Skomarje 58. Teren 20 - Južno Pohorje...
1.7.1963
Zbičajnikova hiša, Skomarje 39. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Križ iz kota, Skomarje 20, Ravnjak. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).