Subscribe to RSS - Brežice
oklep želve
Oklep je ovalno oblikovan, spodaj votel. Zgornja stran je gladka, sestavljena iz različnih likov,...
F0003688
Moški portret. Foto: Johann Arzenšek, Krško.
01.01.1964
630:LJU;F-0001098/I
Razstava domače obrti, Brežice. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
SEM;F-0003614
Portret skupine žensk in moških v pražnji noši pred hišo.
01.01.1927
SEM;F-0002310
Leseni hiši in vodnjak na vzvod (t.i. panonski vodnjak). Verjetno okolica Brežic. Fotografirano v...
SEM;F-0001458
Hiša, okolica Brežic.
Brežice. Med leti 1928 in 1947.
Brežice. Med leti 1928 in 1947.
Brežice. Med leti 1928 in 1947.
Brežice. Med leti 1928 in 1947.
Grič pri Brežicah. Med leti 1928 in 1947.
Brežice. Med leti 1928 in 1947.
Brežice. Na razglednici brežiški grad. Med leti 1928 in 1947.
Brežice. Med leti 1928 in 1947.