Dobra jed se sama ponuja
prehrana kot nesnovna kulturna dediščina Slovenije
Naslovnica
Življenje in delo slovenske znanstvenice v Paragvaju
Naslovnica publikacije Bosi. Obuti. Sezuti.
vodnik po razstavi Slovenskega etnografskega muzeja
Naslovnica
A Guide to the Slovene Ethnographic Museum Permanent Exhibition
Naslovnica knjige
spomini Jakoba, Aleša in Andreja Krbavčiča na svečarsko in medičarsko delavnico Jakoba Krbavčiča
Naslovna stran publikacije Vez z dediščino
muzejski programi za vrtce in šole
Naslovnica kataloga Phulkari
Indijske vezenine iz Pandžaba in Harijane
Naslovnica kataloga Čipkaste vezi
razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016
Naslovnica knjige Elaborat o dostopnosti in zagotavljanju tehničnih pogojev za vzpostavitev dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim skupinam
in zagotavljanju tehničnih pogojev za vzpostavitev dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim skupinam
Naslovnica kataloga Fran Vesel
Fran Vesel, kronist življenja z začetka 20. stoletja: hommage Franu Veselu
Naslovnica knjige Moda v gibanju
italijanski slog 1951-1990 : utrinki slovenske mode
Naslovnica knjige Vrata
vodnik po osrednji občasni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja

Strani