Slovenski etnografski muzej

Oddelek 
Oddelek kustodiatov
Telefon 
386 (0) 1 300 87 82

dr. Nadja Valentinčič Furlan

kustosinja za etnografski film

Dr. znanosti s področja etnologije, kulturne in socialne antropologije, anglistka, muzejska svetnica. 

V SEM je zaposlena od leta 2000 kot kustosinja za etnografski film.

Področja delovanja

vizualne raziskave, vizualna antropologija, muzeologija, avdiovizualno sporočanje na razstavah, življenjske zgodbe, identitete, interpretacija filmskega gradiva, nesnovna kulturna dediščina, raziskovalna etika, avtorske pravice

Objave

Boris Kuhar in etnološki film Etnolog 29 (2019), str. 159-183

Communicating Knowledge and Identities Audiovisually in Exhibitions: Participatory Approaches at the Slovene Ethnographic Museum, Anthrovision 6.1 | 2018, https://journals.openedition.org/anthrovision/2989.

Filmi o nesnovni kulturni dediščini: Govoriti za, govoriti o, govoriti skozi ali govoriti ob? / Films on Intangible Cultural Heritage: Speaking For, Speaking About, Speaking Through, or Speaking Alongside? V: Valentinčič Furlan, Nadja (ur.) Vizualiziranje nesnovne kulturne dediščine / Visualising Intangible Cultural Heritage. Ljubljana: SEM, KVNKD, 2018, 25-44.

Etika v vizualni antropologiji, Glasnik SED 2016/3-4, 104-115, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-SLEJIS0J.

Avdiovizualno v Slovenskem etnografskem muzeju. V: Muzeji in avdiovizualno, E-zbornik, ur. Darja Skrt, Skupnost muzejev Slovenije, 2016, 55-66.

Vizualna antropologija in vizualizacija nesnovne kulturne dediščine v Unescovem okviru / Visual Anthropology and the Visualisation of the Intangible Cultural Heritage within the UNESCO Framework. V: Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom / Documenting and Presenting Intangible Cultural Heritage on Film, ur. Nadja Valentinčič Furlan. Ljubljana: SEM, 2015, 97-108.

Visual Anthropology in Museums: The case of Slovene Ethnographic Museum. V: Vizualna antropologija – osebne izkušnje in institucionalni vidiki / Visual Anthropology – Personal Experiences and Institutional Aspects, ur. Miha Peče, Nadja Valentinčič Furlan in Monika Kropej Telban. Ljubljana: Založba ZRC, 2015, 177-204.

Interpretacija dediščine igranega filma: "Tematska pot Na svoji zemlji" v Baški Grapi. V: Interpretacije dediščine (Knjižnica Glasnika SED 48), ur. Tatjana Dožan Eržen, Ingrid Slavec Gradišnik, Nadja Valentinčič Furlan. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2014,  187-211, 283-284.

Dvosmerna avdiovizualna komunikacija na stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja. Etnolog 23, 2013, 351-370.

Avdiovizualne vsebine na stalni razstavi Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. Etnolog 20, 2010, 213-238.

Razstave, etnografski filmi, pripovedi in projekti

Poklon Borisu Kuharju (razstava filmov). SEM, 9. maj – 31. oktober 2019. Avtorica Nadja Valentinčič Furlan, koprodukcija SEM in Televizija Slovenija. 

Čupa, plovilo slovenskih ribičev / Čupa, the Vessel of the Slovene Fishermen

Vesna, interaktivni portret na razstavi Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta

Galerija pripovedovalcev, idejna zasnova in uredništvo rastoče zbirke pripovedi.  

Leta 2011 je skupaj z dr. Borisom Kuharjem zmontirala deset filmov iz gradiva, ki ga je posnel v obdobju med letoma 1963 in 1978, nastala je zbirka Dokumenti časa.

Ureja Filmografijo SEM, ki vsebuje etnografske filme in urejene terenske posnetke iz produkcije SEM.

Je avtorica idejne zasnove in interpretativnih besedil Tematske poti Na svoji zemlji na Grahovem ob Bači in Koritnici (2012).

V sklopu Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine od leta 2011 skrbi za področje vizualne etnografije.

Nagrade

Nadja Valentinčič Furlan, prejemnica Plakete Nika Kureta (2019) (https://www.etno-muzej.si/sl/novice-nagrade/plaketa-nika-kureta-v-roke-nadje-valentincic-furlan
Nadja Valentinčič Furlan, prejemnica Murkovega priznanja (2010)
Nadja Valentinčič Furlan, prejemnica Valvasorjevega priznanja (2006)

Strokovna članstva in sodelovanja

Je članica odbora Zveze za vizualno antropologijo VANEASA pri Evropskemu združenju socialnih antropologov (Visual Anthropology Network of EASA)

Kot članica uredniškega odbora spletnega časopisa AntroVision pokriva področje vizualne antropologije v muzejih in uporabe filmskega medija na razstavah.