Seznam monografskih publikacij

Spodaj so predstavljene vse publikacije muzeja po letih:

Frontpage
Register of the Intangible Cultural Heritage of Slovenia (2008-2023)
2023
Dobra jed se sama ponuja
food as intangible cultural heritage of Slovenia
Naslovnica
the SEM's collection of Slovene folk art and IRWIN’s collection of NSK folk art by citizens of NSK state
Naslovnica
A Guide to the Slovene Ethnographic Museum Permanent Exhibition
2019
Title page of the book Tally sticks
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
Cover page Between Nature and Culture
A guide to the Slovene Ethnographic Museum permanent exhibition
2009
Cover of the book Ploughing implements
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
Front page of the book Sounds of Slovenia
from folk musicians to the avseniks
Cover of the book Headwear
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
Cover of the book Blue-printing blocks
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
Cover of the book Toys
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
Cover page of the book Native American objects donated by missionaries
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
Cover of the book Whetstone holders
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
Cover of the book Belts and sklepanci
the collection of the Slovene Ethnographic Museum