Slovenski etnografski muzej

mag. Ralf Čeplak Mencin

kustos za Azijo, Avstralijo in Oceanijo
Oddelek 
Oddelek kustodiatov
Telefon 
386 (0) 1 300 87 91
Ralf Čeplak Mencin

Mag. muzeologije, univ. dipl. etnolog in psiholog, muzejski svetovalec. V muzejskem poklicu deluje od leta 1983, v Slovenskem etnografskem muzeju pa od leta 1990, kjer je bil do leta 2001 vodja Muzeja neevropskih kultur v Goričanah. Zaposlen je kot kustos za Azijo, Avstralijo in Oceanijo.

Dva mandata je bil predsednik Zveze muzejev Slovenije  (1991–93–95) in slovenskega odbora ICOM (svetovnega združenja muzejev) (1997–2000–2003) in član izvršnega odbora ICOM–EUROPE (2002–2005). Je član izvršnega odbor ICOM/ICME (International Committee of Ethnographic Museums) (1989–92–95; 2007–2010, 2016-2019). Leta 2010 je bil na generalni konferenci v Šanghaju nominiran za člana izvršnega odbora krovne muzejske organizacije ICOM. Od leta 2003 je član uredniškega odbora revije National Geographic Junior. Od leta 2012 do 2014 je bil urednik znanstvene revije Etnolog, ki jo izdaja Slovenski etnografski muzej.

Področje delovanja

muzeologija, sinologija, tibetologija in kulturna antropologija

Objave

Kje so tradicionalne obrti, 70 str., Ptuj 1984.
ETSEO Občina Cerknica, 154 str., Cerknica 1990.
Vodnik po slovenskih muzejih (ur. et al.), 126 str., Ljubljana 1992.
Icomov kodeks muzejske etike (ur.et al.), Ljubljana 2004.
Srečevanja s Tibetom (ur. et al.), 180 str., Tržič 2001.
V deželi nebesnega zmaja – 350 let stikov s Kitajsko, 290 str., Ljubljana 2012.
Phulkari, 104 str., Ljubljana 2016.
Afganistan – slovenski pogledi (ur), 312 str., Ljubljana 2016.
Afganistan – slovenski pogledi; vodnik po razstavi (v PDF), 125 str., Ljubljana 2018.

Razstave

Kje so tradicionalne obrti ?(1984)
Kako in kam s planinsko kulturno dediščino? (1987)
Slovenci v misijonih (1991)
Odsev daljnih svetov (2006)
Srečevanja s Kitajsko (2006/2007)
Phulkari (2016)
Afganistan –slovenski pogledi (2017/18)

Nagrade

Ralf Čeplak Mencin, prejemnik Valvasorjevega priznanja (2010)
Ralf Čeplak Mencin, prejemnik Valvasorjevega priznanja (2006)

Deli