Slovenski etnografski muzej

Bosi. Obuti. Sezuti.

vodnik po razstavi Slovenskega etnografskega muzeja
Leto izdaje 
2020
Strani 
143
Trgovina 
Publikacije
Cena 
15.00 EUR
Naslovnica publikacije Bosi. Obuti. Sezuti.

Občasna razstava z naslovom Bosi. Obuti. Sezuti. je bila za javnost odprta decembra 2019 kot osrednja letna razstava Slovenskega etnografskega muzeja (SEM).

V svoji pripovedi združuje koncepciji dveh stalnih razstav SEM: Med naravo in kulturo (2006) in Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta (2009), hkrati pa ju poglablja in opozarja na mnoge vidike izbrane teme. Govori o sobivanju nog in obuval, njihovih spremenljivih oblikah in pomenih v prostoru in času ter njihovi vlogi pri posameznikovem organiziranju lastnega sveta. Izhodiščno zanimanje avtorice je temeljilo na študiju obsežne muzejske zbirke obuval in z njimi povezanih predmetov, ki jih je veljalo razumeti v kar najširšem kontekstu razmerja med ljudmi in predmeti. Predmeti v zbirki SEM pretežno izvirajo s slovenskega ozemlja, v manjši meri gre za redkosti z območja Balkana in nekaterih izvenevropskih dežel. Po starosti sodijo v čas od začetka 19. stoletja do danes. Izbrani primerki so od leta 2006 bolj ali manj opazni spremljevalci oblačilnih kompletov na stalni razstavi SEM z naslovom Med naravo in kulturo, kot zbirka pa še niso bili deležni študijske ali razstavne pozornosti v SEM.