Slovenski etnografski muzej

Oddelek 
Oddelek za trajnostni razvoj in skupnostne prakse
Telefon 
386 (0) 1 300 87 53

dr. Tina Palaić

Nacionalna koordinatorka EU projekta COME TOGETHER!

Dr. znanosti s področja etnologije in kulturne antropologije in pedagoginja, muzejska svetovalka. Od leta 2023 je nacionalna koordinatorka evropskega projekta COME TOGETHER!.

V SEM je bila med letoma 2013 in 2015 zaposlena na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in med 2016 in 2018 na projektu SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage. Od leta 2019 do 2023 je bila nacionalna koordinatorka evropskega projekta Taking Care. Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care.

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2024 zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Etnološki vidiki zbiralnih politik in predstavljanj zunajevropskih zbirk v Sloveniji iz obdobja 1960-1990.

Področje delovanja

muzeologija, zgodovina SEM, dostopnost, migracije, sodelovanje z nosilci dediščine, zunajevropske zbirke, muzejske reprezentacije neevropskih ljudstev

Objave (izbrane)

PALAIĆ, Tina (ur.)
2023 Belo zlato: Zgodbe o bombažu. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

LUNAČEK, Sarah, PALAIĆ Tina IN VESELIČ, Maja (ur.)
2022 Prepletenost svetov: zgodovine in refleksije zunajevropskih raziskav v Sloveniji. Ljubljana: Založba Univerze.

PALAIĆ, Tina
2021 Interpretacija zunajevropskih etnografskih zbirk: utišanje zgodovinskih in sodobnih naracij. Glasnik SED 61 (2): 53–63.

PALAIĆ, Tina
2020 Pavla Štrukelj: Kustodinja za neevropske kulture v Slovenskem etnografskem muzeju med letoma 1955 in 1990. Glasnik SED 60 (1), 22-33.

PALAIĆ, Tina
2019 Muzej neevropskih kultur v Goričanah: prakse pridobivanja zunajevropskih zbirk, povezanih z gibanjem neuvrščenih. Etnolog 29, 185-208.

PALAIĆ, Tina in Bojana ROGELJ ŠKAFAR
2019 Shared Authority Matters: collaboration with heritage bearers with migrant background. V: Matters of Belonging - Ethnographic Museums in a Changing Europe. Wayne Modest, Nicholas Thomas, Doris Prlić in Claudia Augustat, ur. Leiden: Sidestone Press. Str. 149-162.

PALAIĆ, Tina in Bojana ROGELJ ŠKAFAR
2017 Slovenski Afričani: o njihovih osebnih predmetih v prepletu identitet. Etnolog 27 (78): 39-63.

PALAIĆ, Tina
2016 Etični razmisleki ob pripravi razstave Rojstvo: izkušnje Rominj v Slovenskem etnografskem muzeju. Glasnik SED 56 (3-4): 116-124.

PALAIĆ, Tina in Urša VALIČ, ur.
2015 Elaborat o dostopnosti in zagotavljanju tehničnih pogojev za vzpostavitev dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Razstave

Belo zlato: Zgodbe o bombažu. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 19. januar 2023 – 20. avgust 2023
(avtorica in kustosinja razstave, soavtorja Marko Frelih in Ralf Čeplak Mencin)

Arkan Al Nawas: Vesolje deluje, osebna razstava. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 20. junij 2020 – 6. september 2020
(avtorica in kustosinja razstave, soavtorica Bojana Rogelj Škafar)

Afrika in Slovenija. Preplet ljudi in predmetov. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 30. november 2017 – 2. maj 2018 (avtorica in kustosinja razstave, soavtorji Bojana Rogelj Škafar, Marko Frelih in Anja Koren Usenik).

Tradicija v modernem: skupaj za bolj kakovostno kulturno produkcijo manjšinskih etničnih skupnosti in invalidov. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice, 6. september 2017 – 29. september 2017 (avtorica in kustosinja razstave, soavtorica Nevenka Prešlenkova).

Podobe Emone 2015. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 27. junij 2015 – 30. september 2015 (avtorica in kustosinja razstave).

Rojstvo. Izkušnje Rominj. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 26. marec 2015 – 30. junij 2015 (avtorica in kustosinja razstave).

Šola – ključ za razvoj: šolarji Angole, Malavija in Gane. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 24. marec 2011 – 31. marec 2012 (avtorica in kustosinja razstave, soavtorja Polona Logar in Tomaž Gorenc).

Nagrade

Nagrada ICOM Slovenija za mednarodno prepoznaven projekt SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage, 2018.

Drugo

Članica Etične komisije pri ICOM Slovenija (2020 – )

Članica uredniškega odbora Glasnika SED (2020 – )

Odgovorna urednica Glasnika Slovenskega etnološkega društva (2023 – )

Članica Evropskega združenja socialnih antropologov (EASA) (2018 – )