Slovenski etnografski muzej

Register nesnovne kulturne dediščine (2008-2021)

Register nesnovne kulturne dediščine (2008-2021)

Decembra 2021 je Slovenski etnografski muzej kot Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine izdal posodobljeno publikacijo Register nesnovne kulturne dediščine (2008-2021). Publikacija obsega predstavitve enot, ki so bile od vzpostavitve Registra v letu 2008 do konca oktobra 2021 vpisane v Register nesnovne kulturne dediščine. Predstavljenih je kar 96 enot nesnovne kulturne dediščine.