Slovenski etnografski muzej

Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije (2008–2018)

Naslovnica

Dvojezična publikacija obsega predstavitve vseh enot nesnovne kulturne dediščine, ki so bile med letoma 2008 in 2018 vpisane v Register nesnovne kulturne dediščine. Z besedo in sliko je tako predstavljenih 67 enot nesnovne kulturne dediščine.