Slovenski etnografski muzej

Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije

(2008-2016)
Naslovna stran publikacije Register žive kulturne dediščine Slovenije

Od leta 2008 nastaja Register nesnovne kulturne dediščine, v katerega smo do konca leta 2016 vpisali 56 elementov; nekateri izmed njih so bili razglašeni za mojstrovine državnega pomena.

S kratkimi opisi enot, povzetih iz Registra nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RD, želimo predstaviti enote slovenske nesnovne kulturne dediščine, ki je bila vanj vpisana v letih 2008–2015, in tako povečati zavedanje o njenem pomenu. Upamo tudi, da bo knjižica nosilce nesnovne kulturne dediščine spodbudila k pripravi pobud za vpis v Register, ki je eden od načinov evidentiranja in ohranjanja nesnovne kulturne dediščine Slovenije.

Prva stran kazala publikacije Register žive kulturne dediščine SlovenijeDruga stran kazala publikacije Register žive kulturne dediščine SlovenijeTretja stran kazala publikacije Register žive kulturne dediščine SlovenijeStran iz publikacije Register žive kulturne dediščine Slovenije