Subscribe to RSS - ljudska umetnost

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: ljudska umetnost

V razpravi Med smrtjo na krožniku in ječarsko ljubeznijo ali o ptičjem lovu v Brdih, ki

029-078

Vas Šmartno v Brdih so obdali z obzidjem s sedmimi stolpi v zadetku 2 6. stoletja.

079-094

„Delaj mi pošliček, té boš ti moja vsikdar" - obljublja fant dekletu v porabski ljudski pesmi.