Slovenski etnografski muzej

Domovi v Drašičih : s posebnim pogledom na stanovanjsko raven