Subscribe to RSS - Prlekija

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Prlekija

Teren 30, 1973 – 1979

Terenska ekipa je raziskovala med leti 1973 in 1979 v krajih Babinci, Banovci, Biserjane, Boreci, Borovci, Bučečovci, Cven, Črešnjevci , Globoka, Gornja Radgona, Hermanci, Hrastje – Mota, Hum pri Ormožu, Iljaševci, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Jastrebci, Kajžar, Kapela pri Gornji Radgoni, Kog, Krapje, Krapje, Krištanci, Križevci pri Ljutomeru, Lačaves, Lahonci, Loperšice, Mlajtinci, Mota, Murska Sobota, Murski Vrh, Murščak, Noršinci, Pristava pri Ljutomeru, Ptujska Cesta, Radenci, Razkrižje, Robadje na Hrvaškem, Rožički Vrh, Runeč, Sovjak, Stara Nova vas, Stavešinci, Videm ob Ščavnici, Vitan, Vučja vas, Žerovinci in Žvab. Ekipa petih etnologov je ob tem posnela 817 fotografskih posnetkov in zbrala 17 zvezkov zapiskov raziskav.

1.4.1979
Veberičeva hiša iz leta 1792 (rezljane in poslikane svisli), Črešnjevci 9. Teren 30- Prlekija (...
Poletna delovna noša, Korošak Anton, Videm ob Ščavnici 2. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
7.12.1976
Stara cimprana hiša, Krapje 21. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
3.12.1976
Stara lesena hiša (vodnjak pred vhodom) in del novejšega gospodarskega poslopja, Boreci 34. Teren...
1.2.1975
Devenka, lesena mera (v 50 kg) Bučečovci 41, Franc Hofman. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
1.4.1976
Sajenje krompirja, družina Stanjko, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
1.2.1975
Zimsko oblečen Stajnko, Bučečovci 38. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
3.12.1976
Še ena zavržena omara, Marin Janez, Boreci 40. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
1.11.1973
Nove hiše v Radencih, na poti na Kapelo. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Bivša "gosposka" hiša, Ptujska Cesta 16. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona),...
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Fartek Štefan, Pečarovci 41...
1.1.1973
Bučečovci 33 (kmečka hiša "v koteh"), nad vrati letnica 1871, Šafarič Alojz. Teren 30-...
1.4.1979
Lačnekova lesena klet za vino (zadnja ohranjena), Rožički Vrh. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
1.11.1973
Gostilna Feliksa Kolbla v Vučji vasi. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1973
Stara s slamo krita hiša in novo, z opeko krito gospodarsko poslopje, Hrastje - Mota. Teren 30-...
1.1.1973
Nova hiša ob stari na pol podrti, Flisar, Hrastje - Mota. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
1.1.1973
Hiša (kmečka), Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1973
Zapuščena stara želarija, Murski Vrh 7 (sedaj lastnik kmet iz Zasadov). Teren 30- Prlekija (...
1.1.1973
Skupina z Miklavžem pred gostilno pri Kapljici, Kristl Milka, Cven 68. Teren 30- Prlekija (Ljutomer...
9.12.1976
Značilen "škedenj" (skedenj) s hüto spredaj, Belec F., Krištanci 5. Teren 30- Prlekija (...
1.4.1976
Horvatovi pomagajo Stajnkovim pri sajenju krompirja, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
Sejem v Kapeli. Lončarji na sejmu v Kapeli pri Gornji Radgoni. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
1.1.1973
Bivša Rožmanova viničarija iz Dobrove pri Križevcih, sedaj last Marija Štelcer, Murski Vrh 28...
1.1.1973
Po miklavževanju v gostilni Cven (pri Kapljici). Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona),...
7.12.1976
Obnovljena hiša, Krapje 20. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1973
Hiša "v ključu" z dvoriščne strani, Lubi Franc, Bučečovci 14. Teren 30- Prlekija (...
1.4.1979
"Trenfus" (trinožnik) za pred peč (za polaganje loncev), Markovič Anton, Rožički Vrh 38...
Sejem v Kapeli. Lončarji na sejmu v Kapeli pri Gornji Radgoni. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
Stara lesena nizka hiša, Noršinci 32. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
"Pegla" (likalnik) v rabi do 1930, Markovič Anton, Rožički Vrh 38. Teren 30- Prlekija (...
1.4.1979
Pogled s Ptujske Ceste proti Orehovskemu Vrhu. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Teren 30- Prlekija (...
1.2.1975
Studenčar vrta bor, Bučečovci 38, pomaga št. 8 (Osterc) in št. 40. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
1.4.1979
Veberičeva hiša iz leta 1792 (rezljane in poslikane svisli), Črešnjevci 9. Teren 30- Prlekija (...
1.1.1973
Stara lesena hiša (ob njej stoji že nova), Bučečovci št. 41, Hofman Franc. Teren 30- Prlekija (...
Suha roba naprodaj pred cerkvijo (21.4.1979), Videm ob Ščavnici. Izdelovalec in prodajalec je doma...
1.1.1973
Križ na razpotju "v koteh", Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona),...
3.12.1976
Posteljna končnica, Marin Janez, Boreci 40. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.4.1979
Veberič, Črešnjevci 9. Vogal škednja in strešne lege. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona...
1.4.1976
Medsebojna sosedska pomoč, Horvat branta Stanjkovim, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
1.4.1979
Pogled s Ptujske Ceste na Aženski Vrh. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Veberičeva hiša iz leta 1792 (rezljane in poslikane svisli), Črešnjevci 9. Teren 30- Prlekija (...
1.4.1979
"Svečnik" za trske, last Anotna Markoviča, Rožički Vrh 38. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
1.1.1973
Hiša (želarija) na Murščaku. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.2.1975
Delovno opravljen za "opravilo" pozimi, Rajh Janez, 74, Stara Nova vas 31. Teren 30-...
1.1.1973
Stara želarska, tik ob njej je nova hiša, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona...
1.1.1973
Zapuščena stara želarija, Murski Vrh 7 (sedaj lastnik kmet iz Zasadov). Teren 30- Prlekija (...
2.12.1976
Divjakova hiša (Divjak Jože), Vučja vas 13. Edina preostala lesena hiša v vasi. Del dvorišča (...
1.4.1979
"Štirna na kolo" (vodnjak), Rožički Vrh 34. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona...
1.4.1979
Vrata v bivši želarski hiši, Rožički Vrh 34. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
Sejem v Kapeli pri Gornji Radgoni. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1977
Otroška pražnja noša, Rajh Zdenka, Banovci 6. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
1.2.1975
Dekoriran hišni šivan rob na hiši iz leta 1898, Laboti, Iljaševci, 37. Teren 30- Prlekija (Ljutomer...
1.1.1973
Cesta skozi vas, Bučečovci. Krave gredo s paše. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
1.4.1979
"Klečaja z gatrom" (lesena klet za vino z mrežastimi zunanjimi vrati in polnimi...
1.1.1973
Del starega lesenega skednja, Kolar Martin, Radenci 85. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
8.12.1976
Opuščena "nabita" želarska hiša, Cvetko Franc, Banovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
1.1.1973
Bivša viničarija na Murščaku. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.12.1976
Na poti na njivo, Skukala Alojz, Banovci 6. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.4.1979
Lačnekova lesena klet za vino (zadnja ohranjena), Rožički Vrh. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
8.12.1976
Hiša z letnico 1789 ( z zadnje strani). V hiši na tramu je napis: 17 IHS 89 Balash Vozlicz INO MA:...
3.12.1976
Stara zavržena omara in korito (za mesenje kruha) pred gospodarskimi prostori, Marin Janez, Boreci...
1.1.1973
Lesen skedenj (z zadnje strani), Lubi Franc, Bučečovci 14. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
6.12.1973
Miklavžev sejem v Murski Soboti, 6.12.1973. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.1.1973
Viničarija (še danes), lastnik Glavač Jože, Bratonci v Prekmurju, viničar Jože Belak, Murski Vrh 25...
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Osonjački Slavica, Varaždin...
1.4.1976
Sajenje krompirja, družina Stanjko, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
Stara lesena nizka hiša, Noršinci 32. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
7.12.1976
Krapje 14, hiša iz leta 1907. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1973
Murščak, del. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Rojstna hiša Petra Danjka (roj. 1783), Črešnjevci 38 (spremenjena v spominsko hišo). Teren 30-...
3.12.1976
Obnovljena želarska hiša z gospodarskim poslopjem, Marin Janez, Boreci 40. Teren 30- Prlekija (...
1.1.1973
Hiša (v 19. stoletju gostilna) z letnico 1847 na tramu v "hiši". Žitek Franc, Bučečovci...
1.4.1979
Žena Antona Markoviča z vnukom, Rožički Vrh 38. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
1.1.1977
Rajhova zvonita v kapelici, Banovci 6. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
6.12.1973
Miklavžev sejem v Murski Soboti, 6.12.1973. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.2.1975
Pek iz Križevec vozi kruh po vaseh v zamenjavo za moko. Od 100 kg pš. za 92 kg kruha, Bučečovci...
7.12.1976
Obnovljena "nabita" hiša, Banovci 34. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
1.4.1976
Horvatovi pomagajo Stajnkovim pri sajenju krompirja, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Lončarja Zelko in Fartek (...
8.12.1976
Kapelica sredi vasi Banovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1973
Del vasi, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1973
Skupina z Miklavžem pred gostilno pri Kapljici, Kristl Milka, Cven 68. Teren 30- Prlekija (Ljutomer...
1.11.1973
Novejša gostilna, lastnica Terezija Marčec, Stara Nova vas. Prej je bila tu starejša gostilna, ki...
Sejem v Kapeli pri Gornji Radgoni. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
8.12.1976
Opuščena "nabita" želarska hiša, Cvetko Franc, Banovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
1.1.1973
Del starega lesenega skednja, Kolar Martin, Radenci 85. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
Sejem v Kapeli. Lončarji na sejmu v Kapeli pri Gornji Radgoni. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
1.1.1973
Po miklavževanju v gostilni Cven (pri Kapljici). Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona),...
3.12.1976
Obnovljena želarska hiša z gospodarskim poslopjem, Marin Janez, Boreci 40. Teren 30- Prlekija (...
1.1.1973
Hiša (v 19. stoletju gostilna) z letnico 1847 na tramu v "hiši". Žitek Franc, Bučečovci...
1.4.1976
Oranje za sajenje krompirja pod brando, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona),...
Zadnja stara, ob njej že nova hiša v Križevcih. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
1.4.1976
Medsebojna sosedska pomoč, Horvat branta Stajnkovim, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
9.12.1976
Hiša iz leta 1894, Krištanci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
7.12.1976
Stara cimprana hiša, Krapje 21. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Ivan Bistrovič, vrvar,...
1.11.1973
Kapelica na poti proti Kapeli iz Radenc. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
7.12.1976
Hiša iz leta 1891, Krapje 9. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.12.1976
Banovci 6. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1977
Delovno oblečena Šterman Antonija, Banovci 9. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
1.4.1979
Veberičeva hiša iz leta 1792 (rezljane in poslikane svisli), Črešnjevci 9. Desno opuščen hlev,...
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Izdelki lončarja Farteka...
3.12.1976
Lesena (želarska) hiša z značilnim vodnjakom na dvorišču, Sabo Marija, Boreci. Teren 30- Prlekija (...
1.1.1973
Stara hiša (iz okrog 1885) (z novimi okni), Bučečovci 14. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
8.12.1976
Mota 23, hiša iz leta 1894. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1973
Bučečovci 33 (kmečka hiša "v koteh"), nad vrati letnica 1871, Šafarič Alojz. Teren 30-...
1.1.1973
Hiša z letnico 1792 (na tramu v hiši), Bučečovci 23, Marija Jelen (hišo bodo kmalu podrli). Teren...
1.2.1975
Studenčar vrta bor, Bučečovci 38, pomaga št. 8 (Osterc) in št. 40. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
7.12.1976
Štala (hlev) in klet (novejše; delano po 2. sv. vojni). Nad kletjo prostor za sušenje koruze,...
1.1.1973
Križ v Radencih. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
Poletna delovna noša: dvojni predpasnik za umazano delo, Korošak Anton, Videm ob Ščavnici 2. Teren...
3.12.1976
Še ena zavržena omara, Marin Janez, Boreci 40. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
1.1.1973
Skupina z Miklavžem pred gostilno pri Kapljici, Kristl Milka, Cven 68. Teren 30- Prlekija (Ljutomer...
1.4.1976
Oranje za sajenje krompirja pod brando, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona),...
1.1.1973
Hiša (v 19. stoletju gostilna) z letnico 1847 na tramu v "hiši". Žitek Franc, Bučečovci...
1.11.1973
Vodnjak pred gostilno v Radencih. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
7.12.1976
Stegnjeni dom, Rudolf Milan, Krapje 6. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1973
Miklavževanje, Borovci pri Ptuju. Miklavž: Anton Peklar, parkelj: Zagovšek Franc. Teren 30-...
Gostilna Dunaj na Kapeli, oznanila na vratih. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
1.1.1973
Hiša, Bučečovci 13, Mir Janez (iz leta 1896), vrata. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona...
1.4.1979
Pogled s Ptujske Ceste proti Orehovskemu Vrhu. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
6.12.1973
Miklavžev sejem v Murski Soboti, 6.12.1973. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.4.1979
Kmetija, Košar Anton, Biserjane 12. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1973
Po miklavževanju v gostilni Cven (pri Kapljici). Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona),...
9.12.1976
Hiše v Cvenu. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1973
Murščak, del. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
Sejem v Kapeli pri Gornji Radgoni. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Tekstilni izdelki na sejmu...
1.4.1979
Kmetija, Košar Anton, Biserjane 12. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
6.12.1976
Miklavžev sejem v Murski Soboti 1976. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Veberič, Črešnjevci 9. Les in omet na vogalu škednja. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona...
1.4.1979
"Gosposka hiša" (do 1945). Spredaj stanovanje za "gospoda", spodaj klet, desni...
Otroci z darili, ki so jih dobili na sejmu v Kapeli pri Gornji Radgoni. Teren 30- Prlekija (...
1.1.1973
Miklavževanje, Borovci pri Ptuju. Miklavž: Anton Peklar, parkelj: Zagovšek Franc. Na cesti proti...
1.2.1975
Ženska delovna noša, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Veberič, Črešnjevci 9, škedenj in parme, zadaj hiša. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona...
1.4.1979
Bivša kmečka viničarija ("vajncarija"). Kupil delavec, zaposlen v Nemčiji, Ptujska Cesta...
1.4.1979
Vila "gospoda" Holta iz Gradca (spodaj klet, nad njo stanovanje za "gospoda",...
8.12.1976
Opuščena "nabita" želarska hiša, Cvetko Franc, Banovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
7.12.1976
Značilna zidana hiša, Krapje 12. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.11.1973
Kapelica na poti od Radenc do Kapelc. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
6.12.1973
Miklavžev sejem v Murski Soboti, 6.12.1973. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
3.12.1976
Lesena (želarska) hiša z značilnim vodnjakom na dvorišču, Sabo Marija, Boreci. Teren 30- Prlekija (...
1.1.1973
Hiša (kmečka), Bučečovci 11. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
7.12.1976
"Cimprana" hiša iz leta 1768 (letnica je bila na tramu ostrešja) (gospodarski del), Kukol...
1.4.1979
Vila "gospoda" Holta iz Gradca (spodaj klet, nad njo stanovanje za "gospoda",...
1.1.1973
Po miklavževanju v gostilni Cven (pri Kapljici). Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona),...
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Izdelki suhe robe, Stanjko...
1.2.1975
Peča, vezeni del, Košar, Bučečovci 6. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
6.12.1976
Miklavžev sejem v Murski Soboti 1976. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
8.12.1976
Kapelica sredi vasi Banovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Veberič, Črešnjevci 9. Vogal škednja in strešne lege. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona...
8.12.1976
Mota 22, hiša iz leta 1876. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1973
Miklavževanje, Borovci pri Ptuju. Miklavž: Anton Peklar, parkelj: Zagovšek Franc. Teren 30-...
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Izdelki Ludvika Zelka,...
6.12.1976
Miklavžev sejem v Murski Soboti 1976. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Veberič, Črešnjevci 9, škedenj in parme. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
Lesena hiša z letnico 1817 (letnica na tramu v "hiši"), Škrlec Franc, Pristava 15. Teren...
7.12.1976
Hiša iz leta 1861, Banovci 13. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1973
Križ v Radencih. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
3.12.1976
Stara zavržena omara in korito (za mesenje kruha) pred gospodarskimi prostori, Marin Janez, Boreci...
1.1.1973
Bivša Rožmanova viničarija iz Dobrove pri Križevcih, sedaj last Marija Štelcer, Murski Vrh 28...
1.1.1973
Po miklavževanju v gostilni Cven (pri Kapljici). Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona),...
Lesena, s trstiko obita in ometana hiša, krita s slamo, Noršinci 32. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
Križ v Križevcih. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
7.12.1976
Značilna zidana obcestna hiša, Krapje 19. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.2.1975
Delovno opravljena pozimi, Hofman Marija, 47 Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
2.12.1976
Divjakova hiša (Divjak Jože), Vučja vas 13. Edina preostala lesena hiša v vasi. Tloris značilen:...
Križ v Križevcih. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
"Svečnik" za trske, last Anotna Markoviča, Rožički Vrh 38. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
3.12.1976
Hiša iz leta 1930, Boreci 12. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.11.1973
Znamenje v Radencih na poti proti Kapeli. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
8.12.1976
Hiša z letnico 1789 ( z zadnje strani). V hiši na tramu je napis: 17 IHS 89 Balash Vozlicz INO MA:...
1.4.1979
Bivša kmečka viničarija ("vajncarija"). Kupil delavec, zaposlen v Nemčiji, Ptujska Cesta...
Sejem v Kapeli. Lončarji na sejmu v Kapeli pri Gornji Radgoni. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
7.12.1976
Krapje, cesta skozi vas. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Lončarja Zelko in Fartek (...
1.4.1976
Sajenje krompirja, družina Stanjko, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
7.12.1976
Hiša iz okrog leta 1880, Banovci 22. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
Gostilna v Kapeli, lastnik Franc Dunaj. Odprta že pred koncem stoletja. Teren 30- Prlekija (...
1.4.1979
Lačnekova lesena klet za vino (zadnja ohranjena), Rožički Vrh. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
1.1.1973
Miklavževanje, Borovci pri Ptuju. Miklavž: Anton Peklar, parkelj: Zagovšek Franc. Na cesti proti...
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Tekstilni izdelki na sejmu...
1.1.1973
Cesta skozi vas, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Lončar Janez Božič, Šalinci...
1.1.1973
Miklavževanje, Borovci pri Ptuju. Miklavž: Anton Peklar, parkelj: Zagovšek Franc. Na cesti proti...
7.12.1976
Mota, obcestne hiše. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Veberičeva hiša iz leta 1792 (rezljane in poslikane svisli), Črešnjevci 9. Teren 30- Prlekija (...
1.2.1975
Stara mama in vnučka, Šafarič, Bučečovci 33. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.4.1979
"Svečnik" za trske, last Anotna Markoviča, Rožički Vrh 38. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
Otroci z darili, ki so jih dobili na sejmu v Kapeli pri Gornji Radgoni. Teren 30- Prlekija (...
Poletna noša, Zver Frančiška, Videm ob Ščavnici 19. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona),...
1.1.1973
"Zibača" (zibelka), stara okoli 150 let, Bučečovci 5. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
3.12.1976
Klop (kuhinjska) za škafe z vodo, Marin Janez, Boreci 40. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
9.12.1976
Nova hiša in stari gospodarski prostori, Cven. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
1.1.1973
Križ v Radencih. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Lectar Puž, Ptuj, prodaja...
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Vrvar Fuis Norbert,...
7.12.1976
Stara cimprana hiša, Krapje 21. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1977
Delovno oblečena Šterman Antonija, Banovci 9. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
Sejem v Kapeli pri Gornji Radgoni. Tu prodajajo lect. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona...
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Lectar Puž, Ptuj, prodaja...
6.12.1973
Miklavžev sejem v Murski Soboti, 6.12.1973. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.1.1973
Viničarija na Murščaku, Hrastje - Mota 85. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.4.1976
Sajenje krompirja, družina Stanjko, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
1.11.1973
Gostilna v Radencih, sedaj zaprta. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
3.12.1976
Lesena (želarska) hiša z značilnim vodnjakom na dvorišču, Sabo Marija, Boreci. Teren 30- Prlekija (...
2.12.1976
Divjakova hiša (Divjak Jože), Vučja vas 13. Edina preostala lesena hiša v vasi. Teren 30- Prlekija...
1.1.1973
Miklavževanje, Borovci pri Ptuju. Miklavž: Anton Peklar, parkelj: Zagovšek Franc. Teren 30-...
7.12.1976
Krapje 9, freska Sv. Florjana na hiši z letnico 1891. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona...
7.12.1976
Mota 18, novo okno namesto vrat. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1973
Stara bivša viničarija (požgana, sedaj v obnovi), Murski Vrh. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
Lesena hiša z letnico 1817 (letnica na tramu v "hiši"), Škrlec Franc, Pristava 15. Teren...
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Lectar Puž, Ptuj, prodaja...
1.4.1976
Medsebojna sosedska pomoč - sosedje po končanem delu (Horvatovi in Stajnkovi), Bučečovci. Teren 30...
1.1.1973
Hiša "v ključu" z dvoriščne strani, Lubi Franc, Bučečovci 14. Teren 30- Prlekija (...
1.1.1973
Del vasi, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Rojstna hiša Petra Danjka (roj. 1783), Črešnjevci 38 (spremenjena v spominsko hišo). Podstenje (...
1.4.1979
Pogled s Ptujske Ceste proti Orehovskemu Vrhu. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
Lesena, s trstiko obita in ometana hiša, krita s slamo, Noršinci 32. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
1.2.1975
Peča, vezeni del, Košar, Bučečovci 6. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1977
Delovno oblečen, Šterman Franc, Banovci 9. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.1.1977
Šterman Franc, Banovci, pri obrezovanju trte. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Osonjački Slavica, Varaždin...
1.1.1977
Silos, Banovci 13. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Veberičeva hiša iz leta 1792 (rezljane in poslikane svisli), Črešnjevci 9. Teren 30- Prlekija (...
1.1.1973
Zapuščena stara viničarija na Murskem Vrhu. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
2.12.1976
Divjakova hiša (Divjak Jože), Vučja vas 13. Edina preostala lesena hiša v vasi. Teren 30- Prlekija...
1.1.1973
Marija Slavič (78 let) z vnukinjo. "Zibača" (zibelka), stara okoli 150 let, Bučečovci 5...
1.1.1973
Miklavževanje, Borovci pri Ptuju. Miklavž: Anton Peklar, parkelj: Zagovšek Franc (tu brez maske)...
1.4.1979
Čebelnjak Antona Markoviča, Rožički Vrh 38. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Suho cvetje in prtički na...
7.12.1976
Del hiše št. 13 in del hiše št. 14 v Krapju. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.1.1973
Po miklavževanju v gostilni Cven (pri Kapljici). Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona),...
Bivša Čagranova gostilna na Kapeli. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.2.1975
Studenčar vrta bor, Bučečovci 38, pomaga št. 8 (Osterc) in št. 40. Teren 30- Prlekija (Ljutomer,...
6.12.1976
Miklavžev sejem v Murski Soboti 1976. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
2.12.1976
Značilna zidana hiša, Vučja vas 38. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Veberič, Črešnjevci 9. Vhod v škedenj. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Veberičeva hiša iz leta 1792 (rezljane in poslikane svisli), Črešnjevci 9. Teren 30- Prlekija (...
1.2.1975
Križ, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
7.12.1976
S slamo krit skedenj, Banovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.2.1975
Oblečena v nošo iz leta okoli 1910, Košar, Bučečovci 6. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
7.12.1976
Hiša iz leta 1861, Banovci 13. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.2.1975
Pri pranju, Stajnko, Bučečovci 38. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Lončar Alojz Berden,...
1.1.1973
Po miklavževanju v gostilni Cven (pri Kapljici). Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona),...
15.11.1973
Na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni (15.11.1973) prodajajo nečke itd. Izdelki Ludvika Zelka,...
1.1.1973
Po miklavževanju v gostilni Cven (pri Kapljici). Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona),...