Slovenski etnografski muzej

Panjske končnice / 649 630:LJU;0007773

panjska končnica
630:LJU;0007773
Avtor 
Gregor Benedik
Klasifikacija 
Panjska končnica
Lokacija 
Bodovlje
Datum 
konec 19. ali začetek 20. stoletja
Kraj izdelave 
Pungert
Geolokacija 
46.1493N 14.2938E

Jezdec ima tul s pušicami, pod figurama je slabo ohranjena podoba neke mrtve zveri, ki leži na hrbtu, kar izključuje možnost, da bi šlo za upodobitev sv. Jurija. Najbrž je naslikan sv. Teodor, beneški svetnik, v boju z zmajem; k njegovi upodobitvi večkrat spada krokodil, katerega morda predstavlja slabo ohranjena, na hrbtu ležeča zverska figura.
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega slikarja in podobarja Gregorja Benedika, rojenega l. 1850 in umrlega 1923. Živel je na Pungertu pri Škofji Loki v bajti, ki je danes podrta. Delal je jaslice (ene so v novi domači hiši na mestu prejšnje bajte, Pungert, h. št. 1) slikal končnice in drugo. Pri delu so mu pomagali hči, sinova Andrej in Janko.
Končnica je bila njdena v Bodovljah.

Deli