Slovenski etnografski muzej

Panjske končnice / 20 630:LJU;0017087

panjska končnica
630:LJU;0017087
Avtor 
Marija Pavlič, Blaževčeva Micka
Klasifikacija 
Panjska končnica
Lokacija 
Selca
Kraj izdelave 
Selca
Geolokacija 
46.2246N 14.1984E

Glede na pokrajinsko značilni ženski pokrivali, klobuk in avbo, gre najbrž za dvoboj Korošice in Kranjice. Prejkone je pri nastanku upodobitve imela delež tudi kakšna predloga; šaljivi dvoboj jezdecev na petelinih je npr. upodobljen že na angleškem lesorezu iz let 1503/4; gl. A. M. Hind, An Introduction to a History of Woodcut II, Dover Publications 1963, str. 735.
Končnico je prejšnji lastnik skupaj z nekaj drugimi našel nerabljeno na podstrehi hiše “pri Blaževcu” v Selcih v Selški dolini. To pa je hiša št. 19, v kateri sta slikala Marija Pavlič, vulgo Podnartovčeva ali Blaževčeva Micka in njen oče (Gl. K. Plestenjak - F. Planina, Etnografski oddelek škofjeloškega muzeja, v: Slovenski etnograf II, Ljubljana 1949; J. Dolenc, O ljudskih umetnikih v Selški in Poljanski dolini, v:
Slovenski etnograf III-IV, Ljubljana 1951; G. Makarovič, Panjske končnice ljudske slikarske delavnice iz Selc, v: Loški razgledi IX, Škofja Loka 1962; Isti, Slikanje ljudskih slik na steklo na Slovenskem, v: Slovenski etnograf XV, Ljubljana 1962). Na štirih od teh končnic je letnica 1891, ki pomeni tudi smrtno leto slikarke: kajpak gre za njena zadnja dela, ki so po njeni smrti ostala v hiši, oziroma so jih spravili na podstrešje. Te končnice niso samo neposredna ključna pričevanja o osebnem slogu njenih del ampak tudi izjemna pričevanja o izvirni barvni skali oziroma barvnih skladih, ker barvne plasti končnic niso bile izpostavljene soncu in atmosferilijam ampak so ostale nedotaknjene in nespremenjene.

Deli