Subscribe to RSS - Bišče
26.03.1939
SEM;F-0001127
Dragomelj 33, pri Bajerju (Marija Kepec). Foto Tine Sršen (zbirka Vesel).
19.03.1939
SEM;F-0001128
Bišče 22, Dragomelj, pri Čadu (Kokalj Franc). Foto Tine Sršen (zbirka Vesel).