Subscribe to RSS - Ljubljana Podutik
1852 ali 1859
panjska končnica
Ikonografska predstava krvavečega srca s križem in trnjevim vencem kot Jezusovega simbola je...
zadnja tretjina 19. stoletja, začetek 20. stoletja
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da sta svetnika umrla mučeniške smrti za časa Dioklecijanovega preganjanja...
23.05.1915
SEM;F-0002276
Apnenica v Podutiku.
23.05.1915
SEM;N-0001014/a
Apnenica v Podutiku.