Subscribe to RSS - Vače
Vače pri Litiji. Na razglednici Trgovina Ivan Kristan in osnovna šola. Med leti 1928 in 1947.
Vače pri Litiji. Med leti 1928 in 1947.
Vače pri Litiji. Med leti 1928 in 1947.
Vače pri Litiji. Na razgledenici Trgovina Ivan Kristan. Med leti 1928 in 1947.
Vače pri Litiji. Na razglednici osnovna šola. Med leti 1928 in 1947.
Vače. Med leti 1928 in 1947.
Vače pri Litiji. Med leti 1928 in 1947.