Subscribe to RSS - 19.st.

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: 19.st.

V prispevku je predstavljena ena največjih zbirk starih razglednic Ljubljane, katere lastnik je Z

163-168

Romarska cerkev na Šmarni gori sodi med najstarejše in med pomembnejše božje poti na Slovens

139-162

Preučevanje mestnih društev in združenj je gotovo ena pogostejših raziskovalnih tem v okviru etno

129-138

V članku Hiša št.3 skuša avtorica na osnovi uradnih statističnih popisov prebivalstva, ki jih hra

099-117

V besedilu Svila in celibat avtorica obravnava življenjske skupnosti predic svile v provinci Guan

053-065

Avtorja ugotavljata, da je poleg prevladujoče etnološke tradicije na Slovenskem obstajal tud

259-274

V članku Izdelovanje prunel v Brdih avtorica orisuje nekdaj značilno, danes že izginulo dejavnost

019-027

Avtorica, dolgoletni vodja Muzeja neevropskih kultur v Goričanah je v članku osvetlila zbiranje n

164-174

Avtor razčlenjuje Slomškovo razmerje do tistih dveh prvin oblačilne kulture, ki sta bili deležni

122-128