Subscribe to RSS - Zbirka starih fotografij

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Zbirka starih fotografij

Zbirka starih fotografij obsega izbor 843 fotografij, ki jih hrani dokumentacija Slovenskega etnografskega muzeja. Gre za trenutni izbor črno belih fotografij različnih avtorjev, ki segajo v čas od zadnjih desetletij 19. stoletja do sredine 20. stoletja. Izbor fotografij se bo tekom obdelave gradiva znotraj fondov dokumentacije Slovenskega etnografskega muzeja dopolnjeval.

Med najbolj poznanimi avtorji, katerih fotografije so predstavljene v tej zbirki, naj izpostavimo Avgusta Bertholda, Frana Pavlina, Josipa Pogačnika, Janka Skerlepa, Karla Vollmaierja, Josipa Nikolaja Sadnikarja, dr. Franja Baša, dr. Nika Županiča, Sašo Šantla, Franca Kunca, dr. Rajka Ložarja, Janka Ravnika, Frana Krašovca, Boža Račiča, Avgusta Blaznika, Davorina Rovška, Benedikta Lergetporerja, Maria Magajno, Janeza Arzenška, Josefa Martinija, Hinka Dolenca, Franza Lainerja, Josefa Diwischovskega, Veličana Bešterja, Lovrenca Funteka, Ludvika Kremo ter Juliusa Müllerja.

Kronološko je izbor gradiva zamejen z najstarejšo objavljeno fotografijo (F0008780), ki sega v obdobje med leti 1860-70, pri kateri gre za portret moškega v pražnji noši s klobukom v roki. Avtor fotografije ni znan. Fotografijo je pridobila ekipa Slovenskega etnografskega muzeja v letu 1951, ko je opravljala terensko delo v okviru terena 7 v Kobaridu in okolici. Najmlajša fotografija (F0010786), ki zaokrožuje predstavljeni sklop gradiva, datira v leto 1958 in predstavlja zbrano množico ob priliki nove maše v kraju Iljaševci na Štajerskem. Avtor fotografije ni znan.

Pregled predstavljenega gradiva nam pokaže krajevno in motivno raznolikost objavljenih fotografij, ki so bile posnete na območju Slovenije, pa tudi izven njenih meja. Motivno pokrivajo fotografije materialno, družbeno in duhovno sfero človekove kulture posameznih obdobij v izbranih krajih in tako segajo na področje predstavitve stavbarstva (hiša, gospodarsko poslopje, vodnjak, znamenje, cerkev, gostilna, spomenik, tovarna…), umeščenosti stavb v prostor (pokrajina, naselje), notranje opreme stavb, gospodarstva (poljedelstvo, poljedelsko opravilo, obdelovalna površina, živinoreja), obrti (kljeklarstvo), moške, ženske in otroške oblačilne kulture (narodna noša, pražnja noša, izletniška noša, noša za prosti čas, delovna noša, vsakdanja noša), prometa (prometna povezava, prometno sredstvo), preživljanja prostega časa (izlet na morje, v hribe…), šeg in navad (šege življenjskega kroga- poroka, nova maša, smrt), igre (otroška igra, igrača), gledališča (prizor iz dramske igre).

Velik del predstavljenega gradiva predstavljajo portretne fotografije posameznikov in družin. Pri nekaterih fotografijah bodisi ni poznan datum fotografiranja, avtor fotografiranja ali kraj, kjer je bil posnetek narejen. Pri določenih posnetkih je poznana samo letnica fotografiranja, zato je pri teh naveden datum fotografiranja v naslednji obliki: 1.1.1903. Kjer kraj fotografiranja ostaja nepoznan, je lahko navedena zgolj pokrajina (npr. Gorenjska, SI) ali kratica države (npr. SI), kjer je posnetek nastal.

9.8.1916
F0001321
Hiša, Mlino 14, Bled.
9.8.1916
F0001323
Hiša, Bled, Mlino 24.
8.8.1916
F0001330
Hiša, Bled, Zagorica 12.
6.8.1911
F0001326
Hiša, Zgornje Gorje 2 pri Bledu.
6.8.1911
F0001327
Hiša, Poljšica 19, pri Bledu.
6.8.1911
F0001329
Hiša, Poljšica 12, pri Bledu.
6.6.1927
F0000107
Lesena hiša, Depala vas, Domžale, Franckova hiša št. 24.
6.6.1922
F0013071
Godba na pihala, ustanovljena 1903, slikano 1922, bolj socialdemokratsko usmerjena.
5.7.1931
F0017848
Nova maša v Lesičnem, 5.7.1931.
5.2.1950
F0004833
Zlata poroka pri Mehletu, Paradišče pri Grosupljem.
5.2.1950
F0004834
Zlata poroka pri Mehletu, Paradišče pri Grosupljem.
5.12.1898
F0019330
Fotografija ženske pražnje noše iz zbirke originalnih fotografij. Na zadnji strani pripis: "...
4.8.1903
F0002007
Bovec po požaru 4. avgusta. 1903. Fotografiral Ivan Miholič, Bovec 171.
4.8.1903
F0000434
Pogled na hiše v vasi Smast pri Kobaridu.
30.8.1925
F0033684
Razglednica ob sprejemu nove "bencinmotorne brizgalne" v Zagorju ob Savi...
30.6.1924
F0040183
Moška, ženska in otroška kopalna obleka. Zadaj na fotografiji zapis: "30.VI- 7.VII. 1924"...
30.5.1937
F0013409
Procesija Sv. Rešnjega telesa. Na poti k tretji kapeli. V ozadju Novo mesto.
28.7.1916
F0001331
Hiša, Bled, Zagorica.
27.8.1911
F0001749
Hiša in skupina ljudi pred vrtom (1781). Lastnik: pri Tonen, Franc Peternel, Sv. Lucija 7.
27.8.1911
F0001223
Hiša, Begunje 24.
26.2.1928
F0040198
Na fotografiji skupina na izletu na Rakitno, 26.2.1928.
24.8.1916
F0001318
Hiša, Mevkuž 3, pri Gorjah.
24.8.1916
F0001325
Hiša, Spodnje Gorje 59 pri Bledu.
24.8.1916
F0001328
Hiša iz leta 1777, Bled, Poljšica 16, lastnik Janez Ambrožič.
23.8.1916
F0001348
Hiša pri Stareti, Nomenj 16, Bohinj.
23.8.1916
F0001349
Hiša, Nomenj 27, Bohinj, lastnik: Jože Sušnik.
23.8.1916
F0001334
Hiša, Bitnje 2, Bohinj, lastnik: Arh Frančiška.
22.10.1911
F0001254
Hiša iz leta 1722. Podkoren 53, pri Kranjski Gori.
22.10.1911
F0001256
Podkoren pri Kranjski Gori, hiša, pri Jožku.
22.10.1911
F0001259
Hiša, v kateri je v letih 1918- 1927 večkrat bival Sir Humprey Dany. Pri Razinger, Podkoren 52.
21.9.1902
F0033669
Mihaela in Vilko Killer iz Kranja, meščanska rodbina. Foto: Ivan Jagodic, Kranj.
2.8.1914
F0002018
Velika vas od JV. V ospredju v sredi Osarlova domačija, levo kašča, sledi stog, pravokotno nanj...
19.9.1934
F0036892
Fotografija skupine žensk, verjetno na tečaju krojaštva.
19.9.1934
F0036893
Fotografija skupine žensk, verjetno na tečaju krojaštva.
19.9.1934
F0036894
Fotografija skupine žensk, verjetno udeleženke katerega od krojaških tečajev (fotografija je iz...
19.9.1934
F0036895
Fotografija skupine žensk, verjetno na tečaju krojaštva.
19.9.1934
F0036896
Fotografija skupine žensk, verjetno na tečaju krojaštva.
19.8.1938
F0033672
Ogled letala - to je bila velika zanimivost, ker je zasilno pristalo nekje v okolici Golovca. Foto...
19.8.1938
F0033688
Ogled letala - to je bila velika zanimivost, ker je zasilno pristalo nekje v okolici Golovca. Foto...
19.6.1924
F0040187
Na fotografiji skupina odraslih z otroci v kopalni obleki. Zadaj na fotografiji zapis: "Spomin...
19.4.1902
F0019331
Fotografija moške in ženske pražnje noše iz zbirke originalnih fotografij. Foto: J. Carposio, Fiume...
19.3.1911
F0040169
Portret ženske in moškega v pražnji noši.
19.3.1911
F0040170
Portret ženske z birmanko. Na zadnji strani fotografije zapis: "Teta Leni birmanska botra...
18.9.1946
F0013460
Pogreb dekleta, starega 20 let, 18.9.1946.
18.9.1946
F0013461
Pogreb dekleta, starega 20 let, 18.9.1946.
18.9.1946
F0013462
Pogreb dekleta, starega 20 let, 18.9.1946.
17.7.1912
F0001258
Hiša iz leta 1721, Podkoren 31, pri Krsnik.
16.6.1935
F0033668
Otroci Jelica, Polda in Lovčev fant z Bleda (Pernuš, hotel Lovec) v narodni noši. Tako so bili...
15.4.1948
F0001373
Druga najstarejša hiša v vasi. Lastnik pri Močev?h, Modic Franc. Sveti Gregor 9 pri Velikih Laščah.
14.8.1930
F0036902
Fotografija družine pred hišo.
14.5.1916
F0040997
Portret ženske v pražnji noši z otrokom. Zadaj na fotografiji zapis: "In aufrichtigstor...
14.3.1916
F0033510
Portret 6 mesečnega dečka (napis na zadnji strani) .
13.11.1910
F0001288
Hiša z letnico 1740 in 1752. Lastnik pri Pušavec, pri Banku. Šenčur 25 pri Kranju.
13.11.1910
F0001289
Šenčur 72, 73, pri Kranju.
13.11.1910
F0001290
Hiša, Šenčur 138, pri Kranju.
13.10.1910
F0001163
Hiša, Komenda 12.
12.11.1910
F0001279
Hiša, Spodnji Brnik 31, pri Cerkljah, lastnik Josip Naglič.
12.10.1911
F0011790
Bokalova oče in mati s srednje kmetije (Zagaj) na obisku pri hčeri Toni, ki je služila v Gradcu v...
11.6.1924
F0040159
Portret dečka v pražnji noši. Na zadnji strani fotografije zapis: "V spomin, ko je bil Joško...
F0006264
Lesena kmečka hiša na vogel. Št. Peter na Vašinjah, okr. Velikovec. Foto: Marija Jagodic, Ljubljana...
1.9.1925
F0003256
Albert Sič v stari ljudski noši iz druge polovice 19. stol. Vendar ne pride v poštev kot vir za...
1.8.1935
F0040201
Na fotografiji skupina ob morju. Zadaj na fotografiji zapis: "Miramare, Trst- počitnice, avg...
1.8.1926
F0040195
Na fotografiji moški in ženski portret ob poroki. Zadaj na fotografiji zapis: "V spomin,...
1.8.1916
F0001262
Hiša, Predtrg 7, pri Radovljici.
1.8.1916
F0001263
Hiša, Predtrg 27, pri Radovljici.
1.7.1936
F0036875
"Narodne noše" ob odkritju spomenika Simonu Gregorčiču v Ljubljani 1.7.1936. Znanke iz...
1.7.1936
F0036876
"Narodne noše" ob odkritju spomenika Simonu Gregorčiču v Ljubljani 1.7.1936. Na sliki...
1.5.1936
F0008727
Sedeči mož v pražnji noši je najverjetneje boter vsem fantom na fotografiji.
1.5.1936
F0008728
Sedeči mož v pražnji noši je najverjetneje boter vsem fantom na fotografiji.
1.4.1928
F0001407
Hiša, Griblje.
F0040175
Portret družine. Na zadnji strani fotografije zapis: "V spomin! Ustje 1. nov. 1942 Josef Wolk...
1.11.1923
F0040178
Portret ženske z deklicama v pražnji noši. Zadaj na fotografiji zapis: "Bohoričeva ulica,...
1.11.1898
F0019335
Portret ženske. Foto: J. Carposio, Fiume/Rijeka.
1.10.1947
F0001754
Stara kmetija, Sužid pri Kobaridu.
1.10.1947
F0001775
Hiša, Štanjel.
1.10.1947
F0001546
Hiša krita s slamo, Zagorje.
1.10.1947
F0001755
Dvorišče, Sužid pri Kobaridu.
1.10.1947
F0001776
Hiša, Štanjel.
1.10.1947
F0002008
Cerkev in hiše v Kobaridu.
1.10.1947
F0001547
Hiša, krita s slamo, z gospodarskim delom, Zagorje.
1.10.1947
F0001681
Špohonjovi, pogled na kmetijo, Kobarid, Tolminsko.
1.10.1947
F0001758
Hiše v Šmartnem v Brdih.
1.10.1947
F0001777
Hiše v Štanjelu na Krasu.
1.10.1947
F0001548
Gospodarsko poslopje, Zagorje.
1.10.1947
F0001759
Hiša krita s slamo v Šepuljah.
1.10.1947
F0001780
Štanjel na Krasu- ulica "gase"...
1.10.1947
F0001719
Kmetija, Merče pri Sežani.
1.10.1947
F0001760
Hiša, Šepulje.
1.10.1947
F0001782
Hiša v Štanjelu.
1.10.1947
F0001721
Pogled na kamnite strehe.
1.10.1947
F0001761
Kamniti nosilec balkona- celoten pogled.
1.10.1947
F0001722
Hiša, Merče pri Sežani.
1.10.1947
F0001763
Podstrešek z vdelanimi opekami, Šepulje.
1.10.1947
F0001765
Pogled na hiše v Štanjelu na Krasu.
1.10.1947
F0002289
Stari grad, nekdanja sodnija, Kanal pri Gorici.
1.10.1947
F0003409
Mož v Kojskem, oblečen v vsakdanjo, delovno obleko. Posneto oktobra 1947.
1.10.1947
F0001766
Hiša, Štanjel.
1.10.1947
F0001767
Ulica v Štanjelu na Krasu.
1.10.1947
F0001743
Hiša, Svino pri Kobaridu.
1.10.1947
F0001768
Hiša, Štanjel.
1.10.1947
F0002369
Vrata, Ajdovščina.
1.10.1947
F0001745
Cerkev in hiše v Svetem Križu.
1.10.1947
F0001769
Hiše v Štanjelu na Krasu.
1.10.1947
F0001770
Hiša, Štanjel.
1.10.1947
F0001750
Dvorišče, Sužid pri Kobaridu.
1.10.1947
F0001771
Hiše in cerkev v Štanjelu.
1.10.1947
F0001751
Kmetija, Sužid pri Kobaridu.
1.10.1947
F0001772
Hiša z vodnjakom, Štanjel.
1.10.1947
F0001753
Vhod v hišo, Sužid pri Kobaridu.
1.10.1947
F0001773
Hiša, Štanjel.
1.1.1958
F0010786
Nova maša (sin zidarja) v Iljaševcih (ženska na skrajni desni je ogrnjena še v "heklač")...
1.1.1955
F0009544
Poroka v Vitanju okoli leta 1955. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Pohorje, 1963.
1.1.1955
F0009547
Poroka v Vitanju okrog leta 1955. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Južno pohorje, 1963.
1.1.1955
F0009548
Poroka v Vitanju ok. 1955. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Pohorje, 1963.
1.1.1955
F0006534
Zahodna Idrija s središčem spredaj in rudarskimi hišami zadaj.
1.1.1951
F0008704
Most, Borovnica pri Ljubljani.
1.1.1950
F0009543
Poroka v Vitanju okrog leta 1950. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Južno pohorje, 1963.
F0008702
Šentjurij pri Grosupljem.
1.1.1950
F0003403
Mladinci, ki so sodelovali pri plesih "Brškem opasilu", Dekani. Za to priliko so se...
1.1.1950
F0003404
"Parterji" Brškega opasila, Dekani, oblečeni v praznično nošo iz druge polovice 19...
1.1.1950
F0002086
Podpeč pri Dobrepoljah.
1.1.1950
F0002089
Podpeč pri Dobrepoljah.
1.1.1949
F0001664
Ljud. arhitektura iz XV. stoletja. Foto: Lovro Velepič (Zavod za varstvo spomenikov, Ljubljana).
1.1.1949
F0001665
Hiša. Foto: Lovro Velepič (Zavod za varstvo spomenikov, Ljubljana).
1.1.1949
F0005194
Podružnična cerkev sv. Štefana in Marije v Zanigradu v Slovenski Istri. Foto: Lovro Velepič (Zavod...
1.1.1949
F0005155
Stražni stolp s stanovanjskim delom v strani, Podpeč (Slovenska Istra). Foto: Lovro Velepič (Zavod...
1.1.1949
F0002048
Pogled na dolino- smer Koper, foto: Lovro Velepič (Zavod za varstvo spomenikov, Ljubljana).
1.1.1949
F0001734
Hiša, Podpeč. Foto: Lovro Velepič (Zavod za varstvo spomenikov, Ljubljana).
1.1.1949
F0001735
Arhitektura XV. stol., stranska fasada. Foto: Lovro Velepič (Zavod za varstvo spomenikov, Ljubljana...
1.1.1949
F0001186
Hiša, Šentvid pri Ljubljani. Fotografirano pred letom 1949. S slamo krita hiša podrta 1949.
1.1.1949
F0001970
Črni Kal, foto: Lovro Velepič (Zavod za varstvo spomenikov, Ljubljana).
1.1.1949
F0001973
Pogled na Hrastovlje, foto: Lovro Velepič (Zavod za varstvo spomenikov, Ljubljana).
1.1.1949
F0001974
Hrastovlje, Slovenska Istra, foto: Lovro Velepič (Zavod za varstvo spomenikov, Ljubljana).
1.1.1949
F0001663
Ljud. arhitektura iz XV. stoletja. Napis na prekladi: "Andreas et Benko contruxerunt 1489...
1.1.1949
F0015044
Nevesta iz Ljubljane, ki se je poročila v Bečej. Obleko je naredila Ana Petrič v svojem salonu na...
1.1.1949
F0005185
Cerkev v Bezovici.
1.1.1945
F0010695
Lastnica Marija Lepšina (vdova Imperiale) z možem. Na fotografiji cestarji pred gostilno. Slikano...
1.1.1943
F0001271
Hiša in cerkev, Selca.
1.1.1943
F0002352
Otrok na pragu hiše, Vrh pri Lukovici.
1.1.1941
F0040194
Na fotografiji skupina, ki preživlja prosti čas na Pohorju. Zadaj na fotografiji zapis: "Na...
F0008721
Oranje na njivi Kmetske gospodarske zadruge reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični. Slikano pred 1940...
F0008722
Oranje na njivi (Kmetska gospodarska zadruga reg. z. z. o. z.) Slikano pred l. 1940. Fotografijo...
1.1.1940
F0033673
S smučarske kolonije na Rakitni leta 1940.
F0008712
Žetev (kasneje posestvo Kmetijska gospodarska zadruga reg. z.z.o.z.). Slikano pred l. 1940...
F0008714
Brananje (Kmetska gospodarska zadruga reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični). Slikano pred 1940...
F0008715
Brananje (Kmetska gospodarska zadruga reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični). Slikano pred 1940...
F0008716
Oranje na njivi Kmetske gospodarske zadruge reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični. Slikano pred 1940...
F0008717
Oranje na njivi Kmetske gospodarske zadruge reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični. Slikano pred 1940...
F0008718
Oranje na njivi Kmetske gospodarske zadruge reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični. Slikano pred 1940...
F0008719
Oranje na njivi Kmetske gospodarske zadruge reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični. Slikano pred 1940...
F0008720
Oranje na njivi Kmetske gospodarske zadruge reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični. Slikano pred 1940...
1.1.1940
F0033692
Prijateljice na sprehodu na Bledu: Pirčeva, (najboljša prijateljica mame Ane Izlakar v črnem plašču...
1.1.1939
F0040160
Portret ženske v pražnji noši. Na zadnji strani fotografije zapis: " Volk Josip"...
1.1.1939
F0001539
Kaplanija, Šoštanj.
1.1.1937
F0033677
Albina Izlakar z birmansko botro leta 1937.
1.1.1936
F0033674
Otroka francoske družine, ki je prihajala v Izlakarjev penzion na Bledu, s katero so Izlakarjevi...
1.1.1936
F0012699
Primicija v Sovjaku, leta 1936.
1.1.1936
F0012139
Vožnja z vprežnim vozom. Posneto med leti 1936 in 1938.
1.1.1935
F0033667
Binca Izlakar v narodni noši. Bila je tako napravljena, ko je šla kot podmladek nabirat v pušico...
1.1.1935
F0003379
Marta Verčon iz Sežane v brški noši in desno prva žena dr. Gradnika v mandrijanski noši. Posneto l...
1.1.1935
F0010984
Rudarji in jamski nadzornik.
1.1.1935
F0015042
Plesna obleka za Anko Verbičevo (trgovčeva hči) za sezono 1935/36. Izdelek salona Ane Petrič.
1.1.1935
F0033666
Jelica Izlakar v narodni noši. Bila je tako napravljena, ko je šla kot podmladek nabirat v pušico...
1.1.1934
F0008756
"Kolandavali so", okr. l. 1934/35. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 10, Goriška...
1.1.1932
F0033670
Albina Izlakar v smučarski opremi na Bledu, pozimi l. 1932 ali 1933.
1.1.1932
F0033671
Albina Izlakar (prva z desne) pri prvem svetem obhajilu l. 1932 ali 1933.
F0000148
Hiša, Zgornja Ščavnica, Štajerska. Lastnik: Cetl.
1.1.1932
F0033675
Majda Lanišček (roj. Planinc) v Trbovljah. Posnetek je nastal okoli l. 1932. Fotografijo je deklica...
1.1.1932
F0000149
Kmečka hiša, prvotno ljudska šola. Zaselek Kamenščak (vas Hlapanje), Štajerska. Fotografirano v...
1.1.1932
F0009536
Ohcet 1932, Južno Pohorje. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Pohorje, 1963.
1.1.1932
F0010697
Lastnica gostilne Marija Lepšina (s psom) pred gostilno. Slikano po letu 1932.
1.1.1931
F0012833
Noša iz začetka 18. stoletja.
1.1.1930
F0033693
Dolfi Šukova s sinom Dušanom v Trbovljah, pred l. 1930.
1.1.1930
F0015046
Lastnica šiviljskega salona Ana Petrič (v sredi) s sestro, 30. leta 20. stoletja.
1.1.1930
F0000081
Hiša, pri Smrekarju, Radelca. Fotografirano v letu 1930.
1.1.1930
F0012136
Hiša, posneta okrog l. 1930.
1.1.1930
F0040181
Zadaj na fotografiji zapis: "Živinozdravnik Šlajpah, okrog 1930". Foto: Atelje Helios...
1.1.1930
F0012138
Setev na njivi.
1.1.1930
F0012140
Hiša.
1.1.1930
F0036874
Josipina (Pepa) Černatz, roj. 1861, doma iz Zgornje Svete Marije Magdalene. Fotografija iz okoli l...
1.1.1928
F0008757
Pust v Kozani leta 1928. Fotografijo dobila leta 1953 ekipa SEM na terenu 10, Goriška Brda.
1.1.1928
F0004052
Ženska v delovni noši pred hišo. Vas se nahaja v hribu od mostu čez Labinjo pri Metliki.
1.1.1928
F0010696
Gostilna Vinski vrh v Grabah. Lastnik in lastnica Imperiale. Slikano 1928. Fotografiral: Foto Doboš...
1.1.1928
F0003143
Dr. Županičeve sorodnice na dan Sv. Ilije v vasi čez Kolpo na hrvatski strani nasproti Gribljam,...
1.1.1928
F0000094
Kmečka hiša, Radeljski Vrh.
1.1.1927
F0040167
Fotografija družine v pražnji noši. Na zadnji strani fotografije zapis: "O Binkoštih 1927. V...
1.1.1926
F0040193
Na fotografiji skupina v pražnji noši. Zadaj na dopisnici naslovljeni na "Cenjena obitelj T...
1.1.1926
F0008770
Ohcet leta 1926 v Brusnicah. Harmonikar Jože Kos iz Gor. Vrhpolja. Fotografijo je dobila ekipa SEM...
1.1.1926
F0040185
Razred učencev z učiteljico. Zadaj na fotografiji zapis: "Razred učiteljice Gomilšek (Mladika...
1.1.1926
F0040186
Fotografija družine s psom pred hišo. Gre za dopisnico naslovljeno na ga. Madame M. Rus, Cerkvenica...
1.1.1925
F0040191
Na fotografiji portret deklice v pražnji noši. Zadaj na fotografiji zapis: "Matjuša Brumen,...
1.1.1925
F0008769
Ohcet l. 1925 v Brusnicah. Harmonikar Jože Kos iz Gor. Vrhpolja. Fotografijo je dobila ekipa SEM na...
1.1.1925
F0036660
Orglarska šola (?) v Celju okrog 1925. Tretji z desne je Makso Pirnik.
1.1.1925
F0008759
Lupljenje češpelj leta 1925. Fotografijo dobila leta 1953 ekipa SEM na terenu 10, Goriška Brda.
1.1.1925
F0008760
Lupljenje češpelj leta 1925. Fotografijo dobila leta 1953 ekipa SEM na terenu 10, Goriška Brda.
1.1.1925
F0000836
Belokranjica iz Metlike. Avtentična noša starejše kmetice, ki se je okoli leta 1925 še oblačila po...
1.1.1925
F0008763
Ohcet v Gorenji Kanomlji okoli leta 1925. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 11, Cerkljansko...
1.1.1924
F0004664
Fantje gredo na "štelengo" iz Grahovega in Koritnice. Godec s harmoniko je Janez Špik...
1.1.1923
F0009541
Godba iz Slop, slikana 1923 v Materiji. Dobila ekipa SEM na terenskem delu v Brkinih l. 1955.
1.1.1923
F0000546
Fotografiji pogreba notarja Šorlija l. 1923 v Podgradu, s pogledom na kraj Podgrad.
1.1.1923
F0003641
Portret moškega (Jan Peisker) v pražnji noši. L. 1923.
1.1.1922
F0008768
Ohcet l. 1922 v Gabrjah. Harmonikar je Jože Kos iz Gorenjega Vrhpolja. Fotografijo je dobila ekipa...
1.1.1922
F0040596
Blagoslov zvonov v vasi Petelinje leta 1922.
1.1.1922
F0003149
Kosec Ivan Požek, p. d. Vrebec. V delovni vsakdanji letni noši. Okrog leta 1922 so se tako oblačili...
1.1.1921
F0036861
Zapis na fotografiji: Lucija Kobec, iz Trsta. Noša je iz Čežarjev (hiša zgodaj stara umrla, =...
1.1.1921
F0042357
Marija Božič, roj. 1892, Srebrničeva 10, Idrija, fotografirana 1921, ko so jih odpustili iz rudnika...
1.1.1920
F0000839
Belokranjice - tukačice, oblečene v starejšo nošo za fotografiranje. Fotografirano v letu 1920...
1.1.1920
F0040179
Zadaj na fotografiji zapis: "Mama Rusova, Jelka (4 let), Majda in služkinja, 1920"...
1.1.1920
F0020516
Fotografija ženske pražnje noše iz časa okoli leta 1920, Škedenj. Foto: Celere Foto Luce, Trieste,...
1.1.1920
F0009425
Belokranjska otroška noša okoli 1920.
1.1.1920
F0010432
Šolarji v Idriji, fotografirano okoli 1920.
1.1.1920
F0033685
Ivan Hočevar iz Zagorja ob Savi v gasilski uniformi. 20. leta 20. stoletja.
1.1.1920
F0036889
Fotografija skupine moških v pražnji noši z belimi predpasniki. Verjetno šlo za skupino natkarjev,...
1.1.1920
F0033690
Slovenci v Parizu - Sokol iz Trbovelj, 20. leta. Drugi z leve je najboljši prijatelj Albina...
1.1.1920
F0009538
Slikano okrog leta 1920, ob priliki birmanja. Sliko dobila ekipa SEM na terenskem delu v Brkinih l...
1.1.1920
F0000838
Ženska vsakdanja kmečka noša, kakršno so nosile v Gribljah in okolici za vsak dan, ob hladnejših...
1.1.1919
F0040162
Moška, ženska pražnja noša. Fotografirano v letu 1919.
1.1.1919
F0012657
Birmanke, v sredini Korošec Ančika, hči trgovca z mešanim blagom. Foto: Johann Klein, Gornja...
1.1.1919
F0036886
Fotografija skupine svatov. Zadaj na fotografiji zapis: "Ženitovanje pri Koščičarju Železniku...
1.1.1919
F0000045
Kmečki dom, enonadstropna hiša ob cesti iz Otoč na Brezje. Fotografirano v letu 1919.
1.1.1918
F0008754
Štibernik Janez z ženo l. 1918, Pece - Šentjurij na Dolenjskem. Dobila ekipa SEM na terenu 1, l...
1.1.1918
F0040173
Fotografija para v pražnji noši. Na zadnji strani fotografije zapis: "Josef Vouk, St. Martin b...
1.1.1917
F0001814
Hiša, Primorska.
1.1.1916
F0009549
Moška, ženska in otroška praznična noša. Fotografijo dobila ekipa SEM na terenu 20, Južno Pohorje...
1.1.1916
F0020517
Fotografija moške in ženske pražnje noše iz Škednja iz leta 1916. Zadaj na fotografiji zapis:...
1.1.1916
F0000288
Ruševine hiše v Opatjem Selu 1916. leta.
1.1.1916
F0040199
Na fotografiji ženska z otrokom v pražnji noši. Zadaj na fotografiji zapis: "Gospa Rus M. s...
1.1.1915
F0008765
Ohcet l. 1915. Harmonikar je Jože Kos iz Gorenjega Vrhpolja. Fotografijo je dobila ekipa SEM na...
1.1.1915
F0008766
Nevesta in ženin, za njima tovariš in tovarišica l. 1915. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu...
1.1.1915
F0010978
Graparca in njen brat iz Jazbine nad Poljanami, srednja kmeta (4 glave goveje živine).
1.1.1915
F0008744
Čebelnjak na Poljanah nad Stično, fotografirano 1915. Originalno fotografijo dobila ekipa SEM na...
F0012824
Iz Šantlove zapuščine, dekliška pražnja noša. Sv. Ivan pri Trstu.
1.1.1915
F0036887
Fotografija družine- moška, ženska in otroška pražnja noša. Zadaj na fotografiji zapisano: "Od...
F0000872
Barkovljanska noša. Ženski sta oblečeni v starejšo praznično nošo, kakršna je bila v navadi v...
F0011851
Dekleta iz Bistrice - desna šivilja na veliki kmetiji, srednja je služila v Puli pri v. orožniku,...
F0000879
Barkovljanka. Ženska je oblečena v praznično nošo iz konca 19. stol. Fotografija je iz l. 1914.
1.1.1914
F0014904
Marija Krašna, roj. 1976, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju, na...
1.1.1913
F0001126
Dom v Bevkah na Ljubljanskem barju.
1.1.1913
F0000001
Gorenjska kmečka hiša, Duplje nad Kranjem. Fotografirano v letu 1913.
1.1.1913
F0036827
Stara Nova vas, Terezija Prelog, okr. 1913, srednji kmetje, gostilna, trgovina, "svetešji...
1.1.1913
F0000071
Dve hiši, zidana in lesena, Ledine pri Žireh. Fotografirano v letu 1913.
1.1.1913
F0013085
Tamburaški zbor Mladinske zveze, ustanovljen 1912, fotografija posneta v letu 1913.
1.1.1912
F0005613
Hiša, krita s slamo v Kotu pri Semiču.
1.1.1912
F0000229
Miheličeva zidanica, Kot pri Semiču, Bela krajina. Fotografirano v letu 1912.
1.1.1912
F0000234
Zidanica pri Mihelič v Semiču, Bela krajina. Fotografirano v letu 1912.