Subscribe to RSS - Šmartno pri Litiji
Bogenšperk, Šmartno pri Litiji. Med leti 1928 in 1947.
Šmartno pri Litiji. Med leti 1928 in 1947.
Šmartno pri Litiji. Med leti 1928 in 1947.
Šmartno pri Litiji. Med leti 1928 in 1947.
Šmartno pri Litiji. Med leti 1928 in 1947.
Šmartno pri Litiji. Med leti 1928 in 1947.
Šmartno pri Litiji. Notranjost trgovine. Med leti 1928 in 1947.
Šmartno pri Litiji. Med leti 1928 in 1947.
Šmartno pri Litiji. Med leti 1928 in 1947.
F0040175
Portret družine. Na zadnji strani fotografije zapis: "V spomin! Ustje 1. nov. 1942 Josef Wolk...