Subscribe to RSS - Slovenj Gradec
Slovenj Gradec. Med leti 1928 in 1947.
01.10.1963
630:LJU;F-0001081/I
Sv. Izidor. Strauss, Galerija Slovenj Gradec Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1963
630:LJU;F-0001080/I
90-letna Perovič Marija v vsakdanji noši, Slovenj Gradec. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1963
630:LJU;F-0001079/I
Žena, v vsakdanji noši na poti v Slovenj Gradec. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1963
630:LJU;F-0001078/I
Žena, v vsakdanji noši na poti v Slovenj Gradec. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
Slovenj Gradec. Med leti 1928 in 1947.
Slovenj Gradec. Med leti 1928 in 1947.
Slovenj Gradec. Med leti 1928 in 1947.
Slovenj Gradec. Med leti 1928 in 1947.
Slovenj Gradec. Med leti 1928 in 1947.
Slovenj Gradec. Med leti 1928 in 1947.
Slovenj Gradec. Med leti 1928 in 1947.
Slovenj Gradec. Med leti 1928 in 1947.
1.8.1926
F0040195
Na fotografiji moški in ženski portret ob poroki. Zadaj na fotografiji zapis: "V spomin,...