Subscribe to RSS - Postojnsko, Pivško

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Postojnsko, Pivško

Teren 33, 1978 – 1980

Terenska ekipa je med leti 1978 in 1980 raziskovala v krajih Bukovje, Fara, Gorenje pri Divači, Goriče, Gradec, Landol, Razdrto, Šmihel pod Nanosom, Veliko Ubeljsko, Volče ter Vremščica. Ob tem ekipa štirih etnologinj zapisala 17 zvezkov z zapiski posnela 233 fotografskih posnetkov.

1.1.1978
Penko Franc (Tonišev) pri premetavanju peska. Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihelski otroci pri igri. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Cerkev s prizidanim zvonikom v sredini (letnica 1787), "renovata" (prenovljena) leta 1936...
1.7.1980
Pokopališče v Ubeljskem. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Žalna noša, po smrti moža nosi črno ruto še po treh letih. Fajdiga Marija, Goriče 11. Teren 33 -...
1.1.1978
Medsebojna pomoč - vezanje sena pri Andrjaševih. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
"Šranganje" v Šmihelu (šrangajo vsakemu, ki gre ob poroki iz vasi). Teren 33 - Postojnsko...
1.1.1978
Ovce na Vremščici. Teren 33 - Postojnsko, Pivško
1.1.1978
Poletna noša. Bajc Antonija, Goriče 9. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Razdrto št. 53, vulgo pri Hudičevcu. V ospredju leta 1979 zgrajena nova hiša za kmečki turizem, v...
1.1.1978
Strašilo zoper kragulje. Goriče 15. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Želetova Magda in Irena gresta grabit. Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
"Škvarče", gospodarski pomočnik pri Križmanu naklada travo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
1.1.1978
Poletna delovna noša. Čeligoj Jakob, po domače Mrklinov, Gradec 7. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Hiša z gospodarskim poslopjem. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Stiskanje sena v Goričah. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Tonišev oče pri vsakodnevnem branju časopisa. Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Glavna vaška pot. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Poletna delovna noša - Dovganov z leseno posodo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihel št. 16. Kuhinja z obokom in značilno opremo - zidan štedilnik. Nekdaj je bila v hiši...
1.9.1980
Obzidje farovškega dvorišča in del vrta. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Jutranje oblačenje (obuvanje). Žitko Alojzija, Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihel - "šranganje". Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
1.1.1978
Ovce na Vremščici. Teren 33 - Postojnsko, Pivško
1.1.1978
Jutranje prinašanje mleka k Mrklinu. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Andrjaševa stara mati. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Družina Bokčeva iz Volč na Vremščici. Volče 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško
Šmihelski traktorist - srednji kmet. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihel št. 17, šivani robovi in kamniti okenski okviri. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Napajalno korito za živino sredi Razdrtega. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Poletna ženska delovna noša. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Gospodarsko poslopje, Šmihel št. 17. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Razdrto št. 10. Do leta 1972 je bila tu gostilna. Nad "prtonom" (vhodom) je letnica 1864...
1.1.1978
Žalna noša, po smrti moža nosi črno ruto še po treh letih. Fajdiga Marija, Goriče 11. Teren 33 -...
Glavna vaška pot. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Poletna noša. Bajc Antonija, Goriče 9. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Popoldansko umivanje. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Ples na lovski veselici. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Hiša št. 17 z zatrepno fasado. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Andrjaševa stara mati krmi kokoši. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Farovško gospodarsko poslopje. Hrenovice 32. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Na poti iz hleva, Dovganov oče iz Volč. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Kašča ob hiši št. 23. Značilna kašča tega področja (primerjava s kaščami v Gorenju in Belskem), ki...
1.1.1978
Opoldansko zvonenje - na vrsti so Andrjaševi. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Gospodar Pavlovčič, delovno oblečen. Goriče 15. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Mlaj za mladoporočenca; mladinska organizacija ga postavi vsem mladoporočencem v vasi. Teren 33 -...
1.7.1980
Portal, Razdrto št. 20. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihel št. 16. Kuhinja z obokom in značilno opremo - zidan štedilnik. Nekdaj je bila v hiši...
1.1.1978
Opoldansko zvonenje - na vrsti so Andrjaševi. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Medsebojna pomoč - vezanje sena pri Andrjaševih. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Mlekar in Gračani. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Dolores se "uanga na uangelci" (guga na gugalnici). Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko,...
Poletna delovna noša. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Središče vasi s cerkvijo. Stavbni fond kaže vaško diferenciacijo slojev. Teren 33 - Postojnsko,...
1.1.1978
Teta - "tota Mrklinova" hrani najmlajšega. Gradec 7. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
Glavna vaška pot. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Razdrto št. 53, razžagana drva, zložena pred gospodarskim poslopjem. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Dovganov z zdravilno pijačo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Poletna noša. Bajc Antonija, Goriče 9. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Veliko Ubeljsko št. 9. Arkadna "lopa" na vhodni fasadi. Kamnoseško obdelana okna in vrata...
1.1.1978
Poletna noša starejše ženske, Debevec Neže. Goriče 20. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Družina Bokčeva iz Volč na Vremščici. Volče 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško
Lenasijeva mati suši otavo pred hišo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Lesena kašča ob hiši št. 23 je eden od redkih primerov te vrste, ki se je do danes ohranil...
1.1.1978
Mali Gračani se igrajo na Mrklinovem dvorišču. Gradec 7. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Gračani čakajo mlekarja. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Lesena kašča ob hiši št. 23 je eden od redkih primerov te vrste, ki se je do danes ohranil...
1.1.1978
Dovganov oče iz Volč s starinsko odejo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Mlekar in Gračani. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Lenasijeva mati suši otavo pred hišo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Portal bogatejše kmečke hiše iz leta 1843. Kamnoseško delo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Strašilo zoper kragulje. Goriče 15. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihel pod Nanosom. Paša goveda. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Cerkev Sv. Jurija pod Šmihelom. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Cerkev v Razdrtem. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Ovce na Vremščici. Teren 33 - Postojnsko, Pivško
1.1.1978
Volčanski otroci na Vremščici. Teren 33 - Postojnsko, Pivško
1.1.1978
Andrjaševa - Smrdel Štefanija čaka z mlekom. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Dovganov z zdravilnimi rožami. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Na poti na polje - "Gasarjeva" iz Volč. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
1.1.1978
Andrjaševi pri delu pred hišo. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Večerno napajanje živine. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Landol 18, gospodarsko poslopje. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Bukovje št. 26 - stegnjen dom. Domačija: stanovanjsko in gospodarsko poslopje, je značilna...
1.9.1980
Mala kmetija, oprema kuhinje - zidan štedilnik. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Panorama Šmihelskega polja. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Panorama Šmihelskega polja. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Razdrto št. 53, hiša zgrajena leta 1979 za kmečki turizem. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Ob "šrangi", pijači in glasbi, ko čakajo na mladoporočenca, kosec kleplje koso. Teren 33...
Kašča pri hiši št. 18 - pri Gregcovih. Primerjava s podobnimi kaščami iz obdobja 19. stoletja v...
1.7.1980
Veliko Ubeljsko št. 2. Ambicioznejša stavba bogatejših kmetov. Hišo je zidala družina Komar. Nekoč...
1.1.1978
Debevec Neža pri šivanju. Goriče 20. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Panorama Gorenja. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Del gospodarskega poslopja župnišča. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Družina Bokčeva na poti na Vremščico. Volče 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško
Panorama Šmihelskega gozda. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
"Zidanica" (kašča) ob hiši št. 21 - pri Bukovčevih. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
Panorama Gorenja. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Spominska plošča - obeležje NOB. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Bukovje št. 33. Okraševanje fasad: košuta in jelen. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Igranje pred Andrjaševo hišo. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Andrjašev "gartel" (plot). Smrdel Štefka, Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
1.9.1980
Župnišče in cerkev. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Travnik na poti v Goriče. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Andrjašičeva Joža s sinom in vaškimi otroci na poti na polje. Gradec 2. Teren 33 - Postojnsko,...
1.9.1980
Ambient kapelice z dvema lipama na poti Hrenovice - Fara z letnico 1890. Teren 33 - Postojnsko,...
Pevci pri "šranganju". Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
Porušena "zidanica" (kašča) pri hiši št. 22 - pri Pocimprovih. Teren 33 - Postojnsko,...
1.7.1980
Veliko Ubeljsko št. 9. Stanovanjski objekt in stanovanjsko poslopje z značilno notranjsko čopasto...
1.7.1980
Gotski nagrobnik ob cerkvi v Razdrtem, prinešen iz Sv. gore. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Andrjaševi pri delu pred hišo. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Landol 14, od konca 19. stoletja do leta 1952 je bila pri hiši gostilna. Pred hišo je javna vaga...
1.1.1978
Žitko Miran, po domače Želetov, na poti na travnik, Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Toniševa gospodinja pri pletvi na vrtu. Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Traktorist - srednji kmet in delavec v tovarni umetnih mas v Postojni. Teren 33 - Postojnsko,...
1.9.1980
Bukovje št. 26 - stegnjen dom. Domačija: stanovanjsko in gospodarsko poslopje, je značilna...
1.1.1978
Mrklinov oče, Čeligoj Jakob, prevaža gradbeni material. Gradec 7. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Kompleks kmečkega dvorca iz konca 19. stoletja in začetka 20. stoletja (objekt je bil predelan leta...
1.1.1978
Želetova Magda in Irena gresta grabit. Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Kapelica z Marijino podobo (letnica 1870). Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Poletno oblečena Križmanova Majda pri okopavanju. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Kašča ob hiši št. 23. Značilna kašča tega področja (primerjava s kaščami v Gorenju in Belskem), ki...
1.1.1978
Ovce na Vremščici. Teren 33 - Postojnsko, Pivško
Panorama Šmihela. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Vezanje sena pri Želetovih. Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Kapelica na koncu vasi, ki je nekoč služila kot prostorski poudarek, danes pa priča o tedanjem...
Šmihel št. 37, način prizidavanja. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Tonišev oče pri vsakodnevnem branju časopisa. Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Smrdel Jakob krmi kravo. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Jutranje prinašanje mleka k Mrklinu. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Kapelica sredi vasi (letnica 1765). Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Obcestna vas. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Razdrto št. 53, hiša zgrajena leta 1979 za kmečki turizem. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Razdrto št. 14, stara kaplanija iz 19. stoletja - kamnoseško obdelani detajli oken. Teren 33 -...
1.7.1980
Veliko Ubeljsko št. 9. Primerjava: Rakulik, Orehek,... Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Vaško znamenje. Gradec (pred vhodom v vas). Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Cerkev Sv. Mihaela v Šmihelu, po kateri se kraj imenuje. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Poletna noša. Bajc Andrej, Goriče 9. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Tonišev oče - delovna poletna noša. Penko Ivan, Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Kapelica na začetku vasi, letnica 1863. Nad polkrožnim portalom je napis v slovenščini. Teren 33 -...
1.7.1980
Nagrobna plošča, vzidana na južno steno cerkve v Razdrtem. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Hiša iz leta 1680, nekdanja Rosettijeva počitniška hišica, poznejši mlin, danes pa je v tej hiši...
"Šranganje" v Šmihelu. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
1.1.1978
Družina Bokčeva iz Volč na Vremščici. Volče 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško
1.1.1978
Stiskanje sena v Goričah. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Mali Gračani se igrajo na Mrklinovem dvorišču. Gradec 7. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Glavna šmihelska pot. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Nagrobnik ob cerkvi v Razdrtem, prinešen iz Sv. Gore. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Nekdanja šola v Fari. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Razdrto št. 53, prašič na paši (srednja kmetija). Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Glavna vaška pot. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Vrtičkarji sredi Razdrtega. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Glavna vaška pot. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Vaška pot. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Križmanovi na poti na polje. Teren 33 - Postojnsko, Pivško
1.7.1980
Veliko Ubeljsko št. 2. Stanovanjska hiša in nekoč gostilna ter furmanska "štala" (hlev)...
1.9.1980
Bukovje št. 17 - "zidanica" za žito, v pritličju je "hram" za krompir. Stara...
1.1.1978
Poletno zavezana ruta zoper pripeko po 2. sv. vojni (demonstracija). Fajdiga Marija, Goriče 11...
1.7.1980
Razdrto št. 47 - kmečki dvorec. Stanovanjsko poslopje z delom gospodarskega poslopja. Ambiciozneje...
Pri barvanju delovno oblečena. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Želetova mama - delovno oblečena. Žitko Alojzija, Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Smrdel Štefanija zaliva rože. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Magajna Ana pri kvačkanju. Goriče 20. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Portal, Razdrto št. 18. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Žitko Miran, po domače Želetov, na poti na travnik, Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Veliko Ubeljsko št. 24. Prva hiša v Velikem Ubeljskem, ki je bila krita z opeko - pred 200 leti...
Zapuščena hiša (način zidave). Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Cerkev v Razdrtem - zvonik. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Polknice svinjaka. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihel št. 34 in 36. Tipa novejših hiš - delno ohranjanje tradicionalnih tipov. Teren 33 -...
1.1.1978
Graški otroci se igrajo pred Mrklinovo hišo. Gradec 7. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Razdrto št. 53, hiša zgrajena leta 1979 za kmečki turizem. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Porušena "zidanica" (kašča) pri hiši št. 22 - pri Pocimprovih. Teren 33 - Postojnsko,...
1.1.1978
Želetovi gredo po seno. Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Napreganje pri Toniševih, Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Družina Bokčeva na poti na Vremščico. Volče 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško
Lovska veselica. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Graški otroci se igrajo "lastiko". Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
1.1.1978
Volčanski otroci na vrtu pri Žetkovih. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Razdrto št. 53, hiša zgrajena leta 1979 za kmečki turizem. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Tonišev oče z vnukom. Penko Ivan, Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Graški otroci se igrajo "lastiko". Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
"Šranga" je prežagana. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
1.1.1978
Žetko Frančiška s sestro in otrokoma. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Lenasijeva mati suši otavo pred hišo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Razdrto št. 53, pri Hudičevcu. Gospodarsko poslopje (kmetija - ukvarjajo se tudi s kmečkim turizmom...
Najstarejša hiša v naselju, Šmihel 37. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Kašča, Razdrto št. 41. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Portal, del na porušeni hiši v Goričah. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Družina Bokčeva iz Volč na Vremščici. Volče 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško
1.7.1980
Kaplanija - farovž v Razdrtem. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Poletna moška delovna noša. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Igranje pred Andrjaševo hišo. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Pogovor vaščanov. Gradec. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Razdrto št. 10. Dimniki. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Gorenje št. 18 - pri Gregcovih, novogradnja, okraševanje fasade. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
"Šranganje" v Šmihelu. Ženin je moral plačati nevesto 3000 ND, ker jo je odpeljal iz vasi...
1.7.1980
Razdrto št. 28. Objekt na križišču glavne ceste z vaško potjo. Večnivojska streha, krita s korci,...
1.1.1978
Toniševa gospodinja pri pletvi na vrtu. Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Gospodarsko poslopje z lesenim straniščem. Veliko Ubeljsko št. 24. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Vezanje sena pri Želetovih. Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Veliko Ubeljsko št. 9. Značilen stavbni tip, ki se na tem ozemlju pojavlja pri bogatejših kmetih (...
1.1.1978
Žitko Miran, po domače Želetov, v prostem času riše. Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Landol 14, nekdanja gostilna od konca 19. stoletja do leta 1952. Balkon in kovinske polknice. Teren...
1.1.1978
Ruševine kapelice Sv. Urbana na Vremščici. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Kmečko dvorišče Razdrto št. 8 (Simončič). Do leta 1948 so imeli velik hlev za furmane. Teren 33 -...
Pred vasjo lesen pil - stebrno znamenje - 19. stoletje, domače delo. V niši je lesena plastika...
1.1.1978
Dovganov oče iz Volč s starinsko odejo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Predjama 14 (poslopje je nekoč spadalo h graščini). Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihelska mlaka (neužitna trava). Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Župnišče z ograjenim vrtom, v ozadju zvonik cerkve s čebulasto streho. Celoten kompleks tvori...
Španova mama pere perilo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Venec Sv. Ivana na hiši v Goričah. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Vsakodnevni prizor v Gradcu okoli 7.30, ko pride mlekar. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Kapelica na začetku vasi (letnica 1870). Značilnost postojnskega območja. Teren 33 - Postojnsko,...
1.1.1978
Teta - "tota" Mrklinova. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
Novogradnja na poti v Gorenje. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Ruševine kapelice Sv. Urbana na Vremščici. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Kašča pri hiši št. 18 - pri Gregcovih. Primerjava s podobnimi kaščami iz obdobja 19. stoletja v...
1.1.1978
Delovno oblečena Pavlovčič Marjeta. Goriče 15. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Kašča ob hiši št. 23. Značilna kašča tega področja (primerjava s kaščami v Gorenju in Belskem), ki...
1.7.1980
Šupa z značilno "pleteno" steno. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
1.1.1978
Smrdel Jakob žene kravo v hlev. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Smrdelova stara mati pri vsakodnevnem branju. Smrdelj Marija, Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko,...
Ob "šrangi", pijači in glasbi, ko čakajo na mladoporočenca, kosec kleplje koso. Teren 33...
Kuhinja z lovskimi trofejami, Šmihel št. 17. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Družina Bokčeva na poti na Vremščico. Volče 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško