Subscribe to RSS - folklora

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: folklora

Razprava raziskuje posamezne in tipične pojave položaja žensk in njenih materialnih, socialnih in

Razprava obravnava vprašanja: kaj so maji, mlaji in jurjevanja; kdaj so se pojavili; v katere pre

V prispevku skuša avtor v osrednji Sloveniji najti ustrezne vzporednice Juriju Vodovniku (1791–18

029-038

Prisotnost motiva nasilne smrti v določenih otroških folkornih besedilih lahko predvideva magični