Subscribe to RSS - Revija Etnolog

Slovenski etnografski muzej

Revija Etnolog

Etnolog je znanstvena periodična publikacija Slovenskega etnografskega muzeja z dolgo tradicijo. Izhajati je začel že leta 1926. Od svojih začetkov do danes je šel skozi tri obdobja. Prvo je bilo obdobje od leta 1926 do leta 1944, ko je izhajal kot Etnolog (ISSN 0353-4855), sledilo je obdobje od leta 1948 do leta 1990, ko je izhajal kot Slovenski etnograf (ISSN 0350-0330) ter obdobje po letu 1991, ko ponovno izhaja kot Etnolog, glasnik Slovenskega etnografskega muzeja.

Praviloma izide enkrat letno. Vsebina Etnologa sega od znanstvenih razprav do aktualnih strokovnih prispevkov. Objavlja razprave domačih in tujih raziskovalcev s področja etnologije, kulturne antropologije, muzeologije, konzervatorstva, pa tudi drugih področij humanistike in družboslovja. Povezuje strokovnjake različnih sorodnih institucij po Sloveniji in je že daleč presegel meje Slovenskega etnografskega muzeja. Pri posameznih tematskih sklopih sodelujejo tudi tuji avtorji sorodnih ved. Etnolog je tudi v tujini cenjena publikacija, ki je nekaterim tako vsebinsko kot oblikovno celo za vzgled. V Sloveniji pa je Agencija RS za raziskovalno dejavnost Etnologa uvrstila med osrednje slovenske etnološke periodične publikacije.

Ciljna publika Etnologa so predvsem domači in tuji etnologi, antropologi, folkloristi, muzealci, študentje in seveda tudi številni obiskovalci Slovenskega etnografskega muzeja. Narodna in univerzitetna knjižnica je v sodelovanju s SEM digitalizirala starejše Etnologe (od prve številke iz leta 1926/27 pa vse do leta 1944) ter Slovenskega etnografa od leta 1948 do leta 1990. Vsi so dostopni v pdf obliki na Dlibu.

ISSN 0354-0316
Urednika: dr. Nena Židov, mag. Gregor Ilaš
Uredniški odbor: dr. Maja Godina Golija, mag. Anja Serec Hodžar, dr. Janja Žagar Grgič, dr. Rajko Muršič.

Revijo Etnolog lahko kupite na recepciji razstavne hiše SEM.

Bibliografija Etnologa 1991-2015

Navodila avtorjem