Subscribe to RSS - ljudsko slovstvo

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: ljudsko slovstvo

Avtor prispevka postavlja hipotezo, da je krščanski koncept zemeljskega raja, ležečega na visoki

067-076

Romarska cerkev na Šmarni gori sodi med najstarejše in med pomembnejše božje poti na Slovens

139-162

Razprava je posvečena Jalnovemu bohinjskemu opusu, v katerega je pisatelj vtkal žanre bohinjskega

225-248