Jeziki

  • Slovenščina
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano

Nahajate se tukaj

Etnolog

EtnologISSN 0354-0316

Urednika: dr. Nena Židov, mag. Andrej Dular

Uredniški odbor: dr. Maja Godina Golija, dr. Irena Rožman, Anja Serec Hodžar, dr. Janja Žagar Grgič, dr. Rajko Muršič.

 


AKTUALNO!

Vabimo vas k sooblikovanju muzejske periodične publikacije Etnolog 2015. Uredniški odbor želi letos med znanstvenimi prispevki izpostaviti temo

OVIRANOST : DOSTOPNOST. To bipolarno temo narekuje na eni strani potreba po ozaveščanju različnih oviranosti (fizičnih, psihičnih, mentalnih, spolnih, starostnih,  zaposlitvenih, premoženjskih, etničnih, religioznih idr.), ki posameznike / skupine  označujejo in jih na tej osnovi izrivajo v neenakovreden družbeni položaj.  Na drugi strani je tema dostopnosti, ki iz zavestnih družbenih teženj, da bi tako  ali drugače ranljivim posameznikom / skupinam posvetili dodatno skrb in napor za zmanjševanje razlik ter njihovo pravičnejše vključevanje v vse družbene procese. Ena takšnih akcij se v slovenskih muzejih in galerijah odvija pod naslovom "Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam" in se predvidoma letos zaključuje.

Objavili pa bomo tudi sklop izvirnih znanstvenih člankov, ki vsebinsko niso omejeni.

V obeh sklopih pričakujemo problemsko zastavljene izvirne avtorske članke.

Prosimo vas, da do 20. februarja 2015 pošljete preliminarne naslove znanstvenih prispevkov s kratkim povzetkom in osnovnimi podatke o avtorju/avtorici na naslov nena.zidov@etno-muzej.si . V primeru velikega števila prijav bo uredniški odbor naredil izbor člankov, o čemer vas bomo obvestili. Izbrani avtorji bodo obveščeni tudi o roku za oddajo besedil.

Kot vsako leto bo tudi v letošnjem Etnologu razdelek Etnomuzejske strani, zato pričakujemo tudi strokovne prispevke o dogajanju v slovenskih in tujih muzejih (ocene in predstavitve ustanov, razstav, projektov, zbirk  …).  Prav tako vas vabimo, da nam pošljete ocene domačih in tujih etnoloških publikacij, ki so izšle v preteklem letu.

Vsi, ki želite sodelovati na Etnomuzejskih straneh pošljite do 20. marca 2015 preliminarne naslove in kratke vsebinske obrazložitve svojih prispevkov na naslov andrej.dular@etno-muzej.si  Tako kot pri razdelku znanstvenih prispevkov bo uredniški odbor odločal o izboru prispevkov za etnomuzejske strani, avtorje pa bomo o tem obvetili.

dr. Nena Židov in  mag. Andrej Dular

Ljubljana, 11. februar 2015


Revijo Etnolog lahko kupite na recepciji razstavne hiše SEM.

VSTOP V DIGITALNO ZBIRKO "ETNOLOG" (od leta 1926 naprej)*

Navodilo za uporabo digitalne zbirke revije Etnolog

Etnolog je znanstvena periodična publikacija Slovenskega etnografskega muzeja z dolgo tradicijo. Izhajati je začel že leta 1926. Od svojih začetkov do danes je šel skozi tri obdobja. Prvo je bilo obdobje od leta 1926 do leta 1944, ko je izhajal kot Etnolog (ISSN 0353-4855), sledilo je obdobje od leta 1948 do leta 1990, ko je izhajal kot Slovenski etnograf (ISSN 0350-0330) ter obdobje po letu 1991, ko ponovno izhaja kot Etnolog, glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. Praviloma izide enkrat letno.

Vsebina Etnologa sega od znanstvenih razprav do aktualnih strokovnih prispevkov. Objavlja razprave domačih in tujih raziskovalcev s področja etnologije, kulturne antropologije, muzeologije, konzervatorstva, pa tudi drugih področij humanistike in družboslovja. Povezuje strokovnjake različnih sorodnih institucij po Sloveniji in je že daleč presegel meje Slovenskega etnografskega muzeja. Pri posameznih tematskih sklopih sodelujejo tudi tuji avtorji sorodnih ved. Etnolog je tudi v tujini cenjena publikacija, ki je nekaterim tako vsebinsko kot oblikovno celo za vzgled. V Sloveniji pa je Agencija RS za raziskovalno dejavnost Etnologa uvrstila med osrednje slovenske etnološke periodične publikacije.

Ciljna publika Etnologa so predvsem domači in tuji etnologi, antropologi, folkloristi, muzealci, študentje in seveda tudi številni obiskovalci Slovenskega etnografskega muzeja.

Narodna in univerzitetna knjižnica je v sodelovanju s SEM digitalizirala starejše Etnologe (od prve številke iz leta 1926/27 pa vse do leta 1944) ter Slovenskega etnografa od leta 1948 do leta 1990. Vsi so dostopni v pdf obliki na Dlibu.

* Za pregledovanje potrebujete bralnik pdf datotek (Adobe Reader, Foxit, Slimreader ali pa si ga izberete iz seznama.)