Subscribe to RSS - fotografije

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: fotografije

V prispevku so s pomočjo fotografij iz albuma Terezije Barkovič, rojene Novoselič, predstavljeni

269-283

Jernej Šušteršič je eden manj znanih etnologov povojne generacije, ki je bil v stroki profesional

243-268