Subscribe to RSS - raziskave

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: raziskave

Avtorica v članku razmišlja o možnosti vzpostavljanja etnološke profesionalne etike, predvsem pa

183-215

Vsaka kulturna inovacija, ki dregne v dominantne (ljudske) kulturne vzorce, sproži javni odz

257-281

Pričujoči članek je plod raziskave med uporabnicami Centra za socialno delo Bežigrad v Ljubljani.

V članku Hiša št.3 skuša avtorica na osnovi uradnih statističnih popisov prebivalstva, ki jih hra

099-117

Zgodovina odkrivanja Afrike je doslej temeljila predvsem na zahodnih virih in avtorjih.

215-218