Subscribe to RSS - ženske

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: ženske

Avtorica na primeru raziskave v vasi v Slovenski Istri osvetljuje delo žensk izven doma in vlogo,

Na osnovi objave tržaškega statuta prikazuje prispevek položaj Tržačank v srednjem veku: od otroš

087-102

Avtorica se v članku posveča socialni izključenosti hendikepiranih/invalidnih žensk.

031-045
Za razumevanje boja zapatistk je pomembno
147-168

V prispevku avtorica predstavi pomemben segment ženske delovne emigracije z Goriške v Egipt v 19.

167-186

Predsodki o tem, da ženske bolj opravljajo kot moški, se največkrat pojavljajo v povezavi z določ

121-138

Avtor v prispevku predstavlja problematiko obrezovanja žensk oz.

V uvodnem delu razprave so pojasnjeni vzroki in začetki raziskave o žrmljah v severovzhodni Slove

141-225

Razprava raziskuje posamezne in tipične pojave položaja žensk in njenih materialnih, socialnih in

Avtorica obravnava perice v vasi Boljunec pri Trstu, kjer so najdlje vztrajale s to uslužnostjo o

127-144

Avtorica v besedilu analizira spomine iz knjižne zbirke Tako smo živeli, življenjepisi koroških S

091-126

Članek sledi s pomočjo tiskanih virov, feministične antropološke literature, empiričnih raziskav

069-090

Definirani so pojem “delo” in pojmi, imenovani z naslovno sintagmo; obravnavano je vprašanje nast

Prispevek skuša na podlagi arhivskega gradiva, ki ga hranita Arhiv Republike Slovenije in Zgodovi

Prispevek v prvem delu opisuje možno udeležbo žene v kaznivih dejanjih v mestu Piran po določilih

045-055

V sestavku so alpskoslovanska osebna imena rabljena kot vir o vrednotenju in družbenem odnosu do