Subscribe to RSS - muzeologija

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: muzeologija

Avtor v prispevku oriše zgodovino Slovenskega etnografskega muzeja pod vodstvom Nika Županiča, pr

Sodobne etnografske razstave uporabljajo večmedijsko ali večmodalno komunikacijo – obiskovalce na

Prispevek Muzeji narodnostnih manjšin in ohranjanje narodnostnih kultur, v katerem avtor opisuje

187-194

Prispevek z malce provokativnim naslovom Kako naj vam prodamo modrino neba in podnaslovom Kako do

195-200

V prispevku je predstavljeno preučevanje materialnih vidikov kulture znotraj evropske etnologije.

Članek govori o potrebi po spremembah muzejske zbiralne politike predmetov t. i.