Slovenski etnografski muzej

Dan Podjed: Antropologija med štirimi stenami: Spoznavanje družbe in sebe med pandemijo. Ljubljana: Založba ZRC, 2020, 152 str.