Subscribe to RSS - Panonska hiša

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Panonska hiša

Teren 27, 1971

Ta raziskava je bila tematska in je bila osredotočena na arhitekturo panonske hiše. Potekala je v krajih Bistrica ob Sotli, Bogojina, Cven, Kapele, Melinci, Mostec, Podčetrtek, Podvinje, Prelasko, Sela pri Dobovi, Šmarje pri Jelšah, Tešanovci in Vinski Vrh pri Šmarju. Ekipa je ob tem posnela 362 fotografskih posnetkov.

1.1.1971
Stavbe 4- letne osnovne šole, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Napol porušena stanovanjska stavba, Tešanovci 94. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Zadnji del vasi Tešanovci - stare lesene ali zidane hiše ob cesti. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Gospodarsko poslopje. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Zadnja stran svinjaka z gnojiščem, Melinci 50. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Gümla, notranjščina, Melinci 58. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Hiša (in okna) iz leta 1837 pri Gašperinu, Mostec 19 pri Brežicah (Ivan Gašperin). Teren 27 -...
1.1.1971
Stoletna hiša z verando. Spredaj studenec, ob njem korito za peko kruha, Melinci 119. Teren 27 -...
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša in gospodarsko poslopje (pogled z dvoriščne strani), Melinci...
1.1.1971
Stoletna hiša z leseno verando, Melinci 119. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.9.1971
Lesena, rdeče barvana hiša - bele proge, Kapele 4, Merslavić Marija. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Domačija. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Propadajoča s slamo krita stanovanjska hiša, cimprana, Melinci 54. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Kip Matere božje v kapelici, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Okrašena cestna stran hiše, Melinci 61. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.9.1971
Koruznjak z letnico 1882 in napisom J Jozej Cettin, Mostec 36 (pri Cetinu). Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Stara hiša z novim, trodelnim oknom, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.9.1971
Hiša, Podčetrtek. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Nova štala (hlev) pri Mariji Merslavić, Kapele 53. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Hiša iz surove opeke, Melinci 163. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Uta s sodobnimi poljedelskimi stroji, Tešanovci 27. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Novo gospodarstvo, lastnik gostilničar. Pogled z dvorišča, Melinci 123. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Hiša iz leta 1910, Tešanovci 13. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Pogled na križišče s kapelico Sv. Florjana, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje...
1.1.1971
Gümla s sodobnimi stroji, Melinci 123. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Leseno prostostoječe stranišče pred gnojnim kupom, Melinci 44. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje...
1.1.1971
Zapuščena stara hiša, grajena iz surove opeke, delane iz blata, Melinci 180. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Lesen rezljan rob pod svisli na cestni strani hiše, Tešanovci 49. Teren 27 - Panonska hiša -...
29.11.1971
Hiša, zidana v 1. desetletju 20. stoletja, Cven. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
29.11.1971
Značilni vhod v hišo, zidano ob koncu 19. stoletja, Cven 22. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.9.1971
Preša ob gospodarskem poslopju pri Bogovcu, Sela 63 pri Dobovi. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Razpadajoča zapuščena cimprana hiša na robu vasi, brez gospodarskega poslopja, Tešanovci. Teren 27...
1.1.1971
Hiša iz leta 1965, Melinci 195. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Hiša pri Cetinu (na tramu let. 1867), Mostec 36. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Svinjaki (levovje) iz leta 1906, Tešanovci 20. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Longitudinalni način gradnje, pogled s ceste, starost okrog 40 let, Tešanovci 107. Teren 27 -...
1.1.1971
Prej drvarnica, danes garaža, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Šesterokoten zidan vodnjak, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971...
1.9.1971
Gospodarsko poslopje pri Bogovcu, Sela 63 pri Dobovi. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje...
1.9.1971
Lesena hiša, stara okoli 200 let, ki jo bodo podrli; poleg te zidajo novo, Keržman Franc, Podvinje...
1.1.1971
Kopa sena in "volek" (priprava za drobljenje grud), Melinci 74. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Vodnjak. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Betonirano gnojišče ob zunanji steni gospodarskega poslopja, Melinci 42. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Lesen ornament pod streho verande, Tešanovci 74. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.9.1971
Opuščena dimnica z ohranjeno pečjo in jüto - pri Jakolič, Ivan Petan, Selo 57. Teren 27 - Panonska...
29.11.1971
Hiša, zidana v 1. desetletju 20. stoletja, Cven. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Cestna stran obnovljene hiše, okrog betonska ograja, Melinci 58. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Vaščani, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Lesen okras pod slemenom na starem stanovanjskem poslopju, Tešanovci 60. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Hiša, Melinci 121. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
Pogled z Vinskega Vrha nad Šmarjami pri Jelšah na nasprotno stran: Dvor, Zastranje, Vrh. Teren 27...
1.1.1971
Studenec, Tešanovci 29. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Opuščena dimnica z ohranjeno pečjo in jüto - pri Jakolič, Ivan Petan, Selo 57. Teren 27 - Panonska...
1.9.1971
Pri Šaurič ("pod hruško") (Šaurič Martin, Sela 54, p. Dobova) - stara hiša, pri kateri...
1.1.1971
Levo stanovanjski, v sredi gospodarski del, čisto desno gümla, Melinci 28. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Hiša. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
29.11.1971
Sprednji del izrezljanih vrat pri hiši, Cven 24. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.9.1971
Koruznjak z letnico 1882 in napisom J Jozej Cettin, Mostec 36 (pri Cetinu). Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Svisli (od znotraj), Tešanovci 73. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Cimprana hiša iz leta 1840, Tešanovci 25. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Okras na dvoriščni strani hiše, Melinci 100. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.9.1971
Star, opuščen svinjak, Podčetrtek. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Starejša zidana hiša premožnejše družine, Tešanovci 71. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Avstrijski trgovec v avtu, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Vodnjak s ključem, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša, vidne svisli in posneto sleme. Pogled s ceste, okno na...
1.9.1971
Lesena, rdeče barvana hiša - bele proge, Kapele 4, Merslavić Marija. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Križ na razpotju, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
Pogled z Vinskega Vrha nad Šmarjami pri Jelšah na nasprotno stran: Dvor, Zastranje, Vrh. Teren 27...
1.9.1971
Obnovljena hiša, Mostec 29, p. Dobova. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
"Nova vas", blatnjača, Melinci 199. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.9.1971
Opuščena dimnica z ohranjeno pečjo in jüto - pri Jakolič, Ivan Petan, Selo 57. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Otroška in ženska vsakdanja noša, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Dvorišče. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Stara obcestna hiša, Tešanovci. . Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Kapelica ob poti. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Obnovljena hiša na poti iz Podčetrtka v Olimje. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
"Kukurčnjak" (koruznjak) s prehodom v sredi, Melinci 74. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Spredaj cimprana, zadaj ob gospodarskem poslopju dozidana stanovanjska hiša in zidano gospodarsko...
1.1.1971
Stara cimprana stavba, sedaj gospodarsko poslopje, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje...
1.1.1971
Cimprana s slamo krita hiša, pogled s ceste, Tešanovci 73. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Cimprana hiša s slamnato streho, Tešanovci 50. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.9.1971
Lesena hiša, stara okoli 200 let, ki jo bodo podrli; poleg te zidajo novo, Keržman Franc, Podvinje...
1.1.1971
Zunanjost stare hiše. Gospodarski in stanovanjski del si sledita v ravni črti, Melinci 25. Teren 27...
1.1.1971
Hiša iz leta 1890, Tešanovci 39. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Zidana okrašena ograja, cestna stran, Tešanovci 71. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Gospodarsko poslopje, zadnja stran, Melinci 119. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Gnojišče, Melinci 58. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Lesena hiša, Prelasko pri Podčetrtku. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Stranska stran hiše, Melinci 195. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Korita za kruh, Mostec 29, p. Dobova. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.9.1971
Maks Debeljak, Prelasko 6, p. Buče, 76 let (dober in zanesljiv pripovedovalec) z vnučkoma. Teren 27...
1.9.1971
Koruznjak z letnico 1882 in napisom J Jozej Cettin, Mostec 36 (pri Cetinu). Teren 27 - Panonska...
29.11.1971
Bajtarska lesena hiša, Cven 5 in 7 (del ulice blizu šole). Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Stanovanjska hiša iz l. 1957, Melinci 196. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Gospodarsko poslopje. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Velik nov "kukurčnjak" (koruznjak), postavljen na betonske temelje, Tešanovci 12. Teren...
1.1.1971
Zidano stranišče z odtokom na gnojišče, Melinci 50. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Gospodarsko poslopje. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
Zidana hiša, Bistrica ob Sotli št. 26. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Cimprana hiša, Tešanovci 78. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Vaška ulica, zadaj glavna kapela, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
Gospodarsko poslopje, Bistrica ob Sotli. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Hiša iz leta 1916, Tešanovci 14. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Svisli, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Kapelica Sv. Florjana, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Svinjska kuhinja s krušno pečjo, v nekdanjem stanovanjskem prostoru, Tešanovci. Teren 27 - Panonska...
Stara lesena revnejša hiša, Bistrica ob Sotli. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Okno prezidane hiše, Melinci 52. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Avstrijski zbiralec s starinami v rokah, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
29.11.1971
Hiša iz srede 19. stoletja, Cven. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Vodnjak z lesenim koritom za napajanje, Prelasko pri Podčetrtku. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.9.1971
Hiša (in okna) iz leta 1837 pri Gašperinu, Mostec 19 pri Brežicah (Ivan Gašperin). Teren 27 -...
1.9.1971
Lesena, rdeče barvana hiša - bele proge, del hiše, Kapele 4, Merslavić Marija. Teren 27 - Panonska...
Stara lesena s pletenim opažem, Bistrica ob Sotli. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša, vidne svisli in posneto sleme, Melinci. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Betonirano gnojišče, Melinci 91. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
29.11.1971
Vrata pri hiši iz konca 19. stoletja, Cven. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Lesen vodnjak, Melinci 127. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
"Levovje" (svinjak), Melinci 44. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Detajl s hiše, Tešanovci 71. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Nova hiša in gospodarsko poslopje, pogled s ceste, Tešanovci 52. Teren 27 - Panonska hiša -...
29.11.1971
Značilen vhod v hišo, zidano v zadnjih desetletjih 19. stoletja, Cven 74. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
112-letna hiša, Tešanovci 84. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Pleten "kukurčnjak" (koruznjak), Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Hiša. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Stranska ulica v vasi, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Hiša (in okna) iz leta 1837 pri Gašperinu, Mostec 19 pri Brežicah (Ivan Gašperin). Teren 27 -...
1.7.1971
Del cerkve v Bogojini. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Svinjaki, Prelasko pri Podčetrtku. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Z lesom obita pumpa za vodo, Melinci 183. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Dvorišče, letna jedilnica in studenec, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Tipično dvorišče s stanovanjskim in gospodarskim poslopjem v ključu (čisto levo gümla, nato hlev -...
29.11.1971
Vrata pri hiši iz leta 1889, Cven 16. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Hiša. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Notranjost gümle, Melinci 26. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Gospodarsko poslopje. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Paša. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Lesena ograja, Tešanovci 17. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Novejša hiša s posnetim slemenom, Melinci 18. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Otroška in ženska vsakdanja noša, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.9.1971
Hiša (in okna) iz leta 1837 pri Gašperinu, Mostec 19 pri Brežicah (Ivan Gašperin). Teren 27 -...
1.1.1971
Svisli, pogled od zunaj, Tešanovci 73. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.9.1971
Hiša z leta 1867 v Mostecu št. 36. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Lesena, rdeče barvana hiša - bele proge, okno pri hiši, Kapele 4, Merslavić Marija. Teren 27 -...
1.1.1971
Kuhinja in gospodarjevi otroci, Tešanovci 27. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
S slamo krita cimprana hiša, Tešanovci 98. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.9.1971
Hiša v Selih pri Dobovi (značilna po napušču). Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Štedilnik iz blata v kuhinji. Nespremenjeno od leta 1891, Melinci 25. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Novo stanovanjsko (staro gospodarsko poslopje), Melinci 55. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Okrog 150 let stara zgradba, dvoriščna stran, Tešanovci 16. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
Kozolec in štala (hlev) pod skupno streho, Bistrica med Brežicami in Podčetrtkom. Teren 27 -...
1.1.1971
Vaška ulica, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Pleten "kukurčnjak" (koruznjak), spleten iz pantovca, Melinci 30. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Hiša št. 53, v ozadju nov zidan gospodarski del (vzdolžna zasnova), Tešanovci. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Vaška ulica, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Hiša iz leta 1958, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Gümla iz leta 1856, Tešanovci 93. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Novozgrajeno gospodarstvo, 1956, Melinci 120. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Cerkev. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
96- letni Karl Štuklek, Vinski Vrh pri Šmarju 4, dela "križev pot" v steklenicah. Teren...
1.1.1971
Cimprana hiša, krita s slamo, grajena na začetku tega stoletja, Tešanovci 55. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Gospodarsko poslopje. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Posneto sleme s slamo krite hiše, Tešanovci 112. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Naselje. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Pevnica za vino, Tešanovci 27. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Hiša pri Bogovcu, Sela 63 pri Dobovi. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Vprežni voz s pletenimi stranicami, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Staro stanovanjsko, sedaj gospodarsko poslopje (svinjska kuhinja), Tešanovci 60. Teren 27 -...
1.1.1971
Glavna vaška stavba s trgovino in sedeži vaških organizacij in društev (gasilsko, radio-amatersko,...
Pogled z Vinskega Vrha nad Šmarjami pri Jelšah na nasprotno stran: Dvor, Zastranje, Vrh. Teren 27...
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša, vidne svisli in posneto sleme, detajl z dvoriščne strani,...
1.9.1971
Koruznjak z letnico 1882 in napisom J Jozej Cettin, Mostec 36 (pri Cetinu). Teren 27 - Panonska...
29.11.1971
Bajtarska lesena hiša, Cven 7. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Pri Šaurič ("pod hruško") (Šaurič Martin, Sela 54, p. Dobova) - Šauričevo gospodarsko...
1.1.1971
Uta, postavljena leta 1926, Tešanovci 26. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Gümla, na levi hlev, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
Vrata, Bistrica ob Sotli št. 13. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Cimprana, s slamo krita hiša z izrezljanimi svisli in okni tik pod slemenom, Melinci 2. Teren 27 -...
1.1.1971
Spalnica, Tešanovci 74. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Novogradnja, Melinci 44. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Vogrinčeva štala (hlev), Kapele 4, p. Dobova. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Hiša. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Lesena hiša, postavljena l. 1953 v Kapelah št. 38 (Hriberšek Ivan). Hiša je narejena iz stare,...
1.1.1971
Peč v prékleti, Tešanovci 73. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Dvoriščna stran stanovanjskega poslopja, v ospredju "studenec", Melinci 74. Teren 27 -...
1.1.1971
Cimprana, s slamo krita hiša z izrezljanimi svisli in okni tik pod slemenom, Melinci 2. Teren 27 -...
1.1.1971
Pogled z dvorišča na cimpran stanovanjski in gospodarski del stavbe, krite s slamo, Tešanovci 73...
1.1.1971
Zidana štala (hlev) tik pred prenovitvijo, Tešanovci 60. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Naselje. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Lesen vodnjak, Melinci 127. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Stranska ulica, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Značilna priprava za dviganje vode iz vodnjaka, Tešanovci 75. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje...
1.1.1971
Hiša iz leta 1956, Melinci 91. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
96- letni Karl Štuklek, Vinski Vrh pri Šmarju 4, dela "križev pot" v steklenicah. Teren...
1.1.1971
Obnovljena hiša (1962) s trodelnimi okni, Melinci 52. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje...
1.9.1971
Hiša, Podčetrtek. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Večstanovanjska hiša iz leta 1942 (edina popolnoma podkletena hiša v vasi - poleg še nedograjenih...
1.1.1971
Spredaj cimprana, zadaj ob gospodarskem poslopju dozidana stanovanjska hiša in zidano gospodarsko...
1.1.1971
Prekupčevalec s starinami, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Vaška ulica v Tešanovcih. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Stara hiša z novim, trodelnim oknom, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša, pogled z dvorišča, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Prej stanovanjsko, sedaj gospodarsko poslopje. Gospodar si je postavil novo hišo na drugi parceli,...
1.1.1971
Staro gospodarsko poslopje, zidano 1870, Tešanovci 20. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Spalnica v hiši št. 92, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
S slamo krita gümla in cimpran hlev, Tešanovci 107. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Zidan svinjak ob gümni, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
29.11.1971
Hiša, stara 100 let, Cven. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Vaška ulica, desno Cetinov koruznjak, Mostec 36. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Cimprana, s slamo krita hiša z izrezljanimi svisli in okni tik pod slemenom, Melinci 2. Teren 27 -...
1.1.1971
Vzdolžni način gradnje, Tešanovci 81. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Vaščani v Tešanovcih. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Hiša pri Cetinu (na tramu letnica 1867), Mostec 36. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Zasteklena lesena veranda iz leta 1917, Tešanovci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje...
1.9.1971
Skedenj z dvema kaščama, Marija Merslavić, Kapele 53. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje...
1.1.1971
Prostostoječa drvarnica in hlev, Melinci 120. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.9.1971
Opuščena bajta na poti iz Podčetrtka v Olimje. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.9.1971
Obnovljena hiša, Mostec 29, p. Dobova. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Pogled po vaški ulici z roba vasi, glavna ulica, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.9.1971
Hiša, Podčetrtek. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Hiša. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
29.11.1971
Bajtarska lesena hiša, Cven 7. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Cimprana, z opeko krita hiša, stranska fasada, Tešanovci 96. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.9.1971
Stara zidana hiša, Prelasko pri Podčetrtku. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Spredaj cimprana, zadaj ob gospodarskem poslopju dozidana stanovanjska hiša in zidano gospodarsko...
1.1.1971
Gospodarsko poslopje, Melinci 58. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Izrezljane svisli, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
Izredno široka zidana hiša v Bistrici ob Sotli. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Pročelje hiše z nišo, Melinci 136. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Koruznjak z letnico 1882 in napisom J Jozej Cettin, Mostec 36 (pri Cetinu). Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Hišna št. 111, Tešanovci. Zidano gospodarsko poslopje z zadnjo steno podaljšano nad nivo strehe,...
1.1.1971
Hiša zgrajena leta 1968, Melinci 116a. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.7.1971
Vhod v "jamo" (klet), Bogojina. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Napis na križu, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Gümla, Melinci 74. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Rezljan okras nad hodnikom ob hiši, Tešanovci 17. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Svinjaki (levovje), kriti s slamo, Tešanovci 60. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Zidan obokan vhod na dvorišče, pogled s ceste, Tešanovci 71. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Dvorišče domačije, grajene leta 1957/59, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Sodobna kuhinja, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Dvorišče in gospodarsko poslopje. Hiša je iz začetka 19. stoletja, okrog 1950 prenovljena, zidana,...
1.1.1971
Pumpa za gnojnico iz greznice, Tešanovci 43. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Pogled na novo zgradbo s ceste. Začetek gradnje leta 1967, Melinci 46. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Stranski del moderne hiše, Melinci 24. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Prostostoječ svinjak, Melinci 183. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Vogrinčeva štala (hlev), Kapele 4, p. Dobova. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Vhod v hišo, Melinci 69. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Blatnjača, pogled z dvorišča, Melinci 199. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Lesena gümla in levovje (hlevovje), Tešanovci 63. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...