Subscribe to RSS - Mokronog

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Mokronog

Teren 6, 1. 10. – 30. 10. 1951

Terenska ekipa je raziskovala način življenja v Mokronogu, v Bistrici, na Trebelnem in delno v Šentrupertu na Dolenjskem. V njej je 8 sodelavcev zbralo 33 zvezkov z zapiski, 311 fotografskih posnetkov, 116 risb in 86 predmetov za svoje zbirke in zbirke Dolenjskega muzeja.

2.10.1951
Hiša, predelana iz stare zidanice (naseljena od leta 1903). Hiša ima še ognjišče (veža brez...
30.10.1951
Notranjščina hiše, Ostrožnik 4.
2.10.1951
Ex voto 1805, Žalostna Gora, 31x35cm. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
30.10.1951
Detajl klopi, Mokronog.
2.10.1951
Domača past - "ploh" za polhe lovit v gozdu pri Blečjem Vrhu, Janez Grabnar, Blečji Vrh...
2.10.1951
Berčanova Marija, Sv. Vrh 38, meša ličkanje z grabljami (dajo kravam za futer). Teren 6- Mokronog,...
2.10.1951
Potolovčeva Zefka iz Vrha nad Ostrožnikom. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
30.10.1951
Peča ("roža"). Lastnica Marija Kovačič, Martinja vas 17...
30.10.1951
Hiša: 1 tloris, predelano 1960 in 1961. Lastnik Železnik Rudolf, Gorenje Laknice 5.
28.11.1951
Prizor iz sejma v Mokronogu, 28.11.1951. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
Mokronog (del), pogled z Žalostne Gore. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
Orača iz Brezovca 20. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10...
28.11.1951
Hiša in zidanica na Priči, pri Metelku. Zgornji Lakenc 50. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica,...
30.10.1951
4 fasade in tloris Franckove hiše. Lastnik A. Janežič, Trščina 6.
30.10.1951
Detajl hiše - okno. Lastnik Rudolf Železnik, Gorenje Laknice 5.
2.10.1951
Detajl slike Ex voto 1804, Vesela Gora. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
Pletena mlinarska košara, kamor padajo otrobi iz pajtla (mlin), Gorenja vas 12. Teren 6- Mokronog,...
2.10.1951
Hram z letnico 1808 in hišnim znamenjem, last Skubica iz Čelevca. Spodnji Lakenc - zaselek...
30.10.1951
Mentrga, Veliki Kamen 40.
2.10.1951
Gorenje Zabukovje 1, Debevc Martin, pod s štalo (hlevom) (zidano 1911). Teren 6- Mokronog, Trebelno...
30.10.1951
Žitna skrinja, Gorenje Laknice 7.
2.10.1951
Zapuščen čebelnjak, Sp. Trebelno 2, A. Nahtigal. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
2.10.1951
"Vavc" (valj) na vozu, Sv. Vrh 5, pri Baletu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
"Drvo" (plug)- z železno dilo in plužnami (z druge strani), Rakar Janez, Prelesje 9...
2.10.1951
Pavla vas (s cerkvijo), nad njo Kresinji Vrh pri Sv. Vrhu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica,...
2.10.1951
Baletova zidanica na Sv. Vrhu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-...
2.10.1951
Hiša v "Grabnu", Zgornji Lakenc. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
30.10.1951
Vinska bučka. Lastnik Julij Mikec - Brezovec, Sv. Vrh 46.
2.10.1951
Lesena opuščena bajta. Zgornji Lakenc 37. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
30.10.1951
Kosa. Lastnik Ivan Šetina, Mokronog 33.
2.10.1951
Gorenja vas 5, Orešnik Franc. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-...
30.10.1951
Skubicev hram: 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, 1 detajl. A, 2 detajla b, Dolenje Laknice "...
2.10.1951
Podkovanje konja, kovač Pucelj, Martinja vas 23. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
2.10.1951
Lojze Tratar, Gorenja vas 1. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
2.10.1951
Ekipa SE s prof. Jarcem iz Novega mesta, Mokronog. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
30.10.1951
"Štokoun?k" (štokovnik) za tolčenje grozdja v kadi (po starem). Bruna vas 16...
2.10.1951
"Kozouček" (kozolec) z gankom. Zeman Frančiška, Zgornji Lakenc 28. Teren 6- Mokronog,...
2.10.1951
Hiša - običajna, novejša (l. 1922/23), Sv. Vrh 20, Povše Alojzij. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
28.11.1951
Kuharica in njena pomočnica, Dom učencev srednjih šol, Mokronog. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
Kosov pod s štalo (hlevom) od zadnje strani, Martinja vas. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica,...
2.10.1951
Ex voto 1804, Vesela Gora. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
2.10.1951
Prelesje in Martinja vas z Žalostne Gore. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
28.11.1951
Vhod v hlev, širši pogled. Priča, Zgornji Lakenc 42. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Sv. Križ in Vrh nad Slepškom molita iz meglenega morja (zjutraj iz Žalostne Gore). Teren 6-...
2.10.1951
Ex voto 1804, Vesela Gora. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
28.11.1951
Prizor iz sejma v Mokronogu, 28.11.1951. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
30.10.1951
Vrhnji del "gredence" (kredence) z možnarčkom in solnico. Lastnica Marija Železnik, Sv...
2.10.1951
Hiša pri Tratarju, Gorenja vas 1. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje),...
2.10.1951
Ta mal kozouč?k (kozolec) s "kevdrom" (kletjo) za prešo brez vrat. Naredil 1934, Prelesje...
30.10.1951
Gospodarsko poslopje: 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, 1 detajl. Lastnica Ana Magolič, Sv. Vrh 22...
30.10.1951
Klet: (prej hlev), 1 tloris, Sp. Priča. Lastnik Metod Metelko, Gorenje Laknice 50.
30.10.1951
"Špes" za pukanje korenja. Gorenja vas 1...
2.10.1951
"Cvitar" (kozolec), desno štala (hlev) pod podom, pri Mlinarju, Bistrica. Teren 6-...
2.10.1951
Sv. Križ in Vrh nad Slepškom molita iz meglenega morja- ko se je dvignila megla. Teren 6- Mokronog...
2.10.1951
Beretičeva družina, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
30.10.1951
Figura moške ljudske noše na votivni sliki iz začetka 19. stoletja v cerkvi na Veseli Gori pri...
2.10.1951
Pšenico sejo iz "sevke", Tržišče, Kovač Ivan. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Lesena bajta pod Križnim Vrhom, Gorenja vas 8. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (...
2.10.1951
S starim "vavcem" (valj) kepe drobijo. Poganjač sedi na vavcu, Sv. Vrh 5. Teren 6-...
2.10.1951
Prizor iz sejma v Mokronogu - "glihanje" (barantanje). Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
Detajl slike Ex voto 1804, Vesela Gora. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
30.10.1951
Moška ljudska noša iz 18. stoletja na Tuškovi freski na Veseli Gori pri Šentrupertu.
30.10.1951
"Maček" za zavoro, Sv. Vrh 46...
2.10.1951
Slepšek 18, Kunstelj Jožef. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
2.10.1951
Tratar Jerka in Francozinja v Gorenji vasi. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
30.10.1951
Svečnik, Malne 2.
2.10.1951
Razni kozolci na robu Sv. Vrha. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...
30.10.1951
"Kic" za tolčenje kep. Lastnik Alojz Tratar, Gorenja vas 1...
2.10.1951
Kovačič Marija, Martinja vas 17, stara 81 let, v svoji poročni obleki (poročena 8. februarja 1897...
2.10.1951
Koš s travo, Sv. Vrh 37. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10...
"Tišlarček" (mizar) Johant nosi vodo na preprostem povirku, ki ga je videl v Tirolih,...
28.11.1951
Pri Stranskih, Zgornji Lakenc 1. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...
30.10.1951
Pečnice ("kahle"), naredil pečar in lončar Koštamaj iz Rakovnika 1894. Lastnik Franc...
2.10.1951
Steklasova hiša v Prelesju pri Št. Rupertu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
30.10.1951
"Blače" za beljenje kolov. Lastnik Alojz Tratar, Gorenja vas 1...
30.10.1951
Sprednja okovana deska voza (samca). Ostrožnik 4.
2.10.1951
Lojze in Jerka Tratar s sosedovo Marico, Gorenja vas 1. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
11.4.1954
Mokronogovci s cvetnonedeljskimi "pušlji". Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
"Majcnov pil"- vhod v Majcnov vinograd iz Mokronoga, Sv. Vrh. Teren 6- Mokronog, Trebelno...
Gospa Zupančič na Rakovniku. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
2.10.1951
"Šrangarji", Bistrica. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...
2.10.1951
Alojzija Šepec, Gorenja vas 4, zajema vodo (konec iz vojne čelade). Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
Tratar in Sebanc neseta vodo, Gorenja vas 1. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
30.10.1951
Dvojna zidanica: tloris, Gorenje Laknice 32. Lastnik Pucelj iz Martinje vasi. Stavba v razpadajočem...
2.10.1951
Marija Krevs, 80- letna stara mlinarca, Gorenja vas 12. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Mikčeva hiša, predelana leta 1936, Sv. Vrh 17. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (...
2.10.1951
Hiša, Sv. Vrh 11. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10.1951.
28.11.1951
Hiša, kozolec in lesa, Zgornji Lakenc 28. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
Hiša, dvoriščna stran, Bruna vas 13, Borštnar Polde. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
30.10.1951
"Graben" iz Zgornjega Lakenca proti Sv. Vrhu, nekdaj sami vinogradi in hrami. Teren 6-...
30.10.1951
Kašča: 4 fasade, 2 tlorisa. Lastnik Rudolf Nahtigal, Trebelno 32.
30.10.1951
Vrata v klet.
Lončena Marija, pri Kvas, Rakovnik 23. Naredil Koštomaj Ivan, pečar (umrl 1904, star 72 let). Teren...
2.10.1951
Strelovi v Mokronogu kosijo "strajo" (pred oranjem). Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
Tratarjeva Jerka in Francozinja, Gorenja vas 5. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (...
30.10.1951
Plug "jarkar" za oranje krompirja, repe in pese. Lastnik Franc Mikec, Sv. Vrh 37...
2.10.1951
Hiša, predelana iz stare zidanice (naseljena od leta 1903). Hiša ima še ognjišče (veža brez...
2.10.1951
"Čebrjak" (čebelnjak), Anton Beretič, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Dve perici ob potoku pri Logu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-...
2.10.1951
Zgoraj pod s snico in gankom, spodaj dve kleti (nekdaj štala- hlev), Gorenja vas 1. Teren 6-...
Skrinja, nad 80 let stara. Lastnik Johan Johant, Pugled 6.
30.10.1951
Svinjski hlev, Zabukovje 1.
30.10.1951
Hiša, Zabukovje 5.
2.10.1951
Potolovčeva Zefka iz Vrha nad Ostrožnikom. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
Mačkova hiša, Mali Kamen pri Rajhenburgu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
Ex voto 1807, Žalostna Gora, 25x33cm. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
30.10.1951
"Šragl" (del voza) za listje vozit, Ostrožnik 4...
30.10.1951
Tloris vasi Gorenji Maharovec.
2.10.1951
Hiša iz leta 1900, Zgornji Lakenc 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje...
30.10.1951
"Štirna" (vodnjak) s svinskim kotlom, Lastnik Anton Nahtigal, Trebelno 2...
2.10.1951
Vola podkujejo v štantu, Sv. Vrh 46. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje...
30.10.1951
Senene vile. Lastnik Janez Jerman, Ostrožnik 4.
2.10.1951
Romihova sestra in svak. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10...
28.11.1951
Zidanica in hiša na Priči (sedaj v razpadu, levi del hiše). Zgornji Lakenc 32. Teren 6- Mokronog,...
2.10.1951
Hiša, Sv. Vrh 11. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10.1951.
2.10.1951
Vrč za jesih (kis); kupljen na sejmu v Mokronogu od lončarja iz Šmarjete. Sv. Vrh 37, Železnik...
2.10.1951
Ex voto 1753, Žalostna Gora, 31x38cm (s kosom vrvi: 43cm dolga, debelina 3,5cm, še en manjši kos...
30.10.1951
Kuhinjska omara. Lastnik Alojz Tratar, Gorenja vas 1.
30.10.1951
Postelja s "pouštri" (vzglavniki), Gorenja vas 1...
2.10.1951
Grozdje pelje na vozu "sancu"v kadi, Anton Nahtigal, Trebelno 2. Teren 6- Mokronog,...
28.11.1951
Notranjščina hiše, ki ima na tramu letnico 1816. Korelc Johan, Gorenja vas 2. Teren 6- Mokronog,...
30.10.1951
"Sounica" (solnica), Malne 2...
30.10.1951
Pisker (posoda) za moko, Sv. Vrh 37.
Johant kleplje srp žanjicam ajde, Pugled. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
Lajte pelje v zidanico, Rakovnik. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje),...
30.10.1951
Hiša: 1 fasada, 1 skica objekta, Gorenje Laknice 23. Lastnik v Ameriki - Štantman Zorc Viktor.
30.10.1951
Vrata. Lastnik Anton Nahtigal, Trebelno 2.
30.10.1951
Zorčeva hiša: 4 fasade, 2 tlorisa. Lastnica Ana Zupančič, Sv. Vrh 22 - "Na Spečnu"...
2.10.1951
Ajdo "žajejo" (žanjejo) v Malnah (Nahtigalovi iz Trebelnega). Teren 6- Mokronog, Trebelno...
30.10.1951
Zidanica: (zapuščena), 3 fasade, 2 tlorisa, Sv. Vrh - na Brezovcu, nekoč last Alojza Šetine iz Sv...
30.10.1951
Sklednik. Lastnica Marija Železnik, Sv. Vrh 37.
30.10.1951
Preša, Blečji Vrh 21.
2.10.1951
Sv. Vrh 42, razpadajoč hram. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
2.10.1951
Železnik Marija, Sv. Vrh 37. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
30.10.1951
Bučka. Lastnik Ludvik Šebunc, Gorenja vas 3.
2.10.1951
Kovačič Marija, Martinja vas 17, stara 81 let, v svoji poročni obleki (poročena 8. februarja 1897...
30.10.1951
Motika "okopavka". Lastnik Alojz Tratar, Gorenja vas 1...
2.10.1951
Dilca (za "oprte t?kat") in rak. Naredil l. 1887 Anton Hočevar, Ostrožnik. Teren 6-...
2.10.1951
Lovretova mati, 90, let, Log 8. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...
2.10.1951
Mati, očim, sestra (in njen mož) I. Romiha, člana ekipe Mali Kamen pri Rajhenburgu. Teren 6-...
28.11.1951
Zidanica in hiša na Priči (sedaj v razpadu, zadnji del). Zgornji Lakenc 32. Teren 6- Mokronog,...
2.10.1951
Ex voto 1802, furmana s prevrnjenim vozom, 53,5x45 cm, Blečji Vrh. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
Šolarji iz Gornjega Mokronoga gredo iz šole na Trebelnem. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Slepšek 18, Kunstelj Jožef. Hiša s konca. Vhod v klet, nad njo streha - podaljšek šopa. Teren 6-...
30.10.1951
"Renca" za precejat, Malne 2...
2.10.1951
Prizor iz sejma v Mokronogu (ara). Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje...
30.10.1951
Jarem, izdelal Mikec Franc. Lastnik Julij Mikec, Sv. Vrh 46.
30.10.1951
Zidanica na Dolenji Priči nad Gorenjimi Laknicami: 1 tloris. Datirana 1834. Lastnica Frančiška...
2.10.1951
Gorenje Zabukovje 1, Debevc Martin, "ševnica" (zapuščena sušilnica za lan). Teren 6-...
2.10.1951
"Kur?nca" (kokošnjak) - pletena, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Brano vlačijo, Krevs Franc, Gorenja vas 12. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
28.11.1951
Metelkova družina, Zgornji Lakenc 50. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
Tratarjeve sosede, Gorenja vas. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...
30.10.1951
"Rante" nad pečjo. Lastnik Alojz Tratar, Gorenja vas 1...
30.10.1951
Detajli ograj in gankov v Mokronogu in okolici.
2.10.1951
Zidanica Janeza Dolenška. Zaselek Skurševec, Spodnji Lakenc. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica...
28.11.1951
Prizor iz sejma v Mokronogu, 28.11.1951. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
80-letna Urška- godovnica z darom. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje...
30.10.1951
Slamnata kita na strehi. Lastnik Julij Mikec, Sv. Vrh 46.
2.10.1951
Bulčeva vrata, Mokronog. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10...
2.10.1951
Perpar Angela, Sv. Vrh 27, s košem mrve, Slapšakova ima "sev?nco" (košara za semena)...
30.10.1951
Šraufova hiša: 4 fasade, 1 tloris. Lastnik Franc Orešnik, Gorenja vas 1.
2.10.1951
Zmančov studenec v Št. Rupertu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...
30.10.1951
Stanovanjska hiša, predelana iz hrama. Gornji Lakenc 26 (stara 19), Arko Marija. Teren 6- Mokronog...
2.10.1951
"Ribška gmajna" pod Žalostno Goro. Tu so do leta 1908 igrali vrtec. Teren 6- Mokronog,...
2.10.1951
Slika na platno (olje) ex voto, v zbirki g. Lea Kozlevčarja, Slovenska vas 19. Marija Pomočnica,...
30.10.1951
Vile "podajač". Lastnik Janez Jerman, Ostrožnik 4...
30.10.1951
Hiša: (prej zidanica), 1 tloris. Lastnik Metod Metelko - Metodovi, Gorenje Laknice 50.
30.10.1951
Zidanica, predelana v hišo. 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, 1 skica objekta. Lastnica Alojzija...
30.10.1951
"Plužne" (plug). Lastnik Vinko Peterle, Trebelno 7...
2.10.1951
"Toplar" (dvojni kozolec), Anton Nahtigal, Trebelno 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
"Šrangarji", Bistrica. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...
30.10.1951
"Prungelček" ali "kladca" za živino na paši. Sv. Vrh 46...
2.10.1951
Hišni arhiv pri Beretiču, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje...
2.10.1951
Votivna slika (mati zdihuje poleg svojega bolnega otroka), Žalostna Gora, 30,5x35cm. Teren 6-...
2.10.1951
Ajdo žanjejo na Logu pri Rihterjevih. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
Jože in Pepca Mikec, Sv. Vrh. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-...
2.10.1951
Pot na Sv. Vrh (zjutraj). Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10...
2.10.1951
"Mašina"- star ameriški šivalni stroj, Sv. Vrh 20, Povše Alojz. Teren 6- Mokronog,...
30.10.1951
Vrč za kis (jesih), Sv. Vrh 37.
30.10.1951
Sekira ("malerin"). Lastnik Martin Debevc, Zabukovje 1...
2.10.1951
Pod, spodaj štala (hlev), oboj poda pleten. Gorenja vas 4. Šepec Jože. Teren 6- Mokronog, Trebelno...
30.10.1951
"Krampač" za prvo kop v vinogradu. Gorenja vas 1...
30.10.1951
Zidanica. Lastnica Frančiška Zaman, Spodnja Priča.
30.10.1951
Hram: 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, 1 detajl. A, 2 detajla b, Dolenje Laknice "Skurševec...
6.10.1951
"Šranga" (slavolok), Bistrica. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
30.10.1951
Okrasek na križu, ki stoji na vogalu vrta pred hišo, Mokronog 179.
2.10.1951
Strupehova teta (80 let), izredno dobra pripovedovalka, Preloge. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
Toplar (kozolec) z zadnjega konca, Martinja vas. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
28.11.1951
Prizor iz sejma, 28.11.1951, v Mokronogu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
"Cvitar" (kozolec) - cvitar, ker ima le na eni strani late), pri Beretič, Malne 2. Teren...
2.10.1951
Beretič, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10.1951.
2.10.1951
Brv čez potok Raduljo pod Blečjim Vrhom. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
28.11.1951
Žago pili, Zorc Viktor, Zgornji Lakenc 23. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
"Kozovc cvitar" (kozolec), pri Beretič, Malne (cvitar, ker ima le na eni strani late)...
2.10.1951
Ajdo obešajo v kozolec- mož stoji na ranti (žrd), Ostrožnik 4, Janez Jerman. Teren 6- Mokronog,...
30.10.1951
Hram na Brezovcu: 1 tloris, znak nad vrati. Lastnica Marija Arko, Dolenje Laknice 26.
2.10.1951
Otroci Mikca Jožeta, Sv. Vrh 17 (stolček s konjičkom iz Holandske). Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
30.10.1951
"Lakounca" ali "lej" (lij). Lastnik Franc Mikec, Sv. Vrh 17...
2.10.1951
Razpadajoč hram na Brezovcu (Zgornji Lakenc). Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (...
30.10.1951
"Garnir" (okras) na poročni obleki Marije Kovačič in "rpinčki", okras na...
30.10.1951
Polička za uro. Izdelal Ivan Ziherl, ko se je učil za mizarja, sedaj star nad 80 let. Lastnik Alojz...
30.10.1951
Hiša. Lastnica Jožefa Markeljc, Srednje Laknice 36.
30.10.1951
Miza. Lastnik Alojz Tratar, Gorenja vas 1.
2.10.1951
Vrata (1871), pri Koračin, Mokronog 13. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
30.10.1951
"Žesl" (stol). Trebelno 18...
2.10.1951
Motiv iz Brune vasi. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10.1951.
2.10.1951
Kovačnica, bivša zidanica, Sv. Vrh 46, Julij Mikec. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Franc Steklasa, nečak zgodovinarja Steklasa, star 78 let in Ivan Avsec, kmet, Prelesje. Teren 6-...
2.10.1951
Pod s štalo (hlevom) (1942), Bruna vas 16, Dolenšček Franc. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica,...
2.10.1951
Podkovanje konja, kovač Pucelj, Martinja vas 23. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
30.10.1951
Podna vrata zaprta s klincam. Lastnik Anton Kos, Gorenje Laknice 7.
2.10.1951
Stari turn v Mokronogu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10...
28.11.1951
Pogled iz Zgornjega Lakenca v lakenško dolino, v sredi stara vaška cerkev. Teren 6- Mokronog,...
28.11.1951
Na sejmu plačuje kurirju KLO Kirnu iz Mokronoga. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
30.10.1951
Vedro za vino. Lastnik Franc Mikec, Sv. Vrh 17.
Lončena Marija, pri Kvas, Rakovnik 23. Naredil Koštomaj Ivan, pečar (umrl 1904, star 72 let). Teren...
2.10.1951
"Šajtrga" (voz s košem), Sv. Vrh 20 (Al. Povše). Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica,...
30.10.1951
Predpasnik "kelnarice" (natakarice), Martinja vas 17...
30.10.1951
Vrata (vežna), izdelal Anton Beretič. Malne 2.
2.10.1951
Železen nagrobni križ na pokopališču v Mokronogu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
2.10.1951
Stope (v posebni lopi), Gorenja vas 22, mlinar Krevs Janez. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica,...
30.10.1951
"Bodice za mrvo" (vile za seno). Lastnik Janez Jerman, Ostrožnik 4...
30.10.1951
Hiša, predelana iz zidanice. 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, 1 skica objekta. Lastnica Alojzija...
2.10.1951
Vrhhlevna hiša, Gorenja vas 8, Zakušek Julijana. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
2.10.1951
Pepca Mesojednik, doma iz Krsenega Vrha pri Malkovcu služi pri Mikčevih. Teren 6- Mokronog,...
2.10.1951
Detajl iz slik na platno (olje) ex voto, v zbirki g. Lea Kozlevčarja, Slovenska vas 19. Marija...
30.10.1951
Gospodarsko poslopje: tloris. Lastnica Ana Magolič, Sv. Vrh 22 - "Na Brezovcu"...
2.10.1951
Sušenje koruze, Zgornji Lakenc 1, pri Stranskih. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
2.10.1951
V kozolcu (toplar) sušijo koruzo in ajdo. Sp. Trebelno, Anton Nahtigal. Teren 6- Mokronog, Trebelno...
2.10.1951
Kovačičev "cvitar" (kozolec), spodaj majhen pod, Martinja vas. Teren 6- Mokronog,...
28.11.1951
Prizor iz sejma v Mokronogu, 28.11.1951. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
Brudarca iz Prelesja. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10...
Lajte pelje v zidanico, Rakovnik. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje),...
2.10.1951
Lojze Tratar na paši, Gorenja vas 1. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje...
2.10.1951
Prizor iz sejma v Mokronogu - "glihanje" (barantanje). Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
Strupehova teta (80 let) in sosedje, Preloge. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (...
2.10.1951
Kovačič Marija, Martinja vas 17, stara 81 let, v svoji poročni obleki (poročena 8. februarja 1897...
2.10.1951
Štala (hlev), Železnik Marija, Sv. Vrh, z "ohkarjem". Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
Slika na platno (olje) ex voto, v zbirki g. Lea Kozlevčarja, Slovenska vas 19. Marija Pomočnica,...
30.10.1951
Ženska ljudska noša iz 18. stoletja na Tuškovi freski na Veseli Gori.
30.10.1951
Hiša: 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b. Lastnica Marija Arko, Dolenje Laknice 26 (19).
2.10.1951
Kovačič Marija (81) in mož Jože (82) let, Martinja vas 17.
2.10.1951
Z "vavcem" (valjem) drobijo kepe na njivi, Sv. Vrh 5, pri Baletu. Teren 6- Mokronog,...
2.10.1951
Znamenje v Prelesju. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10.1951.
2.10.1951
Hiša, predelana 1934, Martinja vas 16, Kos Vinko. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
2.10.1951
"Toplar" (dvojni kozolec), Anton Nahtigal, Trebelno 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
30.10.1951
Preša. Lastnik Jože Ložina, Prelesje.
2.10.1951
Slika (ex voto) - po smledniški legendi; na desni kmet, Sv. Anton, graščak, hudič. Napis na listini...
2.10.1951
Špolarjeva hiša v Spodnjem Trebelnem. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...