Subscribe to RSS - Zagreb
1.1.1890
F0036833
Ena od treh sestra Koželj, poročena Hudowsky, rojena v Celju, med leti 1850-1860, slikana v Zagrebu...
1.1.1890
F0036849
Ena od treh sestra Koželj, poročena Hudowsky, rojena v Celju, med leti 1850-1860, slikana v Zagrebu...
1.1.1890
F0036850
Ena od treh sestra Koželj, poročena Hudowsky, rojena v Celju, med leti 1850-1860, slikana v Zagrebu...
1.1.1890
F0036851
Tri sestre Koželj, sedeča, poročena Hudowsky, rojene v Celju, med leti 1850-1860, slikane v Zagrebu...