Subscribe to RSS - Šipanska Luka
17.9.1932
F0042528
Pavle Kuvelić, gospodinja in pevka "Hasanaginice"...
17.9.1932
F0042529
Pavle Kuvelić.
17.9.1932
F0042530
Pavle Kuvelić.
17.9.1932
F0042531
Gospodinja Danica Vranjac.
17.9.1932
F0042532
Ljubica Dobud in Vinka Gvozdenović sta zapeli obredno pesem "Ob veselju"...
17.9.1932
F0042533
Učitelj v pokoju Vlaho Fortunić je pripeljal pevko Pavle Kuvelić in zapel lirsko pesem.