Subscribe to RSS - Lokovica
Elija se loči od Elizeja. Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: prerok Elija se loči od...
Delo na polju, najdeno na Lokovici nad Libučami.
Hudič vzame Napoleona. Napisane so izjave upodobljencev : “Dej nazaj Napoljona”, “Nigdar vec...
Vkrcanje na Noetovo barko. Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: Bog je sklenil s potopom...
Marijino kronanje. Upodobitev srednjeveške legende: ikonografska varianta v kateri krona Marijo sv...
Zadnja večerja. Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: na večerji med svojimi učenci Kristus...