Subscribe to RSS - Črna na Koroškem
Črna na Koroškem. Na razglednici Črna pri Prevaljah. Med leti 1928 in 1947.
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Stolp s tremi okni je svetničin atribut, ker je velela, naj v stolpu, kamor jo je bil zaprl oče, ob...
panjska končnica
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Spoved pravičnika in spoved grešnice. Upodobitve s tem motivom so prišle na končnice z grafik ali...
panjska končnica
Med arhangelom in Marijo je letnica 1878. Prvi prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze:...
panjska končnica
Zgoraj v srednjem polju je deljena letnica 18 89. Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: kralj...
Črna na Koroškem. Na razglednici Črna pri Prevaljah. Med leti 1928 in 1947.
Črna na Koroškem. Na razglednici Črna s Peco. Med leti 1928 in 1947.
Črna na Koroškem. Na razglednici Črna proti vzhodu. Med leti 1928 in 1947.
Črna na Koroškem. Med leti 1928 in 1947.
Črna na Koroškem. Na razglednici Črna pri Prevaljah. Med leti 1928 in 1947.
Črna na Koroškem. Na razglednici Črna proti zahodu. Med leti 1928 in 1947.
Črna na Koroškem. Med leti 1928 in 1947.
panjska končnica
Desno spodaj je slabo ohranjena letnica 1878. Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega...