Subscribe to RSS - Hvar
1.9.1932
F0042406
Panorama glavnega mesta otoka Hvar.
1.9.1932
F0046103
Pristanek hidroplana na Hvaru.
1.9.1932
F0046102
Pristanek hidroplana na Hvaru.
1.9.1932
F0046101
Pogled proti frančiškanskemu samostanu.
1.9.1932
F0046100
Palača v Hvaru.
1.9.1932
F0042450
Fabjan Sanseonović.
1.9.1932
F0042447
Pastirica Sima Dujmović.
1.9.1932
F0042446
Jela Dorotić, kanonikova mati.
1.9.1932
F0042445
Mate Miličić iz vasi Brusje, lastnik vinograda, don J. Dulčić in Stipan Miličić, lastnik vinograda...
1.9.1932
F0046104
Katedrala v mestu Hvaru.