Subscribe to RSS - zbirke

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: zbirke

V prispevku avtorica predstavlja delovanje kustodiata za slovenske izseljence, zamejce, pripadnik

209-222

Avtorica v prispevku osvetli jugoslovansko politiko neuvrščenosti ter opredeli raznolike kontekst

185-208

V pričujočem prispevku avtor obravnava vlogo in pomen muzejskih zbirk, nastalih v Ljubljani v zgo

V prispevku sta prikazana razvoj in delo kustodiata za gospodarstvo, promet intransport Slovenske

181-194

Kustodiat za socialno kulturo je bil v Slovenskem etnografskem muzeju osnovan v sedemdesetih leti

195-207