Slovenski etnografski muzej

Ljubljanske “knjige sveta” od Auerspergov do Hacqueta

V pričujočem prispevku avtor obravnava vlogo in pomen muzejskih zbirk, nastalih v Ljubljani v zgodnji moderni dobi, njihove lastnike, muzejske predmete ter vlogo in pomen teh zbirk za razvoj znanstvenega pogleda na svet.