Subscribe to RSS - etika

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: etika

V zadnjih desetletjih je antropologija že večkrat revidirala in evalvirala kode poti do svoje ved

173-190

Na podlagi osebnih izkušenj pri terenskem delu in strokovnem delu v muzeju so v prispevku izposta

063-072

Avtorica v članku razmišlja o možnosti vzpostavljanja etnološke profesionalne etike, predvsem pa

183-215