Subscribe to RSS - zbirke

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: zbirke

Avtorica v prispevku osvetli jugoslovansko politiko neuvrščenosti ter opredeli raznolike kontekst

185-208

V pričujočem prispevku avtor obravnava vlogo in pomen muzejskih zbirk, nastalih v Ljubljani v zgo