Subscribe to RSS - projekti

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: projekti

Prispevek zajema podatke o raziskovalnem projektu Raziskovanje slovenskih narečij na Koroškem na

Področje antropologije dizajna ali snovalske antropologije se je razvilo šele v zadnjih dveh dese

Prispevek se ukvarja s sodelovanjem antropologov_inj na področju javnega zdravja.

V prispevku je predstavljen projekt z naslovom Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupina

V besedilu z naslovom Projekt, imenovan Slovenski etnografski muzej je z nekaterimi bistveni

017-058