Subscribe to RSS - Indijanci

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Indijanci

V pričujočem prispevku skuša avtorica poiskati kompleksnejšo razlago poljedelskega simbolizma Ind

Kot utelešenje kulturnih pomenov in vrednot so predmeti vedno igrali pomembno vlogo pri interakci

Etnografski predmeti, ki jih je Friderik Baraga leta 1837 podaril Kranjskemu deželnemu muzeju v L

Prispevek govori o prihodu in oblikovanju neevropskih zbirk v Slovenskem etnografskem muzeju.

Prispevek razlaga koncept zdravje-bolezen pri Indijancih Zoque iz severnega Chiapasa v Mehiki in

101-126