Subscribe to RSS - avstrijska Koroška

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: avstrijska Koroška

Jernej Šušteršič je eden manj znanih etnologov povojne generacije, ki je bil v stroki profesional

243-268

Avtorica v članku obravnava predvsem domače ali primarno zdravljenje, nego bolnika na domu na Rad

Avtorica v besedilu analizira spomine iz knjižne zbirke Tako smo živeli, življenjepisi koroških S

091-126

Prispevek zajema podatke o raziskovalnem projektu Raziskovanje slovenskih narečij na Koroškem na

Kot že sam naslov besedila "Potek raziskovalnega dela v vasi Globasnica na južnem Koroškem v Avst