Subscribe to RSS - Vlasenica
7.6.1930
F0041656
Panorama mesta z jugozahoda.
7.6.1930
F0041768
Štirje stari vaški muslimani.
7.6.1930
F0041767
Pavle Đurović, okrožni načelnik, po rodu Črnogorec, velik ljubitelj ljudskih pesmi, se je pred prof...
7.6.1930
F0041662
Slepi guslar Milorad Živković in Milan Đurić, njegov slepi spremljevalec na harmoniki.
7.6.1930
F0041661
Slepi guslar s spremljevalci.
7.6.1930
F0041660
Kiril Božić, logar in Komljen Bjelaković, prevoznik tovorov med Vlasenico in Sarajevom.
7.6.1930
F0041659
Bogdan Cvijetić, kmetovalec.
7.6.1930
F0041658
Ibrahim Vrabac, kmetovalec.
7.6.1930
F0041657
Kosta Rundić, kmetovalec.
7.6.1930
F0041769
Šest žena in deklet na čelu nosi zlatnike "mandžarije" (v vrednosti 135 din)...